Citaten van verrichten

 • Een goede daad verrichten is makkelijk; de gewoonte ontwikkelen om dat altijd te doen niet.

Citaten 1 t/m 10 van 18.

 • Aristoteles
  Aristoteles
  Grieks filosoof 384 v.C. - 322 v.C.
  Aristoteles
  - +
  +533
  Een goede daad verrichten is makkelijk; de gewoonte ontwikkelen om dat altijd te doen niet.
 • Jan Greshoff
  Jan Greshoff
  Nederlands schrijver en letterkundige 1888-1971
  Jan Greshoff
  - +
  +6
  De ambtenaren zijn niet belachelijk door het werk dat men hen doet verrichten. Zij worden het echter zodra zij dit ernstig nemen.
 • Motoori Norinaga
  Motoori Norinaga
  Japans geleerde 1730-1801
  Motoori Norinaga
  - +
  +6
  De mens die over voortreffelijke karaktereigenschappen beschikt, zal weten wat hij weten moet, en doen wat hij behoort te verrichten; het heeft geen zin daarenboven nog dwang op hem uit te oefenen.
 • Remco Jonckers
  Remco Jonckers
  Belgisch aforist
  Remco Jonckers
  - +
  +4
  Mensen die veel verveling kunnen verdragen, kunnen ook veel denkwerk verrichten.
 • C. Buddingh'
  C. Buddingh'
  Nederlands dichter en letterkundige 1918-1985
  C. Buddingh'
  - +
  +3
  De mensen willen overal beter van worden, daarom verrichten ze zo weinig goede daden.
 • Jules Claretie
  Jules Claretie
  Frans schrijver, theateracteur en historicus 1840-1913
  Jules Claretie
  - +
  +3
  Eerlijk en met genoegen een werk te verrichten dat ons bevalt, dat is eenvoudigweg het geluk.
  Origineel: Faire avec plaisir et honnêtement un travail qui vous plaît, a-t-il pu écrire, c'est le bonheur tout simplement.
  Bron: In: Georges Grappe - Jules Claretie: biographie critique illustree
 • G. C. Lichtenberg
  G. C. Lichtenberg
  Duits schrijver en natuurkundige 1742-1799
  G. C. Lichtenberg
  - +
  +3
  Koningen geloven dikwijls, dat wat hun generaals en admiraals verrichten, voortspruit uit patriottisme en ijver voor de eer van hun vorst. Maar vaak ligt de ganse drijfveer van grote daden in een meisje dat de krant leest.
  Origineel: Die Könige glauben oft, das was ihre Generale und Admirale tun, sei Patriotismus und Eifer für ihre eigne Ehre. Öfters ist die ganze Triebfeder großer Taten ein Mädchen, welches die Zeitung liest.
  Bron: Sudelbuch H H 47
 • Max Weber
  Max Weber
  Duits econoom, geschiedkundige en socioloog 1864-1920
  Max Weber
  - +
  +3
  Niets is voor de mens als mens iets waard, wat hij niet met hartstocht kan verrichten.
  Origineel: Nichts ist für den Menschen als Menschen etwas wert, was er nicht mit Leidenschaft tun kann.
  Bron: Schriften zur Wissenschaftslehre Wissenschaft als Beruf
 • Marnix Gijsen
  Marnix Gijsen
  Vlaams letterkundige en schrijver 1899-1984
  Marnix Gijsen
  - +
  +2
  De gedachte dat een opperwezen vierentwintig uren per dag zou nagaan wat wij hier verrichten, lijkt me even potsierlijk als pretentieus.
  Bron: Gezegden
 • Alfred N. Whitehead
  Alfred N. Whitehead
  Engels filosoof en wiskundige 1861-1947
  Alfred N. Whitehead
  - +
  +2
  Een beschaving gaat vooruit door het aantal belangrijke handelingen uit te breiden die we weten te verrichten zonder erbij na te denken.
  Origineel: Civilization advances by extending the number of important operations which we can perform without thinking of them.
  Bron: An Introduction to Mathematics (1911)
Alle verrichten citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net.