Citaten: schoonheid

Citaten 41 t/m 50 van 210.

 • Oliver Wendell Holmes
  Oliver Wendell Holmes
  Amerikaans schrijver en dichter 1809-1894
  Oliver Wendell Holmes
  - +
  +6
  Schoonheid is indicatie van een groter feit in wijsheid.
 • Pablo Picasso
  Pablo Picasso
  Spaans schilder, tekenaar en beeldhouwer 1881-1973
  Pablo Picasso
  - +
  +6
  Schoonheid is zichtbaar geworden liefde.
 • Friedrich Nietzsche
  Friedrich Nietzsche
  Duits dichter en filosoof 1844-1900
  Friedrich Nietzsche
  - +
  +5
  De vrouw wenst de waarheid niet; wat is haar gelegen aan de waarheid? Haar grote kunst is de leugen, haar hoogste aangelegenheid schijn en schoonheid. En laten wij mannen het eerlijke bekennen: wij waarderen juist die kunst en dat instinct in de vrouw.
 • Bertrand Russell
  Bertrand Russell
  Engels filosoof, wiskundige en Nobelprijswinnaar literatuur (1950) 1872-1970
  Bertrand Russell
  - +
  +5
  De wiskunde, oprecht bekeken, bezit niet alleen waarheid, maar opperste schoonheid - een schoonheid koud en streng, als dat van beeldhouwwerk.
  Origineel: Mathematics, rightly viewed, posses not only truth, but supreme beauty - a beauty cold and austere, like that of sculpture.
 • Johann Winckelmann
  Johann Winckelmann
  Duits archeoloog en kunsttheoreticus 1717-1768
  Johann Winckelmann
  - +
  +5
  Eenheid en eenvoud zijn de beide ware bronnen van schoonheid.
 • Francis Bacon
  Francis Bacon
  Engels filosoof en staatsman 1561-1626
  Francis Bacon
  - +
  +5
  Er is geen uitnemende schoonheid zonder iets vreemd in de proporties.
  Origineel: There is no excellent beauty that hath not some strangeness in the proportion.
 • John Ruskin
  John Ruskin
  Engels recensent 1819-1900
  John Ruskin
  - +
  +5
  Het gezegde dat schoonheid slechts oppervlakkig is, is slechts een oppervlakkig gezegde.
  Origineel: The saying that beauty is but skin deep is but a skin deep saying.
  Bron: Personal beauty
 • Marcus Aurelius
  Marcus Aurelius
  Romeins keizer 121-180
  Marcus Aurelius
  - +
  +5
  In een brood dat in de oven zit komen hier en daar barsten. Hoewel deze scheuren bij het bakken niet gepland zijn, hebben ze een eigen bestaansrecht en stimuleren ze de eetlust. Zo is het ook met vijgen die openbarsten wanneer ze doorrijp zijn. Als olijven bijna gaan rotten is het juist het dreigende bederf dat aan deze vruchten hun eigenaardige schoonheid verleent.
 • Mahatma Gandhi
  Mahatma Gandhi
  Indiaas politicus 1869-1948
  Mahatma Gandhi
  - +
  +5
  Mijn diepgevoelde eerbied voor de schepping wordt telkens nog groter wanneer ik het wonder van een zonsondergang of de schoonheid van de maan aanschouw.
 • Ralph Waldo Trine
  Ralph Waldo Trine
  Amerikaans schrijver en filosoof 1866-1958
  Ralph Waldo Trine
  - +
  +5
  Niet beminnen is niet leven, of een levende dood leven. Het leven, dat uitgaat in liefde tot allen, is het leven, dat vol en rijk is, en voortdurend toeneemt in schoonheid en kracht.
  Origineel: Not to love is not to live or it is to live a living death. The life, that goes out in love to all, is the life, that is full and rich and continually expanding in beauty and power.