Citaten van persoonlijke

Citaten 31 t/m 40 van 55.

 • Horatius
  Horatius
  Romeins dichter 65 v.C. - 8 v.C.
  Horatius
  - +
  +1
  Het is moeilijk op een persoonlijke wijze gewone dingen te zeggen.
  Bron: Ars poetica 128
 • Al Pacino
  Al Pacino
  Amerikaans acteur 1940-
  Al Pacino
  - +
  +1
  Ik geef nooit mijn mening. Mijn mening is alleen van belang in mijn persoonlijke leven.
  Origineel: I don't ever give my opinion. Opinions I have about anything are in my personal life.
 • Gustave le Bon
  Gustave le Bon
  Frans socioloog en psycholoog 1841-1931
  Gustave le Bon
  - +
  +1
  Men moet al een zeer onafhankelijke geest bezitten om in het verloop van zijn leven zich een vijf- of zestal persoonlijke meningen te creëren.
  Origineel: Il faut posséder un esprit très indépendant pour se créer cinq ou six opinions personnelles dans le cours de l'existence.
  Bron: Aphorismes du temps présent p.171
 • Nathanael West
  Nathanael West
  Amerikaans schrijver (ps. van Nathan von Wallenstein Weinstein) 1903-1940
  Nathanael West
  - +
  +1
  Op de universiteit, en misschien nog voor een jaar erna, hadden ze in literatuur geloofd, hadden ze in schoonheid geloofd en in persoonlijke expressie als een absoluut doel. Toen ze deze overtuiging verloren, verloren ze alles.
  Origineel: At college, and perhaps for a year afterwards, they had believed in literature, had believed in Beauty and in personal expression as an absolute end. When they lost this belief, they lost everything.
  Bron: Miss Lonelyhearts: & the Day of the Locust (2009) 14
 • Pieter Jelles Troelstra
  Pieter Jelles Troelstra
  Nederlandse advocaat, journalist en politicus 1860-1930
  Pieter Jelles Troelstra
  - +
  +1
  Wat ook van ons gevorderd zal worden, met alle persoonlijke toewijding en offervaardigheid, al zou het ons leven moeten gelden, wij zullen het gaarne en jubelend geven ter voldoening aan de eischen van het historisch ogenblik.
  Bron: 12 november 1918
 • Robertson Davies
  Robertson Davies
  Canadees schrijver en journalist 1913-1995
  Robertson Davies
  - +
   0
  De geestelijken zijn degenen die zoeken naar, en vinden, verrukking en uitbreiding van het leven in boeken. De geestelijken zijn degenen voor wie lezen een persoonlijke kunst is.
  Origineel: The clerisy are those who seek, and find, delight and enlargement of life in books. The clerisy are those for whom reading is a personal art.
 • E.L. Doctorow
  E.L. Doctorow
  Amerikaanse schrijver 1931-2015
  E.L. Doctorow
  - +
   0
  Een boek begint als een persoonlijke opwinding van de geest.
  Origineel: A book begins as a private excitement of the mind.
 • William Butler Yeats
  William Butler Yeats
  Iers dichter en Nobelprijswinnaar literatuur (1923) 1865-1939
  William Butler Yeats
  - +
   0
  Een heer is een man wiens principes niets te maken hebben met zijn persoonlijke noden en zijn persoonlijk succes.
  Origineel: A gentleman is a man whose principal ideas are not connected with his personal needs and his personal succes.
  Bron: Autobiography
 • David Foster Wallace
  David Foster Wallace
  Amerikaans essayist en schrijver 1962-2008
  David Foster Wallace
  - +
   0
  Er is veel persoonlijke moed voor nodig om je voor te doen als een zwakkeling.
  Origineel: It takes great personal courage to let yourself appear weak.
  Bron: Grap zonder einde (1996)
 • George Bernard Shaw
  George Bernard Shaw
  Iers-Engels schrijver, criticus en Nobelprijswinnaar literatuur (1925) 1856-1950
  George Bernard Shaw
  - +
   0
  Geld is inderdaad het belangrijkste in de wereld; en alle gezonde en succesvolle persoonlijke en nationale moraliteit zouden dit feit als basis moeten hebben.
  Origineel: Money is indeed the most important thing in the world; and all sound and successful personal and national morality should have this fact for its basis.
  Bron: Major Barbara (1905) Preface
Alle persoonlijke citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net. (pagina 4)