Citaten: universum

Citaten 41 t/m 50 van 57.

 • Carl Sagan
  Carl Sagan
  Amerikaans astronoom, astrofysicus en populair-wetenschappelijk schrijver 1934-1996
  Carl Sagan
  - +
   0
  Het universum lijkt noch goedaardig, noch vijandig te zijn, slechts onverschillig.
 • Alan Cohen
  Alan Cohen
  Amerikaans zakenman en auteur 1954-
  Alan Cohen
  - +
   0
  Hoe dieper je van jezelf houdt, hoe meer het universum je waarde zal bevestigen. Dan kun je genieten van een levenslange liefdesrelatie die je de rijkste vervulling van binnenuit brengt.
  Origineel: The deeper you love yourself, the more the universe will affirm your worth. Then you can enjoy a lifelong love affair that brings you the richest fulfillment from inside out.
 • William Goldman
  William Goldman
  Amerikaans schrijver 1931-
  William Goldman
  - +
   0
  Hou ik van jou? Mijn God, als je liefde een zandkorrel was, zou de mijne een universum van stranden zijn.
  Origineel: Do I love you? My God, if your love were a grain of sand, mine would be a universe of beaches.
 • Assata Shakur
  Assata Shakur
  Afro-Amerikaans politiek activiste 1947-
  Assata Shakur
  - +
   0
  In mijn geval was spiritualiteit belangrijk voor me omdat er op momenten in mijn leven heel weinig anders is geweest dat ik heb gehad. Ik moest echt een beroep doen op de krachten van het goede in dit universum om te kunnen overleven.
  Origineel: In my case, spirituality has been important to me because at periods in my life there's been very little else that I've had going. I've actually needed to call on, to feel the forces of good in this universe to be able to survive.
 • Henri Poincaré
  Henri Poincaré
  Frans wiskundige en filosoof 1854-1912
  Henri Poincaré
  - +
   0
  Inductie toegepast op de natuurwetenschappen is altijd onzeker, omdat het berust op het geloof in een algemene orde van het universum, een orde buiten ons. Wiskundige inductie, dat wil zeggen demonstratie door herhaling, daarentegen, dringt zich noodzakelijkerwijs op, omdat het alleen maar de bevestiging is van een eigenschap van de geest zelf.
  Origineel: L’induction, appliquée aux sciences physiques, est toujours incertaine, parce qu’elle repose sur la croyance à un ordre général de l’Univers, ordre qui est en dehors de nous. L’induction mathématique, c’est-à-dire la démonstration par récurrence, s’impose au contraire nécessairement, parce qu’elle n’est que l’affirmation d’une propriété de l’esprit lui-même.
  Bron: Science et méthode (1908) ch.1
 • Aldous Huxley
  Aldous Huxley
  Engels schrijver 1894-1963
  Aldous Huxley
  - +
   0
  Je denkt dat er iets unieks en wonderbaarlijks is in het centrum van het universum, terwijl het in feite slechts een kleine onderbreking is in de aanhoudende entropie.
  Origineel: One thinks one's something unique and wonderful at the center of the universe, when in fact one's just a slight interruption in the ongoing march of entropy.
 • Aldous Huxley
  Aldous Huxley
  Engels schrijver 1894-1963
  Aldous Huxley
  - +
   0
  Maar de aard van het universum is zodanig dat het doel nooit de middelen heiligt. Integendeel, de middelen bepalen altijd het einde.
  Origineel: But the nature of the universe is such that the ends never justify the means. On the contrary, the means always determine the end.
 • Victor Hugo
  Victor Hugo
  Frans schrijver 1802-1885
  Victor Hugo
  - +
   0
  Religie is niets anders dan de schaduw van het universum op menselijke intelligentie.
  Origineel: La religion n'est autre chose que l'ombre portée de l'univers sur l'intelligence humaine.
 • Arnon Grunberg
  Arnon Grunberg
  Nederlandse schrijver 1971-
  Arnon Grunberg
  - +
   0
  Tijdens de wandeling valt alles op zijn plaats, de orde is volmaakt, niets van buitenaf kan deze orde verstoren, de wandelaar heerst over zijn universum.
 • Aldous Huxley
  Aldous Huxley
  Engels schrijver 1894-1963
  Aldous Huxley
  - +
   0
  Tweederde van alle verdriet is zelfgemaakt en, wat het universum betreft, onnodig.
  Origineel: Two thirds of all sorrow is homemade and, so far as the universe is concerned, unnecessary.