Citaten: stellen

Citaten 1 t/m 10 van 168.

 • Godfried Bomans
  Godfried Bomans
  Nederlands schrijver 1913-1971
  Godfried Bomans
  - +
  +118
  Alvorens zich te beklagen, is het nuttig zich deze vraag te stellen: zou ik een ander willen zijn?
  Bron: Buitelingen p. 13
 • Aristoteles
  Aristoteles
  Grieks filosoof 384 v.C. - 322 v.C.
  Aristoteles
  - +
  +81
  Een stelling is gemakkelijker te weerleggen dan op te stellen.
 • William Shakespeare
  William Shakespeare
  Engels toneelschrijver en dichter 1564-1616
  William Shakespeare
  - +
  +33
  Wat wij bezitten stellen wij eerst op prijs, wanneer wij het verloren hebben.
  Origineel: That what we have, we prize not to the worth whiles we enjoy it; but being lack'd and lost, why, than we rack the value.
  Bron: Much ado about nothing (1598)
 • Herman de Coninck
  Herman de Coninck
  Vlaams dichter en journalist 1944-1997
  Herman de Coninck
  - +
  +29
  Reizen is een manier om vragen te stellen die je thuis niet stelt. Niet per se over het land in kwestie zelf maar over jezelf.
 • George Eliot
  George Eliot
  Engels schrijfster (ps. van Mary Ann Evans) 1819-1880
  George Eliot
  - +
  +27
  Dieren zijn zulke prettige vrienden: zij stellen geen vragen, zij maken geen aanmerkingen.
 • Erich Fromm
  Erich Fromm
  Duits - Amerikaans filosoof en psycholoog 1900-1980
  Erich Fromm
  - +
  +25
  De meeste mensen stellen zich voor alles de vraag, hoe zij erin zullen slagen bemind te worden, in plaats dat zij zich afvragen hoe zij het vermogen tot lief hebben zullen verwerven.
  Origineel: Most people see the problem of love primarily as that of being loved, rather than that of loving, of one's capacity to love.
  Bron: Liefhebben, een kunst, een kunde
 • Albert Einstein
  Albert Einstein
  Duits - Amerikaans natuurkundige 1879-1955
  Albert Einstein
  - +
  +24
  Het belangrijkste is niet ophouden met vragen stellen.
  Origineel: The important thing is not to stop questioning.
  Bron: Life 2-5-1955. Volgens William Miller
 • Julius Caesar
  Julius Caesar
  Romeins keizer 101-44 BC
  Julius Caesar
  - +
  +23
  Het is een algemeen voorkomende menselijke zwakheid, teveel vertrouwen te stellen in onzekere en onbekende dingen, of zich daardoor angst te laten aanjagen.
 • Erich Fromm
  Erich Fromm
  Duits - Amerikaans filosoof en psycholoog 1900-1980
  Erich Fromm
  - +
  +20
  De psychische taak die een persoon voor zichzelf kan en moet stellen is niet om zich veilig te voelen, maar om onveiligheid te tolereren.
  Origineel: The psychic task which a person can and must set for himself is not to feel secure, but to be able to tolerate insecurity.
  Bron: Liefhebben, een kunst, een kunde
 • Immanuel Kant
  Immanuel Kant
  Duits filosoof 1724-1804
  Immanuel Kant
  - +
  +20
  Overigens is het een bewijs van een prima verstand, wanneer de mens weet, hoe hij goede vragen moet stellen.
  Origineel: Sonst ist es Beweis von gutem Verstande, wenn der Mensch auch nur weiss, wie er gut fragen soll.
  Bron: Anthropologie in pragmatischer hinsicht
Alle stellen citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u altijd en alleen op citaten.net: 168 gevonden
ComputerComputer