Citaten met verschijnen

Citaten 1 t/m 10 van 12.

 • Mahatma Gandhi
  Mahatma Gandhi
  Indiaas politicus 1869-1948
  Mahatma Gandhi
  - +
  +38
  Er zijn mensen in de wereld die zo arm zijn dat God hun niet kan verschijnen tenzij in de vorm van een brood.
 • William Blake
  William Blake
  Engels dichter, tekenaar en kunstschilder 1757-1827
  William Blake
  - +
  +16
  Indien de vensters van onze waarneming werden schoongemaakt, dan zou ieder ding voor de mensen verschijnen zoals het werkelijk is: oneindig.
 • Brickman
  Brickman
  - +
  +8
  Toen in mijn tijd een jongen met zijn vader bij de schooldirecteur moest verschijnen, betekende dat dat de knaap in moeilijkheden was. Nu betekent het dat de directeur in de penarie zit.
 • A. Schopenhauer
  A. Schopenhauer
  Duits filosoof 1788-1860
  A. Schopenhauer
  - +
  +6
  Naakt kan de waarheid voor het volk niet verschijnen.
  Origineel: Nackt kann die Wahrheit vor dem Volke nicht erscheinen.
  Bron: Die Welt als Wille und Vorstellung
 • Ovidius
  Ovidius
  Romeins dichter 43 v.C. - 17 n.C.
  Ovidius
  - +
  +3
  Ook tranen komen van pas: met tranen kun je ijzer ontroeren. Laat haar, indien mogelijk, je vochtig geworden wangen zien. Als de tranen het laten afweten (want deze verschijnen niet altijd wanneer ze nodig zijn) raak dan je ogen aan met een natte hand.
 • William Feather
  William Feather
  Amerikaans schrijver en uitgever 1889-1981
  William Feather
  - +
  +2
  Een uitnodiging voor een huwelijk brengt meer moeilijkheden met zich mee dan een oproep om voor de rechter te verschijnen.
 • Jami
  Jami
  Arabisch soefi dichter, geleerde en schrijver 15e eeuw
  Jami
  - +
  +1
  De schoonheid kan het niet verdragen onbekend te blijven achter een gordijn; een mooi gezicht verafschuwt de sluier en als gij voor dat gezicht de deur sluit, zal het voor het venster willen verschijnen.
 • Louis Paul Boon
  Louis Paul Boon
  Vlaams schrijver en journalist 1912-1979
  Louis Paul Boon
  - +
  +1
  Onze woorden, waarheden en vrouwen verschijnen bij voorkeur in een omsluierd naakt.
 • H. P. Lovecraft
  H. P. Lovecraft
  Amerikaans fantasy- en horrorschrijver 1890-1937
  H. P. Lovecraft
  - +
   0
  In theorie ben ik agnost, maar in afwachting van het verschijnen van rationeel bewijs moet ik praktisch en voorlopig als atheïst worden aangemerkt. De kans dat de waarheid van het theïsme zo microscopisch klein is, zou ik een pedant en een huichelaar zijn om mezelf iets anders te noemen.
  Origineel: In theory I am an agnostic, but pending the appearance of rational evidence I must be classed, practically and provisionally, as an atheist. The chance's of theism's truth being to my mind so microscopically small, I would be a pedant and a hypocrite to call myself anything else.
 • George Bernard Shaw
  George Bernard Shaw
  Iers-Engels schrijver, criticus en Nobelprijswinnaar literatuur (1925) 1856-1950
  George Bernard Shaw
  - +
   0
  Nieuwe meningen verschijnen vaak eerst als grappen en grillen, dan als godslastering en verraad, dan als stellingen open voor discussie, en ten slotte als gevestigde waarheden.
  Origineel: New opinions often appear first as jokes and fancies, then as blasphemies and treason, then as questions open to discussion, and finally as established truths.
Alle verschijnen citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net.
Sale (NL)Sale (NL)