Citaten van veiligheid

Citaten 11 t/m 20 van 42.

 • Dwight D. Eisenhower
  Dwight D. Eisenhower
  Amerikaans staatsman en president (34e) 1890-1969
  Dwight D. Eisenhower
  - +
  +10
  Als je totale veiligheid wilt, ga dan naar de gevangenis. Daar wordt je gevoed, gekleed, je krijgt medische zorg, enzovoort. Het enige wat ontbreekt, is vrijheid.
  Origineel: If you want total security, go to prison. There you're fed, clothed, given medical care and so on. The only thing lacking... is freedom.
 • Jean de La Fontaine
  Jean de La Fontaine
  Frans schrijver 1621-1695
  Jean de La Fontaine
  - +
  +8
  De tegenstander van echte vrijheid is een buitensporig verlangen naar veiligheid.
  Origineel: L’adversaire d’une vraie liberté est un désir excessif de sécurité.
  Bron: Le loup et le chien
 • John F. Kennedy
  John F. Kennedy
  Amerikaans politicus en president (35e) 1917-1963
  John F. Kennedy
  - +
  +7
  De onwetendheid van één kiezer in een democratie schaadt de veiligheid van allen.
  Origineel: The ignorance of one voter in a democracy impairs the security of all.
  Bron: VanderBilt University 18-05-1963
 • James Baldwin
  James Baldwin
  Amerikaans schrijver 1924-1987
  James Baldwin
  - +
  +5
  Elke echte verandering impliceert het uiteenvallen van de wereld zoals je het altijd gekend hebt, het verlies van alles wat je identiteit gaf, het einde van de veiligheid.
  Origineel: Any real change implies the breakup of the world as one has always known it, the loss of all that gave one an identity, the end of safety.
  Bron: Nobody Knows My Name (1961)
 • Ernst Ferstl
  Ernst Ferstl
  Oostenrijks onderwijzer, dichter en aforismeschrijver 1955-
  Ernst Ferstl
  - +
  +5
  Uiteindelijk is ons leven niets anders dan de constante zoektocht naar veiligheid, genegenheid en betekenis.
  Origineel: Letztendlich besteht unser Leben aus nichts anderem, als der ständigen Suche nach Geborgenheit, Zuneigung und Sinn.
  Bron: Kurz und fündig (1995)
 • Angela Davis
  Angela Davis
  Amerikaanse filosofe, schrijfster en politiek activiste 1944-
  Angela Davis
  - +
  +5
  Wanneer kinderen naar scholen gaan die meer waarde hechten aan discipline en veiligheid dan aan kennis en intellectuele ontwikkeling, dan gaan ze naar scholen die voorbereiden voor de gevangenis.
  Origineel: When children attend schools that place a greater value on discipline and security than on knowledge and intellectual development, they are attending prep schools for prison.
 • Machiavelli
  Machiavelli
  Florentijns staatsfilosoof 1469-1527
  Machiavelli
  - +
  +5
  Wie een kleine elite als vijand heeft, kan gemakkelijk en vrij geruisloos voor zijn eigen veiligheid zorg dragen; maar wie het hele volk tot vijand heeft, is nooit veilig en hoe wreder zijn optreden, des te zwakker wordt zijn positie.
  Bron: Discorsi
 • Salman Rushdie
  Salman Rushdie
  In Indië geboren, Brits romanschrijver 1948-
  Salman Rushdie
  - +
  +4
  Er bestaat niet zoiets als totale veiligheid, alleen variërende niveaus van onveiligheid.
  Origineel: There is no such thing as perfect security, only varying levels of insecurity.
  Bron: The Telegraph 03-06-2012, Hay Festival 2012. Voor de volledige tekst zie: www.telegraph.co.uk
 • Karl Popper
  Karl Popper
  Oostenrijks-Brits wetenschapsfilosoof 1902-1994
  Karl Popper
  - +
  +4
  We moeten plannen maken voor vrijheid en niet alleen voor veiligheid, al is het om geen andere reden dan dat alleen vrijheid de veiligheid veiliger kan maken.
  Origineel: We must plan for freedom, and not only for security, if for no other reason than that only freedom can make security secure.
  Bron: The Open Society and Its Enemies (1945) II, Ch.21 An Evaluation of the Prophecy
 • Henry Louis Mencken
  Henry Louis Mencken
  Amerikaans journalist en criticus 1880-1956
  Henry Louis Mencken
  - +
  +3
  De ene permanente emotie van de inferieure man is angst - angst voor het onbekende, het complexe, het onverklaarbare. Wat hij wil boven alles is veiligheid.
  Origineel: The one permanent emotion of the inferior man is fear - fear of the unknown, the complex, the inexplicable. What he wants above everything else is safety.
Alle veiligheid citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net. (pagina 2)