Citaten van totdat

 • Een man is niet oud totdat spijt de plaats in neemt van dromen.
 • Iedereen heeft plannen ... totdat ze in duigen vallen.
 • Een staat moet dunbevolkt zijn. Dan heeft een leger geen zin. De bewoners moeten ernstig met de dood omgaan en niet op het idee komen te verhuizen. Hoewel ze de kippen en honden ginds kunnen horen, wijken ze niet van hun plaats totdat ze sterven.
 • Hoe kan vertellen wat ik denk, totdat ik zie wat ik zeg?
 • Totdat een mens zijn emotie heeft getoond, weet hij nog niet welke emotie het is. Het tonen ervan is derhalve een ontdekking van zijn eigen emoties.
 • De mens is het enige dier dat op vriendschappelijke voet kan blijven met de slachtoffers die hij van plan is op te eten, totdat hij ze opeet.
 • Moed houden, moet, met moed overwin je alles. Denk dikwijls aan het niet zo zotte fantasietje over twee muizen in de melkpot. Een muisje verloor de moed, reageerde niet meer en verdronk. Het andere hield vol en bleef moedig spartelen en spartelen, totdat het ten slotte een klontje boter had. Het was
 • O, het lachen van een kind
voor de wereld en na haar einde
van een kleine blinkende wind
vertelt het, die eens uitgezonden
zal worden over trots en pijn,
totdat Babylon en Londen
vergeven en vergeten zijn.
 • Niets zal een oorlog stoppen totdat de mensen weigeren ten strijde te trekken.
 • Wij doen nooit iets goed totdat wij ophouden te denken over de wijze van het doen.
+7

Citaten 1 t/m 10 van 101.

 • John Barrymore
  John Barrymore
  Amerikaans acteur 1882-1942
  John Barrymore
  - +
  +115
  Een man is niet oud totdat spijt de plaats in neemt van dromen.
  Origineel: A man is not old until regrets take the place of dreams.
 • Albert Einstein
  Albert Einstein
  Duits - Amerikaans natuurkundige 1879-1955
  Albert Einstein
  - +
  +52
  Niets zal een oorlog stoppen totdat de mensen weigeren ten strijde te trekken.
  Origineel: Nothing will end war unless the people themselves refuse to go to war.
  Bron: Saturday Evening Post jan. 1931, interview met G.S. Viereck
 • Charles Caleb Colton
  Charles Caleb Colton
  Engels schrijver 1780-1832
  Charles Caleb Colton
  - +
  +35
  Ware vriendschap is als een goede gezondheid, de waarde ervan wordt zelden gewaardeerd totdat het verloren is.
  Origineel: True friendship is like sound health, the value is seldom known until it be lost.
  Bron: Lacon, Or, Many Things in Few Words (1820)
 • Erasmus
  Erasmus
  Nederlands humanist en filosoof 1469-1536
  Erasmus
  - +
  +33
  Wat is de wereld trouwens anders dan een groot schouwtoneel, waarin ieder, onder het masker van een ander optreedt en zijn aangenomen rol speelt, totdat de grote Regisseur hem van het toneel laat verdwijnen.
  Bron: Lof der Zotheid (1511)
 • Krishnamurti
  Krishnamurti
  In India geboren spiritueel leraar 1895-1986
  Krishnamurti
  - +
  +27
  Het leven zoals we dat op het ogenblik leven heeft erg weinig betekenis. Een paar examens afleggen, een titel halen, een goed baantje veroveren en de rest van het leven doorworstelen totdat we dood gaan.
 • Joey Adams
  Joey Adams
  Amerikaans columnist en humorist 1911-1999
  Joey Adams
  - +
  +19
  Welvaart die we voor onszelf veilig willen stellen blijft een hachelijk en twijfelachtig bezit totdat zij onbedreigd geldt voor iedereen als onderdeel van het dagelijks leven.
  Origineel: The good we secure for ourselves is precarious and uncertain until it is secured for all of us and incorporated into our common life.
 • Lao-Tse
  Lao-Tse
  Chinees filosoof +/- 600 v.C.
  Lao-Tse
  - +
  +14
  Richt je op je levensadem totdat hij heel zacht is. Dan word je als een baby.
 • Simone de Beauvoir
  Simone de Beauvoir
  Frans schrijfster en filosofe 1908-1986
  Simone de Beauvoir
  - +
  +12
  Zij beperken zich tot het doden van de tijd totdat de tijd hen doodt.
  Origineel: Ils se contentent de tuer le temps en attendants que le temps les tue.
  Bron: Tous les hommes sont mortels
 • George S. Patton
  George S. Patton
  Amerikaans generaal tijdens WO II 1885-1945
  George S. Patton
  - +
  +9
  Je bent nooit verslagen, totdat je het toegeeft.
  Origineel: You're never beaten until you admit it.
 • Voltaire
  Voltaire
  Frans schrijver en filosoof (ps. van François Marie Arouet) 1694-1778
  Voltaire
  - +
  +8
  Het leven is een kind, dat men moet wiegen totdat het is gevormd.
  Origineel: La vie est un enfant qu’il faut bercer jusqu’à ce qu’il s’en forme.
  Bron: Jugements sur Voltaire
Alle totdat citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net.