Citaten van uitdrukking

 • Een oude uitdrukking, op het juiste ogenblik te pas gebracht, is nieuw en geestig.
 • De hevigste uitdrukking van smart is sarcasme.
 • Alles is in het Zijn vervat, geeft aan het Zijn uitdrukking en het Zijn is eeuwig, oneindig en enig.
 • Ik tracht op poëtische wijze
dat wil zeggen
eenvouds verlichte waters
de ruimte van het volledig leven
tot uitdrukking te brengen.
 • Eigenheid van uitdrukking is het begin en einde van alle kunst.
 • Trots is de uitdrukking van innerlijke onafhankelijkheid.
 • Alle interesse in de dood en ziekte is een uitdrukking van de interesse in het leven.
 • Migratie is een uitdrukking van het menselijke streven naar waardigheid, veiligheid en een betere toekomst. Het maakt deel uit van het sociale weefsel, onderdeel van onze samenstelling als een menselijk gezin.
 • Liefde is de ultieme uitdrukking van de wil om te leven.
 • We moeten protest aantekenen tegen de uitdrukking: kunstmatige paradijzen. Het is een pleonasme.
+7

Citaten 1 t/m 10 van 66.

 • Multatuli
  Multatuli
  Nederlands schrijver (ps. van Eduard Douwes Dekker) 1820-1887
  Multatuli
  - +
  +37
  De hevigste uitdrukking van smart is sarcasme.
  Bron: Ideeën (1877) #324
 • August Strindberg
  August Strindberg
  Zweeds schrijver 1849-1912
  August Strindberg
  - +
  +35
  Ze keken elkaar aan met die niet onder woorden te brengen uitdrukking van gelukzaligheid die twee eenzame mensen over zich krijgen wanneer ze elkaar ontmoeten en de zekerheid gevonden hebben dat ze de eenzaamheid voortaan gezamenlijk zullen bestrijden.
  Bron: Eenzaam
 • Thomas Mann
  Thomas Mann
  Duits auteur, criticus en Nobelprijswinnaar literatuur (1929) 1875-1955
  Thomas Mann
  - +
  +16
  Alle interesse in de dood en ziekte is een uitdrukking van de interesse in het leven.
  Origineel: Denn alles Interesse für Tod und Krankheit ist Ausdruck des Interesses am Leben.
  Bron: De Toverberg h.6
 • Hella S. Haasse
  Hella S. Haasse
  Nederlandse schrijfster 1918-2007
  Hella S. Haasse
  - +
  +14
  Taal is de uitdrukking van cultuur. Zonder goed onderhoud van de taal verschraalt het denken.
 • Alice Walker
  Alice Walker
  Afro-Amerikaans schrijver en feministe 1944-
  Alice Walker
  - +
  +12
  Als je een leven wilt dat de moeite waard is, een leven dat je diepste gevoelens en emoties tot uitdrukking brengt en waar je zorgen en dromen hebt. Dan moet je daarvoor vechten.
  Origineel: If you want to have a life that is worth living, a life that expresses your deepest feelings and emotions and cares and dreams, you have to fight for it.
 • George Bernard Shaw
  George Bernard Shaw
  Iers-Engels schrijver, criticus en Nobelprijswinnaar literatuur (1925) 1856-1950
  George Bernard Shaw
  - +
  +11
  Zwijgen is de volmaakste uitdrukking van minachting.
  Origineel: Silence is the most perfect expression of scorn.
  Bron: Back to Methuselah (1921) Pt. V
 • Koos van Zomeren
  Koos van Zomeren
  Nederlands schrijver 1946-
  Koos van Zomeren
  - +
  +10
  Zou het niet zo zijn, dat in de oorlog de absurditeit, die we achter de werkelijkheid van alledag vermoeden, in verhevigde vorm tot uitdrukking komt?
 • George Bernard Shaw
  George Bernard Shaw
  Iers-Engels schrijver, criticus en Nobelprijswinnaar literatuur (1925) 1856-1950
  George Bernard Shaw
  - +
  +7
  Dansen is een verticale uitdrukking van een horizontaal verlangen.
  Origineel: Dancing is a perpendicular expression of a horizontal desire.
  Bron: New Statesman 23-06-1962, toegeschreven
 • Krishnamurti
  Krishnamurti
  In India geboren spiritueel leraar 1895-1986
  Krishnamurti
  - +
  +5
  Denkbeelden zijn voor ons veel belangrijker geworden dan handelen - denkbeelden, die zo knap door de intellectuelen op elk gebied in boeken tot uitdrukking worden gebracht.
 • Moritz Lazarus
  Moritz Lazarus
  Joods filosoof en psycholoog 1824-1903
  Moritz Lazarus
  - +
  +5
  Trots is de uitdrukking van innerlijke onafhankelijkheid.
Alle uitdrukking citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net.