Citaten: rechtvaardigen

Citaten 1 t/m 10 van 16.

 • Blaise Pascal
  Blaise Pascal
  Frans wis- en natuurkundige en filosoof 1623-1662
  Blaise Pascal
  - +
  +11
  Er zijn twee soorten mensen: rechtvaardigen die zich voor zondaars houden en zondaars die zichzelf als rechtvaardigen beschouwen.
  Origineel: Il n’y a que deux sortes d’hommes : les uns justes qui se croient pécheurs, les autres pécheurs qui se croient justes.
  Bron: Pensées #534
 • Salman Rushdie
  Salman Rushdie
  In Indië geboren, Brits romanschrijver 1948-
  Salman Rushdie
  - +
  +6
  De mens heeft God van het begin af gebruikt om het onrechtvaardige te rechtvaardigen.
  Origineel: From the beginning men used God to justify the unjustifiable.
  Bron: The Satanic Verses
 • Friedrich Nietzsche
  Friedrich Nietzsche
  Duits dichter en filosoof 1844-1900
  Friedrich Nietzsche
  - +
  +6
  Met zijn principes wil men zijn gewoontes tiranniseren of rechtvaardigen of eren of beschimpen of verbergen: - twee mensen met dezelfde principes willen daarmee waarschijnlijk toch nog iets wezenlijk anders.
  Origineel: Mit seinen Grundsätzen will man seine Gewohnheiten tyrannisieren oder rechtfertigen oder ehren oder beschimpfen oder verbergen – zwei Menschen mit gleichen Grundsätzen wollen damit wahrscheinlich noch etwas Grund-Verschiednes.
  Bron: Voorbij goed en kwaad (1886) #77
 • André Malraux
  André Malraux
  Frans schrijver en politicus (ps. van A. Berger) 1901-1976
  André Malraux
  - +
  +3
  Er zijn rechtvaardige oorlogen maar een leger is nooit te rechtvaardigen.
  Origineel: Il y a des guerres justes, il n'y a pas d'armées justes.
  Bron: L'espoir (1937)
 • Voltaire
  Voltaire
  Frans schrijver en filosoof (ps. van François Marie Arouet) 1694-1778
  Voltaire
  - +
  +2
  De deugd verlaagt zich door zich te rechtvaardigen.
  Origineel: La vertu s'avilit à se justifier.
  Bron: Oedipe (1718) II, IV
 • Fliegende Blätter
  Fliegende Blätter
  Duits humoristisch weekblad 1844-1944
  Fliegende Blätter
  - +
  +1
  Grote verwachtingen te rechtvaardigen is de zekerste prikkel voor een edel gemoed.
 • Friedrich Nietzsche
  Friedrich Nietzsche
  Duits dichter en filosoof 1844-1900
  Friedrich Nietzsche
  - +
  +1
  O mijn broeders! In welke lieden schuilt wel het grootste gevaar voor alle toekomst der mensen? Is het niet in de goeden en rechtvaardigen?
  Origineel: Oh meine Brüder! Bei Welchen liegt doch die größte Gefahr aller Menschen-Zukunft? Ist es nicht bei den Guten und Gerechten?
  Bron: Aldus sprak Zarathoestra
 • André Maurois
  André Maurois
  Frans schrijver (ps. van Émile Herzog) 1885-1967
  André Maurois
  - +
  +1
  Wanneer we een slechte actie willen rechtvaardigen, vinden we altijd goede argumenten.
  Origineel: Quand on veut justifier une mauvaise action, on trouve toujours de bons arguments.
  Bron: Les roses de septembre
 • Alessandro Morandotti
  Alessandro Morandotti
  Italiaans antiquair en aforismenschrijver 1909-1979
  Alessandro Morandotti
  - +
   0
  De enige manier om een leugen te rechtvaardigen is een andere leugen.
  Origineel: L'unica maniera per giustificare una bugia è un'altra bugia.
  Bron: Le minime di Morandotti
 • Chinua Achebe
  Chinua Achebe
  Nigeriaans romanschrijver en dichter 1930-2013
  Chinua Achebe
  - +
   0
  De laatste vier of vijfhonderd jaar van Europees contact met Afrika leverde een hoeveelheid literatuur op die Afrika in een zeer slecht daglicht stelde en Afrikanen in zeer lugubere termen presenteerde. De reden hiervoor had te maken met de noodzaak om de slavenhandel en de slavernij te rechtvaardigen.
  Origineel: The last four or five hundred years of European contact with Africa produced a body of literature that presented Africa in a very bad light and Africans in very lurid terms. The reason for this had to do with the need to justify the slave trade and slavery.
Alle rechtvaardigen citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u altijd en alleen op citaten.net: 16 gevonden
Sale (NL)Sale (NL)