Citaten van sociaal-historisch

Citaten 11 t/m 20 van 33.

 • Erich Fromm
  Erich Fromm
  Duits - Amerikaans filosoof en psycholoog 1900-1980
  Erich Fromm
  - +
  +3
  De twee meest verreikende kritische theorieën aan het begin van de meest recente fase van de industriële maatschappij zijn die van Marx en Freud. Marx toonde de bewegende krachten en de conflicten in het sociaal-historisch proces. Freud doelde op de kritische onthulling van de innerlijke conflicten. Beide werkten voor de bevrijding van de mens, ook al was het concept van Marx veel uitgebreider en minder gebonden aan zijn eigen tijdperk dan het concept van Freud.
  Origineel: The two most far-reaching critical theories at the beginning of the latest phase of industrial society were those of Marx and Freud. Marx showed the moving powers and the conflicts in the social-historical process. Freud aimed at the critical uncovering of the inner conflicts. Both worked for the liberation of man, even though Marx’s concept was more comprehensive and less time-bound than Freud’s.
  Bron: The Art of Being (1989) pt.3
 • Rosa Luxemburg
  Rosa Luxemburg
  Duits marxistisch politica en filosofe 1871-1919
  Rosa Luxemburg
  - +
  +3
  Politieke vrijheid heeft de mensen niet gered van sociaal onrecht.
  Origineel: Die politische Freiheit hat das Volk nicht vor sozialer Ungerechtigkeit bewahrt.
  Bron: toegeschreven
 • Isaäc Abraham Levy
  Isaäc Abraham Levy
  Nederlands rechtwetenschapper en politicus 1836-1920
  Isaäc Abraham Levy
  - +
  +2
  De grote betekenis der klassieke opleiding ligt in hare onmiskenbaarheid voor historisch verstaan van onze gehele beschaving en van iedere wetenschap afzonderlijk.
  Bron: De Klassieke Opleiding (1904) , 6
 • George Elgozy
  George Elgozy
  Frans econoom 1909-1989
  George Elgozy
  - +
  +1
  Een politiek probleem is een economisch of sociaal probleem zonder oplossing.
  Origineel: Un problème politique, c'est un problème économique ou social sans solution.
  Bron: Nos mécontemporains (1970)
 • Gust Gils
  Gust Gils
  Vlaams schrijver en dichter 1924-2002
  Gust Gils
  - +
  +1
  Hij was in die buurt door zovele zaken voor zo lange tijd in beslag genomen dat hij zijn auto maar in het Historisch Museum had geparkeerd.
 • Geert Mak
  Geert Mak
  Nederlands jurist, journalist en auteur 1946-
  Geert Mak
  - +
  +1
  Ieder historisch gebouw zegt niet alleen iets over het verleden, maar ook over onze beschaving, over de context waarin we leven.
  Bron: Reizen zonder John P. 211
 • Oliver Sacks
  Oliver Sacks
  Brits neuroloog en auteur 1933-2015
  Oliver Sacks
  - +
  +1
  In biologisch en fysiologisch opzicht verschillen we niet zo van elkaar; in historisch opzicht, als vertellingen, is ieder van ons uniek.
  Origineel: Biologically, physiologically, we are not so different from each other; historically, as narratives - we are each of us unique.
  Bron: De man die zijn vrouw voor een hoed hield (1985)
 • August Strindberg
  August Strindberg
  Zweeds schrijver 1849-1912
  August Strindberg
  - +
  +1
  Men moet het zover brengen, het goud kunstmatig te vervaardigen, om het sociaal onschadelijk te maken.
  Bron: Damascus II
 • Pieter Jelles Troelstra
  Pieter Jelles Troelstra
  Nederlandse advocaat, journalist en politicus 1860-1930
  Pieter Jelles Troelstra
  - +
  +1
  Wat ook van ons gevorderd zal worden, met alle persoonlijke toewijding en offervaardigheid, al zou het ons leven moeten gelden, wij zullen het gaarne en jubelend geven ter voldoening aan de eischen van het historisch ogenblik.
  Bron: 12 november 1918
 • Malcolm X
  Malcolm X
  Amerikaans activist en mensenrechtenverdediger 1925-1965
  Malcolm X
  - +
   0
  Als je me hoort zeggen "op alle mogelijke manieren", bedoel ik dat precies zo. Ik geloof in alles wat nodig is om onrechtvaardige omstandigheden te corrigeren - politiek, economisch, sociaal, fysiek, alles wat nodig is.
  Origineel: When you hear me say "by any means necessary," I mean exactly that. I believe in anything that is necessary to correct unjust conditions-political, economic, social, physical, anything that is necessary.
Alle sociaal-historisch citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net. (pagina 2)