Citaten van stellen

 • De taak die we onszelf moet stellen is niet om ons veilig te voelen, maar om onzekerheid te kunnen verdragen.
 • Het belangrijkste is niet ophouden met vragen stellen.
 • Ik betaalde mijn psychiater 50 dollar voor een sessie van 10 minuten en hij heeft niets anders gedaan, dan me dezelfde vraag stellen die mijn vader altijd stelde : 'Wie denk je eigenlijk wel dat je bent? '
 • Men kan zijn gevoel wel het zwijgen opleggen, maar men kan er geen grenzen aan stellen.
 • Als er geen domme vragen zijn, welke vragen stellen dan de domme mensen?
 • Het is helemaal niet verkeerd, voor jezelf doelen te stellen en te proberen die te bereiken. De vergissing berust op het verwarren daarvan met het gevoel te leven, met Zijn. De enige toegangspoort daarvoor is het Nu.
 • Wat wij bezitten stellen wij eerst op prijs, wanneer wij het verloren hebben.
 • Wie zuiver en stil is, kan overal orde op zaken stellen.
 • Het doel van onderwijs zou moeten zijn om ons te leren hoe te denken, dan wat te denken - om onze geest te verbeteren, om ons in staat te stellen om na te denken voor onszelf, in plaats van het geheugen te vullen met de gedachten van andere mensen.
 • Het gezond verstand is van alle dingen op de wereld het gelijkmatigst verdeeld. Want iedereen vindt dat hij er zo goed van voorzien is, dat zelfs degenen die in iedere andere kwestie het moeilijkst tevreden te stellen zijn er nooit meer van willen dan ze er al van hebben.
+7

Citaten 1 t/m 10 van 177.

 • Godfried Bomans
  Godfried Bomans
  Nederlands schrijver 1913-1971
  Godfried Bomans
  - +
  +123
  Alvorens zich te beklagen, is het nuttig zich deze vraag te stellen: zou ik een ander willen zijn?
  Bron: Buitelingen p. 13
 • Aristoteles
  Aristoteles
  Grieks filosoof 384 v.C. - 322 v.C.
  Aristoteles
  - +
  +85
  Een stelling is gemakkelijker te weerleggen dan op te stellen.
 • Albert Einstein
  Albert Einstein
  Duits - Amerikaans natuurkundige 1879-1955
  Albert Einstein
  - +
  +39
  Het belangrijkste is niet ophouden met vragen stellen.
  Origineel: The important thing is not to stop questioning.
  Bron: Life 2-5-1955. Volgens William Miller
 • William Shakespeare
  William Shakespeare
  Engels toneelschrijver en dichter 1564-1616
  William Shakespeare
  - +
  +36
  Wat wij bezitten stellen wij eerst op prijs, wanneer wij het verloren hebben.
  Origineel: That what we have, we prize not to the worth whiles we enjoy it; but being lack'd and lost, why, than we rack the value.
  Bron: Much ado about nothing (1598)
 • Julius Caesar
  Julius Caesar
  Romeins keizer 101-44 BC
  Julius Caesar
  - +
  +34
  Het is een algemeen voorkomende menselijke zwakheid, teveel vertrouwen te stellen in onzekere en onbekende dingen, of zich daardoor angst te laten aanjagen.
 • Herman de Coninck
  Herman de Coninck
  Vlaams dichter en journalist 1944-1997
  Herman de Coninck
  - +
  +33
  Reizen is een manier om vragen te stellen die je thuis niet stelt. Niet per se over het land in kwestie zelf maar over jezelf.
 • Erich Fromm
  Erich Fromm
  Duits - Amerikaans filosoof en psycholoog 1900-1980
  Erich Fromm
  - +
  +31
  De meeste mensen stellen zich voor alles de vraag, hoe zij erin zullen slagen bemind te worden, in plaats dat zij zich afvragen hoe zij het vermogen tot lief hebben zullen verwerven.
  Origineel: Most people see the problem of love primarily as that of being loved, rather than that of loving, of one's capacity to love.
  Bron: Liefhebben, een kunst, een kunde
 • George Eliot
  George Eliot
  Engels schrijfster (ps. van Mary Ann Evans) 1819-1880
  George Eliot
  - +
  +30
  Dieren zijn zulke prettige vrienden: zij stellen geen vragen, zij maken geen aanmerkingen.
 • Carl Gustav Jung
  Carl Gustav Jung
  Zwitsers psychiater 1875-1961
  Carl Gustav Jung
  - +
  +30
  Men wordt niet verlicht door zich allerlei beelden van licht voor te stellen, maar door zich bewust te worden van de eigen innerlijke duisternis.
 • Erich Fromm
  Erich Fromm
  Duits - Amerikaans filosoof en psycholoog 1900-1980
  Erich Fromm
  - +
  +26
  De psychische taak die een persoon voor zichzelf kan en moet stellen is niet om zich veilig te voelen, maar om onveiligheid te tolereren.
  Origineel: The psychic task which a person can and must set for himself is not to feel secure, but to be able to tolerate insecurity.
  Bron: Liefhebben, een kunst, een kunde
Alle stellen citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net.