Citaten met regel

 • Mijn geweten zegt mij dat ik nooit een woord gesproken, nooit een regel geschreven, nimmer een stap heb gedaan om de gunst te bejagen, hetzij van het volk, hetzij van een vorst.
 • Als je je voorstelt dat de wereld luistert, schrijf je nooit een regel. Daarom is privacy zo belangrijk. Je zou eerste concepten moeten schrijven alsof ze nooit aan iemand getoond zullen worden.
 • Uitsterven is de regel. Overleven is de uitzondering.
 • De meest fundamentele ideeën van de wetenschap zijn in wezen eenvoudig en kunnen in de regel worden uitgedrukt in een taal die voor iedereen begrijpelijk is.
 • Krankzinnigheid in individuen is iets uitzonderlijks - maar in groepen, partijen, volkeren en tijdperken is het de regel.
 • Hoogste regel: 'God vergeeft hem, die boete doet' - in normale bewoordingen: die zich aan de priester onderwerpt.
 • Volg het ongeluk, vrees het vaste plan - dat is de regel.
 • Een algemene regel in de biologie is dat migrerende soorten minder 'agressief' zijn dan soorten met een vaste verblijfplaats.
 • Classicisme huldigt de regel, romantiek de uitzondering.
 • Maak er een regel van: Geef een kind nooit een boek dat je zelf niet zou lezen.
+7

Citaten 1 t/m 10 van 51.

 • Albert Einstein De meest fundamentele ideeën van de wetenschap zijn in wezen eenvoudig en kunnen in de regel worden uitgedrukt in een taal die voor iedereen begrijpelijk is.
  Origineel: Most of the fundamental ideas of science are essentially simple, and may, as a rule, be expressed in a language comprehensible to everyone.
  Bron: The evolution of physics (1938)
  Albert Einstein
  Duits - Amerikaans natuurkundige 1879-1955
  Albert Einstein
  - +
  +69
 • Friedrich Nietzsche Krankzinnigheid in individuen is iets uitzonderlijks - maar in groepen, partijen, volkeren en tijdperken is het de regel.
  Origineel: Der Irrsinn ist bei Einzelnen etwas Seltenes, aber bei Gruppen, Parteien, Völkern, Zeiten die Regel.
  Bron: Voorbij goed en kwaad (1886) 4
  Friedrich Nietzsche
  Duits dichter en filosoof 1844-1900
  Friedrich Nietzsche
  - +
  +23
 • Godfried Bomans Iemand die zegt dat hij ook betrouwbare Chinezen kent en dat er in sommige negers heus wel iets aardigs steekt, maakt zich aan rassendiscriminatie schuldig, net als iemand die royaal beweert dat er ook goede joden zijn als een antisemiet door de mand valt. Hij velt een vonnis, niet door wat hij zegt maar door wat hij verzwijgt. Hij meldt de uitzondering en suggereert de regel.
  Godfried Bomans
  Nederlands schrijver 1913-1971
  Godfried Bomans
  - +
  +18
 • Johan Rudolph Thorbecke Mijn geweten zegt mij dat ik nooit een woord gesproken, nooit een regel geschreven, nimmer een stap heb gedaan om de gunst te bejagen, hetzij van het volk, hetzij van een vorst.
  Bron: Parlementaire redevoeringen (1870)
  Johan Rudolph Thorbecke
  Nederlands politicus 1798-1872
  Johan Rudolph Thorbecke
  - +
  +16
 • Richard P. Feynman De uitzondering bevestigd dat de regel fout is.
  Richard P. Feynman
  Amerikaans natuurkundige en Nobelprijswinnaar 1918-1988
  Richard P. Feynman
  - +
  +11
 • Multatuli Ik heb niets tegen verzen op zichzelf. Wil men de woorden in 't gelid zetten, goed! Maar zeg niets wat niet waar is. `De lucht is guur, en 't is vier uur.' Dit laat ik gelden, als het werkelijk guur en vier uur is. Maar als 't kwartier voor drieën is, kan ik, die mijn woorden niet in 't gelid zet, zeggen: `de lucht is guur, en 't is kwartier voor drieën.' De verzenmaker is door de guurheid van de eerste regel aan een vol uur gebonden.
  Bron: Max Havelaar (1860) Hfsk 1.
  Multatuli
  Nederlands schrijver (ps. van Eduard Douwes Dekker) 1820-1887
  Multatuli
  - +
  +10
 • Jean de Boisson Classicisme huldigt de regel, romantiek de uitzondering.
  Jean de Boisson
  Nederlands schrijver (ps. van C. Buddingh) 1918-1985
  Jean de Boisson
  - +
  +6
 • Friedrich Nietzsche Hoogste regel: 'God vergeeft hem, die boete doet' - in normale bewoordingen: die zich aan de priester onderwerpt.
  Origineel: Oberster Satz: „Gott vergibt dem, der Buße tut“ – auf Deutsch: der sich dem Priester unterwirft.
  Bron: De antichrist #22
  Friedrich Nietzsche
  Duits dichter en filosoof 1844-1900
  Friedrich Nietzsche
  - +
  +5
 • George Bernard Shaw Maak er een regel van: Geef een kind nooit een boek dat je zelf niet zou lezen.
  Origineel: Make it a rule never to give a child a book you would not read yourself.
  Bron: toegeschreven
  George Bernard Shaw
  Iers-Engels schrijver, criticus en Nobelprijswinnaar literatuur (1925) 1856-1950
  George Bernard Shaw
  - +
  +4
 • Erica Jong Als je je voorstelt dat de wereld luistert, schrijf je nooit een regel. Daarom is privacy zo belangrijk. Je zou eerste concepten moeten schrijven alsof ze nooit aan iemand getoond zullen worden.
  Origineel: If you imagine the world listening, you'll never write a line. That's why privacy is so important. You should write first drafts as if they will never be shown to anyone.
  Erica Jong
  Amerikaans auteur 1942-
  Erica Jong
  - +
  +3
De beste regel citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al ruim 20 jaar op citaten.net.

Trefwoorden in deze citaten: