Citaten van stellig

 • Zelfstudie is, geloof ik stellig, het enige soort onderwijs dat er is. De enige functie van een school is om zelfstudie gemakkelijker te maken; als dat niet lukt, doet het niets.
 • Van hun vijanden leren verstandige lieden stellig ook veel.
 • Het afnemen van alle krachten, bij het toenemen van de ouderdom is stellig zeer droevig, maar het is noodzakelijk, daar anders de dood te zwaar zou vallen.

Citaten 1 t/m 10 van 10.

1
 • A. Schopenhauer
  A. Schopenhauer
  Duits filosoof 1788-1860
  A. Schopenhauer
  - +
  +29
  Het afnemen van alle krachten, bij het toenemen van de ouderdom is stellig zeer droevig, maar het is noodzakelijk, daar anders de dood te zwaar zou vallen.
  Origineel: Das Schwinden aller Kräfte im zunehmenden Alter, und immer mehr und mehr, ist allerdings sehr traurig: doch ist es notwendig, ja wohltätig: weil sonst der Tod zu schwer werden würde, dem es vorarbeitet.
  Bron: Aphorismen zur Lebensweisheit Vom Unterschiede der Lebensalter
 • Salomon Baer-Oberdorf
  Salomon Baer-Oberdorf
  Duits schrijver 1870-1940
  Salomon Baer-Oberdorf
  - +
  +4
  Neem u in acht voor degenen, die uw scherts niet begrijpen; zij begrijpen uw ernst stellig nog minder.
  Bron: Wetterleuchten
 • A. Schopenhauer
  A. Schopenhauer
  Duits filosoof 1788-1860
  A. Schopenhauer
  - +
  +4
  Onze gehechtheid aan het leven, of liever onze vrees voor de dood, komt zeker niet uit ons kennen voort, in welk geval ze het resultaat zou zijn van een verstandelijk besef van wat dit leven waard is, maar die doodsangst vindt zijn wortels rechtstreeks in de Wil. Zoals we het leven worden binnengelokt door de volkomen illusoire drift van de lustbevrediging, zo worden we erin vastgehouden door de stellig even illusoire vrees voor de dood.
  Origineel: Die große Anhänglichkeit an das Leben, oder vielmehr die Furcht vor dem Tode, keineswegs aus der Erkenntniß entspringt, in welchem Fall sie das Resultat des erkannten Werthes des Lebens seyn würde; sondern daß jene Todesfurcht ihre Wurzel unmittelbar im Willen hat, aus dessen ursprünglichem Wesen, in welchem er ohne alle Erkenntniß, und daher blinder Wille zum Leben ist, sie hervorgeht. Wie wir in das Leben hineingelockt werden durch den ganz illusorischen Trieb zur Wollust; so werden wir darin festgehalten durch die gewiß eben so illusorische Furcht vor dem Tode.
  Bron: Die Welt als Wille und Vorstellung Ueber den Tod und sein Verhältniß
 • Aristofanes
  Aristofanes
  Grieks blijspeldichter 446 vC. tot 386 vC.
  Aristofanes
  - +
  +4
  Van hun vijanden leren verstandige lieden stellig ook veel.
  Bron: Aves 376
 • Johann Gottfried Seume
  Johann Gottfried Seume
  Duits schrijver 1763-1810
  Johann Gottfried Seume
  - +
  +2
  Of de vrouwen evenveel verstand hebben als de mannen durf ik niet uit te te maken, maar zij hebben stellig niet zoveel onverstand.
  Origineel: Ob die Weiber so viel Vernunft haben als die Männer, mag ich nicht entscheiden; aber sie haben ganz gewiß nicht so viel Unvernunft.
  Bron: Apokryphen
 • Oliver Wendell Holmes
  Oliver Wendell Holmes
  Amerikaans schrijver en dichter 1809-1894
  Oliver Wendell Holmes
  - +
  +1
  Ik geloof stellig dat als de hele materia medica op de bodem van de zee kon worden gedeponeerd, dit enkel gunstig voor de mensheid, maar heel ongunstig voor de vissen zou zijn.
 • Lord George Byron
  Lord George Byron
  Engels dichter 1788-1824
  Lord George Byron
  - +
  +1
  Niets kalmeert stellig zozeer ons gemoed, als rum en ware godsdienst.
  Origineel: There's nought, no doubt, so much the spirit calms; As rum and true religion.
  Bron: Don Juan (1824) II, XXXIV
 • Isaac Asimov
  Isaac Asimov
  Amerikaans auteur en scheikundige 1920-1992
  Isaac Asimov
  - +
  +1
  Zelfstudie is, geloof ik stellig, het enige soort onderwijs dat er is. De enige functie van een school is om zelfstudie gemakkelijker te maken; als dat niet lukt, doet het niets.
  Origineel: Self-education is, I firmly believe, the only kind of education there is. The only function of a school is to make self-education easier; failing that, it does nothing.
  Bron: Science Past, Science Future (1975)
 • David Hume
  David Hume
  Schots filosoof en geschiedkundige 1711-1776
  David Hume
  - +
   0
  Niets onwijsgeriger, dan met betrekking tot enig onderwerp stellig en dogmatisch te zijn.
  Origineel: Nothing can be more unphilosophical than to be positive or dogmatical on any subject.
  Bron: An Enquiry concerning the Principles of Morals (1751) IX, I. Voor de volledige tekst zie: davidhume.org
 • Peter Sirius
  Peter Sirius
  Ps. van Otto Kimmig, Duits dichter en aforist 1858 - 1913
  Peter Sirius
  - +
   0
  Wie van de mensen te slecht denkt, denkt stellig over zichzelf te goed.
  Origineel: Wer von den Menschen zu schlecht denkt, denkt sicher von sich selber zu gut.
  Bron: Tausend und Ein Gedanke (1899)
1
Alle stellig citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net.