Citaten van product

 • Kwaliteit in een product of dienst is niet wat de leverancier erin stopt. Het is wat de klant eruit haalt en bereid is ervoor te betalen. Een product bezit geen kwaliteit omdat het moeilijk te maken is en veel geld kost, zoals veel producenten typisch geloven. Dit is incompetentie. Klanten betalen a
 • Het leven is geen voltooid product, het is alleen wat we ervan maken en als we er niets van maken, zal iemand anders dat doen en zullen we zijn slaaf zijn.
 • Een consumptiemaatschappij gaat over het vereenvoudigen en degraderen van zowel de consument als het product.
 • Ik ben geen product van mijn omstandigheden. Ik ben een product van mijn beslissingen.
 • De mens is een product van bijna drie miljard jaar evolutie, in wiens persoon het evolutieproces zich eindelijk bewust is geworden van zichzelf en zijn mogelijkheden. Of hij het nu leuk vindt of niet, hij is verantwoordelijk voor de hele verdere evolutie van onze planeet.
 • Veel uitstekend en goede, of veel uitstekend en slechte  mensen, bij elkaar en verbonden, stellen zovele factoren daar, die 'n enorm product opleveren van goed of slecht. Maar de som van veel middelmatigheden blijft altijd gelijk aan één middelmatigheid.
+3

Citaten 1 t/m 10 van 18.

 • Peter F. Drucker
  Peter F. Drucker
  Amerikaans management consultant en auteur 1909-2005
  Peter F. Drucker
  - +
  +35
  Kwaliteit in een product of dienst is niet wat de leverancier erin stopt. Het is wat de klant eruit haalt en bereid is ervoor te betalen. Een product bezit geen kwaliteit omdat het moeilijk te maken is en veel geld kost, zoals veel producenten typisch geloven. Dit is incompetentie. Klanten betalen alleen voor wat nuttig is voor hen en hen waarde biedt. Niets anders behelst kwaliteit.
 • Krishnamurti
  Krishnamurti
  In India geboren spiritueel leraar 1895-1986
  Krishnamurti
  - +
  +26
  Angst is niet alleen verbonden met tijd, het is ook het product van het denken.
 • E. Constant Sr
  E. Constant Sr
  Nederlands schrijver 20e eeuw
  E. Constant Sr
  - +
  +19
  Nederlander: vreemd product der schepping, die zich verenigt om verenigingen te vormen met het doel om over alles en nog wat te kankeren.
 • Gerrit Komrij
  Gerrit Komrij
  Nederlands schrijver 1944-2012
  Gerrit Komrij
  - +
  +9
  Er is geen mooier alibi dan de kunst, geen prachtiger methode om je twijfelachtige product een mystieke dimensie te geven; leer dat een copywriter.
 • Multatuli
  Multatuli
  Nederlands schrijver (ps. van Eduard Douwes Dekker) 1820-1887
  Multatuli
  - +
  +5
  Ieder publiek persoon is als zodanig in zekere zin het product van z'n tijd.
 • Piet Vroon
  Piet Vroon
  Nederlands psycholoog, hoogleraar en auteur 1939-1998
  Piet Vroon
  - +
  +4
  De auto is bij uitstek een product dat aansluit bij ons dierenbrein: onmiddellijk weg kunnen, niet denken, niet plannen.
 • Stephen Covey
  Stephen Covey
  Amerikaans zelf-help auteur 1932-2012
  Stephen Covey
  - +
  +4
  Ik ben geen product van mijn omstandigheden. Ik ben een product van mijn beslissingen.
  Origineel: I am not a product of my circumstances. I am a product of my decisions.
 • Will Durant
  Will Durant
  Amerikaans geschiedkundige en schrijver 1885-1981
  Will Durant
  - +
  +3
  In mijn jeugd benadrukte ik de vrijheid, en op oudere leeftijd benadruk ik de orde. Ik ben tot de grote ontdekking gekomen dat vrijheid een product van orde is.
  Origineel: In my youth I stressed freedom, and in my old age I stress order. I have made the great discovery that liberty is a product of order.
 • Don DeLillo
  Don DeLillo
  Amerikaans schrijver 1936-
  Don DeLillo
  - +
  +2
  Nostalgie is een product van ontevredenheid en woede. Het is een afwikkeling van grieven tussen het heden en het verleden.
  Origineel: Nostalgia is a product of dissatisfaction and rage. It´s a settling of grievances between the present and the past.
  Bron: White Noise (2011) 210
 • Julian Huxley
  Julian Huxley
  Brits bioloog en schrijver 1887-1975
  Julian Huxley
  - +
  +1
  De mens is een product van bijna drie miljard jaar evolutie, in wiens persoon het evolutieproces zich eindelijk bewust is geworden van zichzelf en zijn mogelijkheden. Of hij het nu leuk vindt of niet, hij is verantwoordelijk voor de hele verdere evolutie van onze planeet.
  Origineel: Man is a product of nearly three billion years of evolution, in whose person the evolutionary process has at last become conscious of itself and its possibilities. Whether he likes it or not, he is responsible for the whole further evolution of our planet.
  Bron: The New Divinity (1964)
Alle product citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net.