Citaten van reeds

 • Ik ben de stem die geen stem geeft aan wat al reeds stem heeft maar die op de een pijnlijk zwijgen het wonderbeeld van een woord legt.
 • Een volk dat zijn theater noch helpt noch wil aanmoedigen is stervende, indien het niet reeds gestorven is.
 • Wanneer men wil genezen, is men reeds half gezond.
 • Er is niemand bij toeval goed, goed zijn is een deugd die men in zijn jeugd reeds moet leren.
 • Velen zijn reeds dood voordat ze beginnen te leven.
 • Er is een theorie die stelt dat, als iemand ooit ontdekt waar het Universum precies voor dient en waarom het er is, het meteen zal verdwijnen en vervangen zal worden door iets wat nog bizarder en onbegrijpelijker is... Een andere theorie stelt dat dit reeds gebeurd is.
 • De afwezigheid van ongeluk is reeds bijna geluk.
 • Hoe gemakkelijk toch is het bergen te verzetten, en hoe betrekkelijk is alles toch. De berg ligt voor mij, ik keer mij om, en reeds ligt de berg achter mij.
 • Alles wat in ons leven reeds voorbij is, hoort toe aan de dood.
 • Liefdeswaanzin! Pleonasme! Liefde is toch reeds een waanzin!
+7

Citaten 1 t/m 10 van 133.

 • Godfried Bomans
  Godfried Bomans
  Nederlands schrijver 1913-1971
  Godfried Bomans
  - +
  +84
  Als de mensen geweest waren wat hun grafschriften vermelden, zouden zij reeds veel eerder gestorven zijn: van verveling.
 • Hugo Olaerts
  Hugo Olaerts
  Vlaams aforist
  Hugo Olaerts
  - +
  +74
  Kniel nooit voor een vrouw, tenzij ze reeds ligt.
 • Seneca
  Seneca
  Romeins filosoof, staatsman en toneelschrijver 5 v.C. - 65 n.C.
  Seneca
  - +
  +42
  Wanneer men wil genezen, is men reeds half gezond.
 • Seneca
  Seneca
  Romeins filosoof, staatsman en toneelschrijver 5 v.C. - 65 n.C.
  Seneca
  - +
  +41
  Alles wat in ons leven reeds voorbij is, hoort toe aan de dood.
 • Seneca
  Seneca
  Romeins filosoof, staatsman en toneelschrijver 5 v.C. - 65 n.C.
  Seneca
  - +
  +39
  Er is niemand bij toeval goed, goed zijn is een deugd die men in zijn jeugd reeds moet leren.
 • Blaise Pascal
  Blaise Pascal
  Frans wis- en natuurkundige en filosoof 1623-1662
  Blaise Pascal
  - +
  +36
  Alle goede spreuken zijn reeds op de wereld; men verzuimt slechts om ze toe te passen.
  Origineel: Toutes les bonnes maximes sont dans le monde, on ne manque qu'à les appliquer.
  Bron: Pensées
 • Michel Eyquem de Montaigne
  Michel Eyquem de Montaigne
  Frans essayist en filosoof 1533-1592
  Michel Eyquem de Montaigne
  - +
  +28
  Wie vreest te lijden, lijdt reeds datgene wat hij vreest.
  Origineel: Qui craint de souffrir, il souffre déjà de ce qu'il craint.
  Bron: Essais I, 9
 • Catullus
  Catullus
  Romeins dichter en lyricus 84vC - 54vC
  Catullus
  - +
  +25
  Het valt zwaar ineens afstand te doen van een reeds lang gekoesterde liefde.
  Origineel: Difficile est longum subito deponere amorem
  Bron: Carmina
 • Krishnamurti
  Krishnamurti
  In India geboren spiritueel leraar 1895-1986
  Krishnamurti
  - +
  +13
  Erkennen, gewaar zijn van hetgeen men is, is reeds het begin van de wijsheid, 't begin van begrijpen, hetgeen ons vrij maakt van de tijd.
 • Johann Wolfgang von Goethe
  Johann Wolfgang von Goethe
  Duits schrijver en dichter 1749-1832
  Johann Wolfgang von Goethe
  - +
  +12
  Alles wat verstandig is, is reeds gedacht, men moet slechts proberen, het nog eens te denken.
  Origineel: Alles Gescheite ist schon gedacht worden; man muss nur versuchen, es noch einmal zu denken.
  Bron: Wilhelm Meisters Wanderjahre
Alle reeds citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net.