Citaten van overtreffen

 • Probeer nooit een kat te overtreffen.

Citaten 1 t/m 10 van 11.

 • Ephraim Kishon
  Ephraim Kishon
  Israëlisch satiricus, journalist en schrijver 1924-2005
  Ephraim Kishon
  - +
  +6
  Traditie is het systeem dat kinderen wil belemmeren hun ouders te overtreffen.
 • Charaka Samhita
  Charaka Samhita
  Indiase traditionele tekst over de Ayurveda +/-7e voor Chr.
  Charaka Samhita
  - +
  +5
  Niet voor uzelf noch om aan enige wereldse begeerte voldoening te verschaffen, noch om winst te verwerven, maar uitsluitend ten bate van de lijdende mensheid, zult gij uw patiënten behandelen en aldus iedereen overtreffen.
 • Antoon Vloemans
  Antoon Vloemans
  Vlaams schrijver en filosoof 1898–1982
  Antoon Vloemans
  - +
  +3
  Als een blanke niets heeft om trots op te zijn, hecht hij geweldig veel gewicht aan zijn niet te overtreffen huidskleur.
 • Antoon Vloemans
  Antoon Vloemans
  Vlaams schrijver en filosoof 1898–1982
  Antoon Vloemans
  - +
  +2
  In gezelschap beantwoordt men kritiek het best door ze met zelfkritiek te overtreffen.
 • Robert A. Heinlein
  Robert A. Heinlein
  Amerikaans science-fiction schrijver 1907-1988
  Robert A. Heinlein
  - +
  +1
  Probeer nooit een kat te overtreffen.
  Origineel: Never try to outstubborn a cat.
 • Richard Dawkins
  Richard Dawkins
  Brits etholoog, evolutiebioloog en populair-wetenschappelijk schrijver. 1941-
  Richard Dawkins
  - +
  +1
  Wij gaan dood, en dat maakt ons tot de gelukkigen. De meeste mensen zullen nooit sterven omdat ze nooit zullen worden geboren. De mogelijke mensen die hier in mijn plaats hadden kunnen zijn, maar die nooit het daglicht zullen zien, overtreffen de zandkorrels van Arabië. Tot die ongeboren geesten behoren beslist grotere dichters dan Keats, grotere wetenschappers dan Newton. We weten dit omdat het aantal mogelijke mensen dat door ons DNA wordt toegestaan zo enorm veel groter is dan het aantal echte mensen. En het resultaat van deze verbijsterend kleine kansen is dat het u en ik zijn, in al onze alledaagsheid, die hier zijn.
  Origineel: We are going to die, and that makes us the lucky ones. Most people are never going to die because they are never going to be born. The potential people who could have been here in my place but who will in fact never see the light of day outnumber the sand grains of Arabia. Certainly those unborn ghosts include greater poets than Keats, scientists greater than Newton. We know this because the set of possible people allowed by our DNA so massively outnumbers the set of actual people. In the teeth of these stupefying odds it is you and I, in our ordinariness, that are here.
  Bron: Unweaving the Rainbow (1998) ch.1
 • François de Malherbe
  François de Malherbe
  Frans dichter 1555-1628
  François de Malherbe
  - +
   0
  De vruchten zullen de beloften der bloemen overtreffen.
  Origineel: Les fruits passeront la promesse des fleurs.
  Bron: Poésies XVIII, Priere pour le roi Henri
 • Karl Kraus
  Karl Kraus
  Oostenrijks schrijver en dichter 1874-1936
  Karl Kraus
  - +
   0
  Een aforisme hoeft niet waar te zijn, maar het moet de waarheid overtreffen. Hij moet in één zin er voorbij gaan.
  Origineel: Ein Aphorismus braucht nicht wahr zu sein, aber er soll die Wahrheit überflügeln. Er muß mit einem Satz über sie hinauskommen.
  Bron: Sprüche und Widersprüche (1909)
 • Philip Roth
  Philip Roth
  Amerikaans schrijver 1933-2018
  Philip Roth
  - +
   0
  Je kunt geen goede satirische fictie schrijven in Amerika, omdat de realiteit snel alles zal overtreffen wat je zou kunnen verzinnen.
  Origineel: You can't write good satirical fiction in America because reality will quickly outdo anything you might invent.
 • Friedrich Nietzsche
  Friedrich Nietzsche
  Duits dichter en filosoof 1844-1900
  Friedrich Nietzsche
  - +
   0
  Tien malen per dag moet gij uzelf overtreffen; dat geeft een goede vermoeidheid en is der ziele maanzaad.
  Origineel: Zehnmal mußt du des Tages dich selber überwinden: das macht eine gute Müdigkeit und ist Mohn der Seele.
  Bron: Aldus sprak Zarathoestra
Alle overtreffen citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net.