Citaten: persoonlijk

Citaten 11 t/m 20 van 26.

 • Hillary Clinton
  Hillary Clinton
  Amerikaans politica en presidentsvrouwe 1947-
  Hillary Clinton
  - +
  +1
  Vergeving is een manier voor het openen van deuren om weer vooruit te kunnen gaan, of het nu om een persoonlijk leven gaat of een nationale leven.
  Origineel: Forgiveness is a way of opening up the doors again and moving forward, whether it's a personal life or a national life.
 • Giambattista Casti
  Giambattista Casti
  Italiaans dichter en satiricus 1724-1803
  Giambattista Casti
  - +
   0
  Als de machthebbers hun twisten met elkander persoonlijk uit moesten vechten, zouden er weldra geen oorlogen meer zijn.
  Bron: Animali Parlanti 21, 56
 • Daniel S. Loeb
  Daniel S. Loeb
  Amerikaans investeerder en hedge-fund manager 1961-
  Daniel S. Loeb
  - +
   0
  Als rentmeester van onze bezittingen heeft u de plicht om de belangen van aandeelhouders te plaatsen boven persoonlijk gewin of andere motieven.
  Origineel: As stewards of our assets you are charged with a duty to place stockholder interests above personal gain or other motives.
 • J. D. Salinger
  J. D. Salinger
  Amerikaans schrijver 1919-2010
  J. D. Salinger
  - +
   0
  Dichters nemen het weer altijd zo persoonlijk op. Ze steken hun emoties altijd in dingen die geen emoties hebben.
  Origineel: Poets are always taking the weather so personally. They're always sticking their emotions in things that have no emotions.
  Bron: FOR ESME (1968)
 • William Butler Yeats
  William Butler Yeats
  Iers dichter en Nobelprijswinnaar literatuur (1923) 1865-1939
  William Butler Yeats
  - +
   0
  Een heer is een man wiens principes niets te maken hebben met zijn persoonlijke noden en zijn persoonlijk succes.
  Origineel: A gentleman is a man whose principal ideas are not connected with his personal needs and his personal succes.
  Bron: Autobiography
 • C. J. Wijnaendts Francken
  C. J. Wijnaendts Francken
  Nederlands letterkundige en filosoof 1863-1944
  C. J. Wijnaendts Francken
  - +
   0
  Het genie is volstrekt persoonlijk en deswege ten enenmale onnavolgbaar.
  Bron: Sociale Ethiek
 • Louise Erdrich
  Louise Erdrich
  - +
   0
  Het internet, dat nu zo ingebed en persoonlijk lijkt en cruciaal voor ons leven, is dat helemaal niet - we zouden niet zo moeten denken.
  Origineel: The Internet, which seems now so embedded and personal and crucial to our lives, isn't at all - we really shouldn't think of it that way.
 • John Irving
  John Irving
  Amerikaans schrijver 1942-
  John Irving
  - +
   0
  Het is een taak van een schrijver om alles zo persoonlijk voor te stellen dat de fictie even levendig is als herinneringen.
  Origineel: A writer's job is to imagine everything so personally that the fiction is as vivid as memories.
  Bron: The World According To Garp (2012)
 • Lorrie Moore
  Lorrie Moore
  Amerikaans schrijfster 1957-
  Lorrie Moore
  - +
   0
  Ik hou van toneelstukken. Zelfs slechte. Ik vind het leuk dat echte levende, ademende mensen voor je staan in gespannen situaties waar je niet persoonlijk verantwoordelijk voor bent.
  Origineel: I love plays. Even bad ones. I like the fact that actual live, breathing people are standing before you in tense situations that you are not personally responsible for.
 • Karl Popper
  Karl Popper
  Oostenrijks-Brits wetenschapsfilosoof 1902-1994
  Karl Popper
  - +
   0
  Je kunt elke gewenste naam kiezen voor de twee bestuursvormen. Persoonlijk noem ik de vorm van bestuur dat zonder geweld verwijderd kan worden 'democratie' en de andere 'tirannie'.
  Origineel: You can choose whatever name you like for the two types of government. I personally call the type of government which can be removed without violence "democracy", and the other "tyranny".
  Bron: In: Cranston - Freedom: A New Analysis (1954) p.112
Alle persoonlijk citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net. (pagina 2)
Sale (NL)Sale (NL)