Citaten van schijn

 • Om de goedheid, die ons ontbreekt, te vervangen, hebben wij de beleefdheid uitgevonden, die er al de schijn van heeft.
 • De roem van mensen is slechts schijn. Je kunt alleen maar groot zijn in het klein.
 • Sterven is wisseling; sterven is overgaan van schijn in de andere schijn langs altijd eendere baan.
 • Door de schijn van het goed worden wij bedrogen.
 • Het ophouden van de schijn kan geen kwaad, zolang je zelf maar beter weet.
 • Al het goede, dat niet op zedelijk goede gezindheid is geënt, is niets dan schijn en blinkende ellende.
 • Het is slechts schijn dat iets een kleur heeft, in werkelijkheid bestaan er alleen maar atomen en de ruimte.
 • Per slot van rekening is de menselijke ziel nu eenmaal zo ingesteld, dat eerder de schijn dan de werkelijkheid haar imponeert.
 • Houd de schijn op, wat je ook doet.
 • Aan de schijn van het geluk wordt werkelijk geluk geofferd.
+7

Citaten 1 t/m 10 van 50.

 • Toon Hermans
  Toon Hermans
  Nederlands cabaretier, zanger en dichter 1916-2000
  Toon Hermans
  - +
  +308
  De roem van mensen is slechts schijn. Je kunt alleen maar groot zijn in het klein.
 • Louis de Bourbon
  Louis de Bourbon
  Nederlands dichter 1908-1975
  Louis de Bourbon
  - +
  +54
  Sterven is wisseling; sterven is overgaan van schijn in de andere schijn langs altijd eendere baan.
 • Ed. Hoornik
  Ed. Hoornik
  Nederlands dichter 1910-1970
  Ed. Hoornik
  - +
  +21
  Op school stonden ze op het bord geschreven, het werkwoord hebben en het werkwoord zijn; hiermee was tijd, was eeuwigheid gegeven, de ene werklijkheid, de andre schijn.
  Bron: Gedicht: Op school stonden ze...
 • Erasmus
  Erasmus
  Nederlands humanist en filosoof 1469-1536
  Erasmus
  - +
  +21
  Per slot van rekening is de menselijke ziel nu eenmaal zo ingesteld, dat eerder de schijn dan de werkelijkheid haar imponeert.
  Bron: Lof der Zotheid (1511)
 • Herman Teirlinck
  Herman Teirlinck
  Vlaams (toneel-)schrijver 1879-1967
  Herman Teirlinck
  - +
  +18
  Liever geschuwd om mijn waarheid dan gezocht om mijn schijn.
 • Voltaire
  Voltaire
  Frans schrijver en filosoof (ps. van François Marie Arouet) 1694-1778
  Voltaire
  - +
  +14
  De mensen gebruiken hun denkvermogen alleen om een wettige schijn te geven aan hun ongerechtigheden, en hun woorden om hun gedachten te verbergen.
  Origineel: Ils ne se servent de la pensée que pour autoriser leurs injustices, et n'emploient les paroles que pour déguiser leurs pensées.
  Bron: Dialogue (1763) Le chapon de la poularde
 • Seneca
  Seneca
  Romeins filosoof, staatsman en toneelschrijver 5 v.C. - 65 n.C.
  Seneca
  - +
  +10
  Bedrieglijk is de schijn der dingen.
  Origineel: Fallaces enim sunt rerum species.
  Bron: De Beneficiis
 • Friedrich Nietzsche
  Friedrich Nietzsche
  Duits dichter en filosoof 1844-1900
  Friedrich Nietzsche
  - +
  +10
  De vrouw wenst de waarheid niet; wat is haar gelegen aan de waarheid? Haar grote kunst is de leugen, haar hoogste aangelegenheid schijn en schoonheid. En laten wij mannen het eerlijke bekennen: wij waarderen juist die kunst en dat instinct in de vrouw.
  Origineel: Aber [das Weib] will nicht Wahrheit: was liegt dem Weibe an Wahrheit! Nichts ist von Anbeginn an dem Weibe fremder, widriger, feindlicher als Wahrheit – seine große Kunst ist die Lüge, seine höchste Angelegenheit ist der Schein und die Schönheit. Gestehen wir es, wir Männer: wir ehren und lieben gerade diese Kunst und diesen Instinkt am Weibe:
  Bron: Voorbij goed en kwaad (1886) #232
 • Harry Mulisch
  Harry Mulisch
  Nederlands schrijver 1927-2010
  Harry Mulisch
  - +
  +9
  Het bestaan van de mens is een masker van het niets, zoals onze gezichten maskers zijn van steeds dezelfde doodskop. Het masker is geen 'schijn' die het 'zijn' bedekt, maar een werkelijkheid, die het niets bedekt.
  Bron: Voer voor psychologen (1961)
 • Democritus
  Democritus
  Grieks geleerde, astronoom en filosoof 460 v. C.- 380/370 v. C.
  Democritus
  - +
  +9
  Het is slechts schijn dat iets een kleur heeft, in werkelijkheid bestaan er alleen maar atomen en de ruimte.
Alle schijn citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net.