Citaten van talenten

 • Gij bezit ook de kunst van zwijgen! O, gij hebt alle talenten om te behagen.
 • Mensen die niet in staat zijn om zichzelf te motiveren, moeten tevreden zijn met middelmatigheid, ongeacht hoe indrukwekkend hun andere talenten ook zijn.
 • Niet alleen zij die niets doen zijn gemakzuchtig, maar ook zij die hun talenten beter zouden kunnen gebruiken.
 • Uit onze keuzes blijkt wie we werkelijk zijn, Harry, veel meer dan uit onze talenten.
 • Laat geen van uw talenten onbenut: het bos zou erg stil zijn als onder de vogels alleen de beste zangers zich lieten horen.
 • Talenten vinden oplossingen, genieën ontdekken problemen.
+3

Citaten 1 t/m 10 van 32.

 • Socrates
  Socrates
  Grieks filosoof 469 v.C. - 399 v.C.
  Socrates
  - +
  +42
  Niet alleen zij die niets doen zijn gemakzuchtig, maar ook zij die hun talenten beter zouden kunnen gebruiken.
 • A. Schopenhauer
  A. Schopenhauer
  Duits filosoof 1788-1860
  A. Schopenhauer
  - +
  +29
  Bescheidenheid bij de middelmatigen is louter eerlijkheid; bij de grote talenten is het huichelarij.
  Origineel: Bescheidenheit bei mittelmäßigen Fähigkeiten ist bloße Ehrlichkeit; bei großen Talenten ist sie Heuchelei.
  Bron: Parerga und Paralipomena (1851) II, 26. Psychologische Bemerkungen
 • Godfried Bomans
  Godfried Bomans
  Nederlands schrijver 1913-1971
  Godfried Bomans
  - +
  +9
  Niet in het loochenen van talenten die je bezit blijkt je bescheidenheid, maar uit het bezit van talenten die in jou geloochend worden.
 • Hans Krailsheimer
  Hans Krailsheimer
  Duits schrijver 1888-1958
  Hans Krailsheimer
  - +
  +8
  Talenten vinden oplossingen, genieën ontdekken problemen.
  Origineel: Talente finden Lösungen, Genies entdecken Probleme.
 • Juvenalis
  Juvenalis
  Romeins dichter 1ste-2e eeuw nC
  Juvenalis
  - +
  +7
  Niet gemakkelijk werken zij er zich bovenop, aan wier talenten armoede in de weg staat.
  Origineel: Haud facile emergunt, quorum virtutibus obstat res angusta domi.
  Bron: Saturae III, 164
 • Andrew Carnegie
  Andrew Carnegie
  Amerikaans industrieel 1835-1919
  Andrew Carnegie
  - +
  +5
  Mensen die niet in staat zijn om zichzelf te motiveren, moeten tevreden zijn met middelmatigheid, ongeacht hoe indrukwekkend hun andere talenten ook zijn.
  Origineel: People who are unable to motivate themselves must be content with mediocrity, no matter how impressive their other talents.
 • Francois de la Rochefoucauld
  Francois de la Rochefoucauld
  Frans schrijver 1613-1680
  Francois de la Rochefoucauld
  - +
  +4
  Er zijn slechte eigenschappen die in grote talenten resulteren.
  Origineel: Il y a de méchantes qualités qui font de grands talents.
  Bron: Maximes et Réflexions morales (1665)
 • Johann Wolfgang von Goethe
  Johann Wolfgang von Goethe
  Duits schrijver en dichter 1749-1832
  Johann Wolfgang von Goethe
  - +
  +4
  Wie tegenover zichzelf oprecht is en blijft, bezit de schoonste eigenschap der grootste talenten.
  Origineel: Wer gegen sich selbst und andere wahr ist und bleibt, besitzt die schönste Eigenschaft der größten Talente.
  Bron: Maximen und Reflexionen (1840) Kunst und Altertum 6, 1
 • Henry van Dyke
  Henry van Dyke
  Amerikaans auteur en onderwijzer 1852-1933
  Henry van Dyke
  - +
  +3
  Laat geen van uw talenten onbenut: het bos zou erg stil zijn als onder de vogels alleen de beste zangers zich lieten horen.
  Origineel: Use what talent you possess: the woods would be very silent if no birds sang except those that sang best.
 • Adolf von Wilbrandt
  Adolf von Wilbrandt
  Duits toneelschrijver 1837-1911
  Adolf von Wilbrandt
  - +
  +2
  Enthousiasme, dat is het helemaal. Schenk een mens alle talenten ter wereld en onthoud hem de gave om enthousiast te zijn en je veroordeelt hem voor eeuwig ter dood.
  Origineel: Begeisterung ist alles! Gib einem Menschen alle Gaben der Welt, und nimm ihm die Fähigkeit der Begeisterung, und du verdammst ihn zum ewigen Tod.
  Bron: Fridolinss Heimliche Ehe (1875)
Alle talenten citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net.