Citaten van revoluties

 • Grote revoluties worden geboren uit kleine misère zoals grote rivieren ontstaan uit kleine stroompjes.
 • Armoede brengt volkeren tot revoluties en revoluties brengen het volk weer tot armoede.
 • Bij de volkeren en in revoluties bestaat de aristocratie altijd. Vernietigd in de adel, neemt ze terstond haar intrek in de rijke en machtige huizen der gegoede burgerij; ook dáár vernietigd, komt ze wederom boven en neemt haar toevlucht bij de leiders der werkplaatsen en van het volk.
 • Revoluties zijn de locomotieven van de geschiedenis.
 • Het zijn de werklozen die de revoluties maken.
 • Revoluties zijn dikwijls rechtvaardig, revolutionairen zijn het zelden.
 • De moeilijkste revoluties zijn die van de gewoontes en gedachtes.
+4

Citaten 1 t/m 10 van 38.

 • Victor Hugo
  Victor Hugo
  Frans schrijver 1802-1885
  Victor Hugo
  - +
  +45
  Armoede brengt volkeren tot revoluties en revoluties brengen het volk weer tot armoede.
  Origineel: La misère amène les peuples aux révolutions et les révolutions ramènent le peuple.
  Bron: Choses vues
 • Napoleon Bonaparte
  Napoleon Bonaparte
  Frans staatsman en keizer 1769-1821
  Napoleon Bonaparte
  - +
  +10
  Bij de volkeren en in revoluties bestaat de aristocratie altijd. Vernietigd in de adel, neemt ze terstond haar intrek in de rijke en machtige huizen der gegoede burgerij; ook dáár vernietigd, komt ze wederom boven en neemt haar toevlucht bij de leiders der werkplaatsen en van het volk.
  Origineel: Chez les peuples, et dans les révolutions, l'aristocratie existe toujours; la détruisez-vous dans la noblesse, elle se place aussitôt dans les maisons riches et puissantes du tiers-état; la détruisez-vous dans celles-ci, elle surnage et se réfugie dans le
  Bron: In: Jules Bertaut - Virilités: maximes et pensées (1912)
 • Gustave le Bon
  Gustave le Bon
  Frans socioloog en psycholoog 1841-1931
  Gustave le Bon
  - +
  +9
  De moeilijkste revoluties zijn die van de gewoontes en gedachtes.
  Origineel: Les révolutions les plus difficiles sont celles des habitudes et des pensées.
  Bron: Hier et Demain Ch. VIII
 • Aristoteles
  Aristoteles
  Grieks filosoof 384 v.C. - 322 v.C.
  Aristoteles
  - +
  +8
  Revoluties gaan niet om kleinigheden, maar komen wel uit kleinigheden voort.
  Bron: Politika 5, 3, 1
 • Napoleon Bonaparte
  Napoleon Bonaparte
  Frans staatsman en keizer 1769-1821
  Napoleon Bonaparte
  - +
  +5
  In revoluties zijn er twee soorten mensen: degenen die ze maken en degenen die ervan profiteren.
  Origineel: Dans les révolutions, il y a deux sortes de gens: ceux qui les font et ceux qui en profitent.
  Bron: Les maximes et pensées
 • George Bernard Shaw
  George Bernard Shaw
  Iers-Engels schrijver, criticus en Nobelprijswinnaar literatuur (1925) 1856-1950
  George Bernard Shaw
  - +
  +4
  Revoluties hebben nooit de last der tirannie verlicht; zij hebben hem alleen op een andere schouder gelegd.
  Origineel: Revolutions have never lightened the burden of tyranny: they have only shifted it to another shoulder.
  Bron: Revolutionist's Handboek (1903) Foreword
 • Anatole France
  Anatole France
  Frans schrijver en Nobelprijswinnaar literatuur (1921) 1844-1924
  Anatole France
  - +
  +3
  Alleen dwazen en eerzuchtigen maken revoluties.
  Origineel: Et il n'y a que les imbéciles et les ambitieux pour faire des révolutions.
  Bron: L'Orme du mail
 • Gustave le Bon
  Gustave le Bon
  Frans socioloog en psycholoog 1841-1931
  Gustave le Bon
  - +
  +3
  Een vorst wordt gemakkelijk neer geworpen; maar de beginselen die hij vertegenwoordigde, overleven zijn val. Daarom worden de meeste revoluties gevolgd door restauraties.
  Origineel: Un monarque se renverse facilement, mais les principes qu’il représentait survivent à sa chute. C'est pourquoi la plupart des révolutions sont suivies de restaurations.
  Bron: Aphorismes du temps présent
 • Victor Hugo
  Victor Hugo
  Frans schrijver 1802-1885
  Victor Hugo
  - +
  +3
  Grote revoluties worden geboren uit kleine misère zoals grote rivieren ontstaan uit kleine stroompjes.
  Origineel: Les grandes révolutions naissent des petites misères comme les grands fleuves des petits ruisseaux.
  Bron: Océan vers
 • Lucien Arréat
  Lucien Arréat
  Frans schrijver en psycholoog 1841-1922
  Lucien Arréat
  - +
  +3
  Revoluties brengen de hartstochten tijdelijk op een hoger niveau, maar zij verlagen weldra de karakters.
  Origineel: Les révolutions exaltent un moment les passions, mais elles abaissent bientôt les caractères.
  Bron: Réflexions et maximes (1911) p.74
Alle revoluties citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net.