Citaten: verheffen

Citaten 1 t/m 10 van 26.

 • Leonardo da Vinci
  Leonardo da Vinci
  Italiaans schilder, ingenieur en musicus 1452-1519
  ajax-loader
  - +
  +29

  De mens zal met grote vleugels, doordat hij tegen de weerstand biedende lucht kracht weet te ontwikkelen, met succes de lucht overwinnen en zich op haar verheffen kunnen.

 • Confucius
  Confucius
  Chinees filosoof 551 v.C. - 479 v.C.
  ajax-loader
  - +
  +21

  Bedek de vleugels van een vogel met goud en hij zal zich niet meer in de lucht kunnen verheffen.

 • Socrates
  Socrates
  Grieks filosoof 469 v.C. - 399 v.C.
  ajax-loader
  - +
  +16

  Ik doe niets anders dan u allen, jong en oud, overhalen om niet te denken aan uzelf of uw bezittingen, maar u slechts erom te bekommeren uw ziel zoveel mogelijk te verheffen. Ik zeg u dat deugd niet te koop is, maar dat geld en alle andere goede dingen van de mens uit de deugd voortkomen, zowel publiekelijk als privé. Dit is mijn leer, en als deze leer de jeugd bederft, dan ben ik een slecht mens.

 • René Descartes
  René Descartes
  Frans filosoof, wetenschapper 1596-1650
  ajax-loader
  - +
  +15

  Wanneer men mij beledigt, tracht ik mijn ziel zo hoog te verheffen, dat de belediging haar niet bereikt.

  Origineel: Quand on me fait une offense, je tâche d'élever mon âme si haut, que l'offense n'aille pas jusqu'à elle.

 • Giovanni Pico della Mirandola
  Giovanni Pico della Mirandola
  Italiaans filosoof en humanist 1463-1494
  ajax-loader
  - +
  +7

  Aan u is de macht gegeven uzelf naar de lagere levensvormen, het dierenrijk, te degraderen; maar ge kunt u ook door uw eigen intellect en oordeel naar het hogere, goddelijke, verheffen.

  Bron: Oratio de hominis dignitate (1487)

 • Booker T. Washington
  Booker T. Washington
  Afro-Amerikaans pedagoog, schrijver en gelijkerechten activist 1856-1915
  ajax-loader
  - +
  +4

  Als je jezelf wilt verheffen, verhef iemand anders.

  Origineel: If you want to lift yourself up, lift up someone else.

 • Klemens von Metternich
  Klemens von Metternich
  Oostenrijks prins, staatsman en diplomaat 1773-1859
  ajax-loader
  - +
  +4

  In mijn ganse leven heb ik slechts tien of twaalf mensen gekend, met wie het aangenaam was te spreken: die zich hielden aan het onderwerp, niet in herhalingen traden, niet over zichzelf spraken, niet naar hun eigen woorden luisterden, te beschaafd waren om zich in gemeenplaatsen te verliezen, en die genoeg tact en goede smaak hadden om hun eigen persoon niet boven hun onderwerp te verheffen.

 • Voltaire
  Voltaire
  Frans schrijver en filosoof (ps. van François Marie Arouet) 1694-1778
  ajax-loader
  - +
  +2

  Iedereen wordt gevormd door zijn eeuw; slechts weinigen verheffen zich boven de zeden van hun tijd.

  Bron: Mœurs et esprit des Nations 82

 • Augustinus
  Augustinus
  Romeins filosoof, theoloog en Kerkvader 354-430
  ajax-loader
  - +
  +2

  Niemand vermag een ander tot de hoogte te verheffen, waarop hij zelf staat, wanneer hij niet een stuk weegs tot de standplaats der anderen neerdaalt.

 • Taylor Swift
  ajax-loader
  - +
  +1

  In een relatie zou elke persoon de andere moeten steunen; ze zouden elkaar moeten verheffen.

  Origineel: In a relationship each person should support the other; they should lift each other up.