Citaten van spermatozo��den

 • Het is een groot wonder, dat ik niet al mijn verwachtingen heb opgegeven, want ze lijken absurd en onuitvoerbaar. Toch houd ik ze vast, ondanks alles, omdat ik nog steeds aan de innerlijke goedheid van den mens geloof.
 • Alleen in mijn gedichten kan ik wonen,
Nooit vond ik ergens anders onderdak;
Voor de' eigen haard gevoelde ik nooit een zwak,
Een tent werd door den stormwind meegenomen.
 • Ik zal de halmen niet meer zien
Noch binden ooit de volle schoven,
Maar doe mij in den oogst geloven
Waarvoor ik dien…
 • Waerom is 't dat men slaeft, draeft, arbeid, woelt en wroet? 
Is 't om den schat der deugt en wysheits, dat men 't doet? 
Neen, vrienden, verr'niet all': wat zien wy vlyts bedryven 
Om overtollig geld, om noodelooze schyven!
 • Al wat den tijdt voortbrengt, den tijdt vernielen sal.
 • Een kleinen hamer, snel gedreven, heeft meer macht
Dan een swaer Yser dat maer op den Bout geleght werdt.
 • Hoeveel mensen ook van elkaar houden
op den duur kan men niet zonder kachel.
 • De maan maakt den nacht tot een sneeuwwit veld.
een man heeft zijn vriend van zijn leven verteld:

er is door dit spreken een wonder gebeurd:
hun harten zijn zozeer eender gekleurd.
 • De Stille kracht geeft vooral weêr de geheimzinnige vijandschap van Javaanschen grond en sfeer en ziel, tegen den Nederlandschen veroveraar. Deze vaak verborgen hostiliteit is een mystiek element in het boek.
 • De boomen dorren in het laat seizoen,
En wachten roerloos den nabijen winter.
+7

Citaten 1 t/m 10 van 254.

 • Joost van den Vondel
  Joost van den Vondel
  Nederlands dichter 1587-1679
  Joost van den Vondel
  - +
  +286
  De wereld is een schouwtoneel, elk speelt zijn rol en krijgt zijn deel.
 • Gaby van den Berghe
  Gaby van den Berghe
  Nederlands journalist en auteur
  Gaby van den Berghe
  - +
  +89
  De liefde bestaat grotendeels uit geloof en hoop.
 • Jacob Cats
  Jacob Cats
  Nederlands dichter, jurist en politicus 1577-1660
  Jacob Cats
  - +
  +80
  Al draeght den aep een gouden ringh, soo is het doch een leelick dingh.
 • Joost van den Vondel
  Joost van den Vondel
  Nederlands dichter 1587-1679
  Joost van den Vondel
  - +
  +77
  Waar werd oprechter trouw dan tussen man en vrouw ter wereld ooit gevonden.
  Bron: Gijsbrecht van Aemstel (1637) IV
 • Jules Deelder
  Jules Deelder
  Nederlands dichter en schrijver 1944-2019
  Jules Deelder
  - +
  +74
  In Rotterdam verdienen ze het, in Den Haag verdelen ze het en in Amsterdam smijten ze het over de balk.
 • Gaby van den Berghe
  Gaby van den Berghe
  Nederlands journalist en auteur
  Gaby van den Berghe
  - +
  +48
  Het geluk bestaat erin te verlangen wat men heeft.
 • Gaby van den Berghe
  Gaby van den Berghe
  Nederlands journalist en auteur
  Gaby van den Berghe
  - +
  +48
  Niets ergert een vrouw zozeer als een man die zwijgt als zij hem de kans biedt iets te zeggen.
 • Gerbrand Adriaensz. Bredero
  Gerbrand Adriaensz. Bredero
  Nederlands dichter en toneelschrijver 1585-1618
  Gerbrand Adriaensz. Bredero
  - +
  +43
  Al wat den tijdt voortbrengt, den tijdt vernielen sal.
 • Joost van den Vondel
  Joost van den Vondel
  Nederlands dichter 1587-1679
  Joost van den Vondel
  - +
  +36
  Wie zijn geluk niet kent, leeft ongelukkig in rijk bezit.
  Bron: Jeptha Of Offerbelofte
 • A. den Doolaard
  A. den Doolaard
  Nederlands schrijver (ps. van Cornelis Spoelstra) 1901-1994
  A. den Doolaard
  - +
  +35
  De eerste dode in elke oorlog is het gezond verstand.
Alle spermatozo��den citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net.