Citaten: tegenstelling

Citaten 1 t/m 10 van 12.

 • Jan Greshoff
  Jan Greshoff
  Nederlands schrijver en letterkundige 1888-1971
  Jan Greshoff
  - +
  +3
  Het tijdelijke leven vormt geen tegenstelling tot het eeuwige leven, doch is er een onderdeel van.
 • Multatuli
  Multatuli
  Nederlands schrijver (ps. van Eduard Douwes Dekker) 1820-1887
  Multatuli
  - +
  +2
  De fouten die men 't liefst erkent, zijn die welke door tegenstelling denken doen aan deze of gene goede eigenschap. Distraktie beduidt: geleerdheid. Drift wil zeggen: goedhartigheid. Slordigheid is streven naar hogere dingen. Zwakte: vatbaarheid voor indrukken. Ruwheid: inwendige waarde.
  Bron: Ideeën
 • Stefan Zweig
  Stefan Zweig
  Oostenrijkse schrijver en journalist 1881-1942
  Stefan Zweig
  - +
  +2
  Voor Erasmus bestond er geen morele, geen onoverbrugbare tegenstelling tussen Jezus en Socrates.
  Bron: Triomf en Tragiek van Erasmus van Rotterdam
 • Frédéric Dard
  Frédéric Dard
  Frans humoristisch schrijver 1921-2000
  Frédéric Dard
  - +
  +1
  In tegenstelling tot de wraak is de schoonheid een gerecht dat je erg heet moet eten.
  Bron: Les Pensées de San-Antonio
 • Cyrill Scott
  Cyrill Scott
  Brits kunstenaar, componist en dichter 1879-1970
  Cyrill Scott
  - +
   0
  Alle leven is in werkelijkheid een en het Eenheidsbewustzijn is de hoogste graad van Bewustzijn, in tegenstelling tot gescheidenheid; uit het eerste ontstaat Gelukzaligheid en uit het laatste pijn.
 • Edward Bulwer-Lytton
  Edward Bulwer-Lytton
  Brits schrijver, criticus en politicus 1802-1873
  Edward Bulwer-Lytton
  - +
   0
  Daar het voorwerp der eerzucht, in tegenstelling tot dat der liefde, nooit geheel in ons bezit komt, is de eerzucht van beide hartstochten de meest duurzame.
 • Roland Barthes
  Roland Barthes
  Frans schrijver, literatuurcriticus, taalkundige en filosoof 1915-1980
  Roland Barthes
  - +
   0
  De tastzin is de meest demystificerende van alle zintuigen, in tegenstelling tot het zicht, dat het meest magische is.
  Origineel: Le toucher est le plus démystificateur de tous les sens, à la différence de la vue, qui est le plus magique.
  Bron: Mythologies La nouvelle Citroën
 • Deng Xiaoping
  Deng Xiaoping
  Chinees politicus en staatsman 1904-1997
  Deng Xiaoping
  - +
   0
  Een fundamentele tegenstelling tussen het socialisme en de markteconomie bestaat niet.
  Origineel: There is no fundamental contradiction between socialism and a market economy.
  Bron: Time Magazine 4 November 1985, Interview
 • Thomas Paine
  Thomas Paine
  Engels-Amerikaans filosoof, liberaal en revolutionair 1737-1809
  Thomas Paine
  - +
   0
  Een werkelijke republiek is een heerschappij van het recht, in tegenstelling tot een heerschappij van de wil.
 • Ton Lemaire
  Ton Lemaire
  Nederlandse schrijver en antropoloog 1941-
  Ton Lemaire
  - +
   0
  Hij die melancholisch is, is aan gene zijde van de tegenstelling pessimisme-optimisme. De melancholie is de voelhoorn voor oneindigheid van een eindig wezen.
  Bron: De tederheid (1968)
Alle tegenstelling citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u altijd en alleen op citaten.net: 12 gevonden