Citaten met rechtvaardige

Citaten 1 t/m 10 van 18.

 • Marcus Tullius Cicero
  Marcus Tullius Cicero
  Romeins staatsman en schrijver 106 v.C. - 43 v.C.
  Marcus Tullius Cicero
  - +
  +6
  Beter een onrechtvaardige vrede dan een rechtvaardige oorlog.
  Bron: Epistulae ad Atticum 7, 14
 • Epicurus
  Epicurus
  Grieks filosoof c.341-270 BC
  Epicurus
  - +
  +4
  De rechtvaardige geniet de grootst mogelijke rust, de onrechtvaardige is een en al onrust.
 • André Malraux
  André Malraux
  Frans schrijver en politicus (ps. van A. Berger) 1901-1976
  André Malraux
  - +
  +3
  Er zijn rechtvaardige oorlogen maar een leger is nooit te rechtvaardigen.
  Origineel: Il y a des guerres justes, il n'y a pas d'armées justes.
  Bron: L'espoir (1937)
 • Sallustius
  Sallustius
  Romeins geschiedschrijver 86-35 v. Chr.
  Sallustius
  - +
  +3
  Weinigen willen vrijheid, de meesten verlangen rechtvaardige heersers.
  Bron: Historiae 4
 • A. Schopenhauer
  A. Schopenhauer
  Duits filosoof 1788-1860
  A. Schopenhauer
  - +
  +2
  De rechterstoel van het nageslacht is, zowel in gunstige als in ongunstige gevallen, het rechtvaardige hof van cassatie van de oordelen der tijdgenoten.
  Origineel: So ist denn der Richterstuhl der Nachwelt, wie im günstigen, so auch im ungünstigen Fall, der gerechte Kassationshof der Urteile der Mitwelt.
  Bron: Parerga und Paralipomena II, 20
 • Gustave le Bon
  Gustave le Bon
  Frans socioloog en psycholoog 1841-1931
  Gustave le Bon
  - +
  +1
  Als de geschiedenis der oorlogen alleen maar die optekende, welke uit rechtvaardige oorzaken voortkwamen, zou die geschiedenis zeer kort zijn.
  Origineel: Si l’histoire des guerres enregistrait seulement celles provoquées par des idées justes, cette histoire serait fort courte.
  Bron: Hier et Demain III,VII
 • Menander
  Menander
  Grieks dramatisch dichter BC 342-291
  Menander
  - +
  +1
  De rechtvaardige mens is niet hij die nimmer een onrechtvaardigheid begaat, maar hij die, wanneer hij onrechtvaardig zijn kan, het niet zijn wil.
 • Menander
  Menander
  Grieks dramatisch dichter BC 342-291
  Menander
  - +
  +1
  Voor de rechtvaardige bestaan geen wetten.
  Bron: Fragmenten 848
 • Joseph Roux
  Joseph Roux
  Frans priester, schrijver en dichter 1834-1905
  Joseph Roux
  - +
  +1
  Wij houden meer van gerechtigheid dan van rechtvaardige mensen.
  Origineel: Nous aimons beaucoup la justice et peu les hommes justes.
  Bron: Pensées p.101
 • Antoine de Rivarol
  Antoine de Rivarol
  Frans schrijver en epigrammatist 1753-1801
  Antoine de Rivarol
  - +
   0
  De beste wet is niet de meest rechtvaardige, maar de meest stabiele.
  Origineel: La meilleure loi n'est pas la plus juste, mais la plus stable.
  Bron: L'esprit de Rivarol (1808)
Alle rechtvaardige citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net.
Sale (NL)Sale (NL)