Citaten: persoonlijk

Citaten 11 t/m 20 van 26.

 • Aldous Huxley
  Aldous Huxley
  Engels schrijver 1894-1963
  Aldous Huxley
  - +
  +1
  Spreekwoorden zijn altijd gemeenplaatsen tot je persoonlijk de waarheid ervan ervaren hebt.
  Origineel: Proverbs are alsvys platitudes until you have personally experienced the truth of them.
  Bron: Jesting Pilate
 • Hillary Clinton
  Hillary Clinton
  Amerikaans politica en presidentsvrouwe 1947-
  Hillary Clinton
  - +
  +1
  Vergeving is een manier voor het openen van deuren om weer vooruit te kunnen gaan, of het nu om een persoonlijk leven gaat of een nationale leven.
  Origineel: Forgiveness is a way of opening up the doors again and moving forward, whether it's a personal life or a national life.
 • Giambattista Casti
  Giambattista Casti
  Italiaans dichter en satiricus 1724-1803
  Giambattista Casti
  - +
   0
  Als de machthebbers hun twisten met elkander persoonlijk uit moesten vechten, zouden er weldra geen oorlogen meer zijn.
  Bron: Animali Parlanti 21, 56
 • Daniel S. Loeb
  Daniel S. Loeb
  Amerikaans investeerder en hedge-fund manager 1961-
  Daniel S. Loeb
  - +
   0
  Als rentmeester van onze bezittingen heeft u de plicht om de belangen van aandeelhouders te plaatsen boven persoonlijk gewin of andere motieven.
  Origineel: As stewards of our assets you are charged with a duty to place stockholder interests above personal gain or other motives.
 • Gustave le Bon
  Gustave le Bon
  Frans socioloog en psycholoog 1841-1931
  Gustave le Bon
  - +
   0
  Boven de onmisbare moraal, zoals die is neergelegd in de wetgeving, bestaat er nog een hogere moraal, die leert persoonlijk belang op te offeren aan het algemeen belang. Met de eerste kan een maatschappij voortbestaan, maar alleen met de laatste kan zij groot te worden.
 • William Butler Yeats
  William Butler Yeats
  Iers dichter en Nobelprijswinnaar literatuur (1923) 1865-1939
  William Butler Yeats
  - +
   0
  Een heer is een man wiens principes niets te maken hebben met zijn persoonlijke noden en zijn persoonlijk succes.
  Origineel: A gentleman is a man whose principal ideas are not connected with his personal needs and his personal succes.
  Bron: Autobiography
 • C. J. Wijnaendts Francken
  C. J. Wijnaendts Francken
  Nederlands letterkundige en filosoof 1863-1944
  C. J. Wijnaendts Francken
  - +
   0
  Het genie is volstrekt persoonlijk en deswege ten enenmale onnavolgbaar.
  Bron: Sociale Ethiek
 • Louise Erdrich
  Louise Erdrich
  - +
   0
  Het internet, dat nu zo ingebed en persoonlijk lijkt en cruciaal voor ons leven, is dat helemaal niet - we zouden niet zo moeten denken.
  Origineel: The Internet, which seems now so embedded and personal and crucial to our lives, isn't at all - we really shouldn't think of it that way.
 • John Irving
  John Irving
  Amerikaans schrijver 1942-
  John Irving
  - +
   0
  Het is een taak van een schrijver om alles zo persoonlijk voor te stellen dat de fictie even levendig is als herinneringen.
  Origineel: A writer's job is to imagine everything so personally that the fiction is as vivid as memories.
  Bron: The World According To Garp (2012)
 • Lorrie Moore
  Lorrie Moore
  Amerikaans schrijfster 1957-
  Lorrie Moore
  - +
   0
  Ik hou van toneelstukken. Zelfs slechte. Ik vind het leuk dat echte levende, ademende mensen voor je staan in gespannen situaties waar je niet persoonlijk verantwoordelijk voor bent.
  Origineel: I love plays. Even bad ones. I like the fact that actual live, breathing people are standing before you in tense situations that you are not personally responsible for.
Alle persoonlijk citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u altijd en alleen op citaten.net: 26 gevonden (pagina 2)
ComputerComputer