Citaten: personen

Citaten 21 t/m 30 van 40.

 • Juan Carlos I van Spanje
  Juan Carlos I van Spanje
  Spaans koning 1938-
  Juan Carlos I van Spanje
  - +
   0
  De kroon, symbool van de duurzaamheid en eenheid van het land, kan onder geen beding acties dulden van personen die op gewelddadige wijze de democratische ontwikkeling willen onderbreken.
  Origineel: La Corona, símbolo de la permanencia y unidad de la Patria, no puede tolerar, en forma alguna, acciones o actitudes de personas que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático [...].
  Bron: TV toespraak tijdens staatsgreep, 24 februari 1981
 • Frederick William Faber
  Frederick William Faber
  Engels hymne schrijver en theoloog 1814-1863
  Frederick William Faber
  - +
   0
  Geen mens heeft met maar één persoon onder velen goede relaties, maar veeleer met vele personen in één.
  Origineel: Nobody is kind only to one person at once, but to many persons in one.
  Bron: Spiritual conference
 • Thomas Malthus
  Thomas Malthus
  Brits econoom en demograaf 1766-1834
  Thomas Malthus
  - +
   0
  Het is gebleken dat door de onvermijdelijke natuurwetten, sommige mensen genoodzaakt zijn te lijden onder gebrek. Dit zijn de ongelukkige personen die, in de grote loterij van het leven, een blanco hebben getrokken.
  Origineel: It has appeared that from the inevitable laws of our nature, some human beings must suffer from want. These are the unhappy persons who, in the great lottery of life, have drawn a blank.
  Bron: An Essay on The Principle of Population (1798) X, 29, 1-15
 • George Bernard Shaw
  George Bernard Shaw
  Iers-Engels schrijver, criticus en Nobelprijswinnaar literatuur (1925) 1856-1950
  George Bernard Shaw
  - +
   0
  Het is niet waar dat mensen kunnen worden verdeeld in absoluut eerlijke personen en absoluut oneerlijke personen. Onze eerlijkheid varieert met de druk die erop wordt uitgeoefend.
  Origineel: It is not true that men can be divided into absolutely honest persons and absolutely dishonest ones. Our honesty varies with the strain put on it.
 • David Foster Wallace
  David Foster Wallace
  Amerikaans essayist en schrijver 1962-2008
  David Foster Wallace
  - +
   0
  Het plezier van lezen als uitwisseling tussen personen, een manier voor mensen om met elkaar te praten over dingen waar we normaal niet over kunnen praten.
  Origineel: The fun of reading as exchange between consciousnesses, a way for human beings to talk to each other about stuff we can't normally talk about.
 • François-Xavier-Joseph Droz
  François-Xavier-Joseph Droz
  Frans filosoof, historicus en schrijver 1773-1850
  François-Xavier-Joseph Droz
  - +
   0
  Het zuiverste geluk is dat van twee personen verenigd door achting en liefde.
  Origineel: Le bonheur le plus pur est celui de deux êtres qu'unissent l'estime et l'amour.
  Bron: Essai sur l'art d'être heureux (1815)
 • Multatuli
  Multatuli
  Nederlands schrijver (ps. van Eduard Douwes Dekker) 1820-1887
  Multatuli
  - +
   0
  Ik gis dat mijn denkbeeld over de almacht der Noodzakelijkheid zo oud is als de wereld. Overal vind ik sporen van dit idee. De Romeinen spraken van 'n Fatum dat boven de persoons-goden stond. De Grieken hadden hun anagkè. Maar 't Volk maakte ook dáárvan weer personen.
  Bron: Ideeën
 • Multatuli
  Multatuli
  Nederlands schrijver (ps. van Eduard Douwes Dekker) 1820-1887
  Multatuli
  - +
   0
  Niemand zou kapitaal wagen in financiële ondernemingen, welker soliditeit niet beter gestaafd werd dan door dezelfde soort van praatjes, waaraan zoveel waarde gehecht wordt indien ze personen betreffen.
 • Multatuli
  Multatuli
  Nederlands schrijver (ps. van Eduard Douwes Dekker) 1820-1887
  Multatuli
  - +
   0
  Nooit zijn twee personen tegelijk even toornig tegen elkaar.
  Bron: Ideeën
 • Aristide Briand
  Aristide Briand
  Frans staatsman 1862-1932
  Aristide Briand
  - +
   0
  Om vrede te maken, moet je twee personen zijn: jezelf en de persoon aan de overkant.
  Origineel: Pour faire la paix, il faut être deux: soi-même et le voisin d'en face.
  Bron: Paroles de paix
Alle personen citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net. (pagina 3)
Sale (NL)Sale (NL)