Citaten van tirannieën

Citaten 1 t/m 6 van 6.

1
 • Pierre Joseph Proudhon
  Pierre Joseph Proudhon
  Frans socioloog en econoom 1809-1865
  Pierre Joseph Proudhon
  - +
  +9
  De democratie is de afschuwelijkste van alle tirannieën; want zij steunt noch op het gezag van een godsdienst, noch op adel van geslacht, noch op de voorrechten van het talent; zij heeft tot grondslag het aantal, en tot masker het woord Volk. Is de monarchie de hamer, die het volk verplettert, de democratie is de bijl die het in stukken hakt.
  Origineel: La démocratie est la tyrannie la plus exécrable de toutes; car elle ne s'appuie ni sur l'autorité d'une religion, ni sur une noblesse de race, ni sur les prérogatives du talent: elle a pour base le nombre, et pour masque le nom du Peuple. Si la monarchie est le marteau qui écrase le peuple, la démocratie est la hache qui le divise.
  Bron: La Démocratie. Voor de volledige tekst zie: michelpeyret.canalblog.com
 • George Orwell
  George Orwell
  Engels schrijver (ps. van Eric Blair) 1903-1950
  George Orwell
  - +
  +4
  Alle tirannieën regeren door fraude en geweld, maar zodra de fraude is blootgesteld, moeten ze zich uitsluitend op geweld verlaten.
  Origineel: All tyrannies rule through fraud and force, but once the fraud is exposed they must rely exclusively on force.
 • Paul Brulat
  Paul Brulat
  Frans schrijver 1866-1940
  Paul Brulat
  - +
  +3
  Het zegevierende en tot het uiterste gedreven individualisme doet naar de absolute monarchie terugverlangen, want een vrijheid, waarvan slechts de sterken voordeel hebben, is de ergste der tirannieën.
  Origineel: L'individualisme triomphant et poussé à ses dernières conséquences fait regretter la monarchie absolue, car une liberté qui ne profite qu'aux forts constitue la pire des tyrannies.
  Bron: Pensées (1919)
 • Thomas Paine
  Thomas Paine
  Engels-Amerikaans filosoof, liberaal en revolutionair 1737-1809
  Thomas Paine
  - +
  +2
  Van alle tirannieën die de mensheid beïnvloeden, is de tirannie van religie het ergste.
  Origineel: Of all the tyrannies that affect mankind, tyranny in religion is the worst.
 • Gustave le Bon
  Gustave le Bon
  Frans socioloog en psycholoog 1841-1931
  Gustave le Bon
  - +
   0
  De hardste tirannieën worden gemakkelijk aanvaard zodra ze anoniem worden.
  Origineel: Les tyrannies les plus dures sont facilement acceptées dès qu'elles deviennent anonymes.
  Bron: Aphorismes du Temps présent (1913) VI
 • Rémy Montalée
  Rémy Montalée
  Frans toneelschrijver 19e eeuw
  Rémy Montalée
  - +
   0
  Er zijn tirannieën die bevrijden, en vrijheden die onderdrukken.
  Bron: Pensées 59
1
Alle tirannieën citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net.