Citaten van verschillen

Citaten 31 t/m 40 van 43.

 • Audre Lorde
  Audre Lorde
  Amerikaanse schrijfster, dichteres en activiste 1934-1992
  Audre Lorde
  - +
  +1
  Verschillen moeten niet alleen worden getolereerd, maar worden gezien als een bron van noodzakelijke polariteiten waartussen onze creativiteit kan sprankelen als een dialectiek.
  Origineel: Differences must be not merely tolerated, but seen as a fund of necessary polarities between which our creativity can spark like a dialectic.
  Bron: Sister Outsider: Essays and Speeches (2012) 111
 • Walter Savage Landor
  Walter Savage Landor
  Brits dichter 1775-1864
  Walter Savage Landor
  - +
  +1
  We luisteren naar degenen van wie we reeds weten dat ze dezelfde mening hebben, en we noemen ze om deze reden wijs; maar we vermijden zij die van ons van mening verschillen.
  Origineel: We listen to those whom we know to be of the same opinion as ourselves, and we call them wise for being of it; but we avoid such as differ from us.
  Bron: Imaginary conversations (1829) Demosthenes and Eubulides
 • Claude Lévi-Strauss
  Claude Lévi-Strauss
  Frans anthropoloog 1908-2009
  Claude Lévi-Strauss
  - +
   0
  Antropologie is een discipline waarvan het primaire doel, zo niet de enige, is om verschillen te analyseren en te interpreteren.
  Origineel: L'anthropologie est une discipline dont le but premier, sinon le seul, est d'analyser et d'interpréter les différences.
  Bron: Anthropologie structurale (1958)
 • Viktor Korchnoi
  Viktor Korchnoi
  Russisch schaker 1931-2016
  Viktor Korchnoi
  - +
   0
  Geen enkele schaakgrootmeester is normaal; ze verschillen alleen in de mate van hun waanzin.
  Origineel: No Chess Grandmaster is normal; they only differ in the extent of their madness.
 • Audre Lorde
  Audre Lorde
  Amerikaanse schrijfster, dichteres en activiste 1934-1992
  Audre Lorde
  - +
   0
  Haat is de woede van degenen die onze doelen niet delen, en haar doel is dood en vernietiging. Woede is een verdriet over verschillen tussen gelijken, en het doel ervan is verandering.
  Origineel: Hatred is the fury of those who do not share our goals, and its object is death and destruction. Anger is a grief of distortions between peers, and its object is change.
  Bron: Sister Outsider: Essays and Speeches (2012) 129
 • Julian Barnes
  Julian Barnes
  Brits schrijver 1946-
  Julian Barnes
  - +
   0
  Het valt me op dat dit een van de verschillen tussen jong en oud kan zijn: als we jong zijn, verzinnen we verschillende toekomsten voor onszelf; als we oud zijn, verzinnen we verschillende verledens voor anderen.
  Origineel: It strikes me that this may be one of the differences between youth and age: when we are young, we invent different futures for ourselves; when we are old, we invent different pasts for others.
  Bron: The Sense of an Ending (2011)
 • Blaise Cendrars
  Blaise Cendrars
  Zwitsers-Frans schrijver en dichter 1887-1961
  Blaise Cendrars
  - +
   0
  In dat wat mensen het meest gemeen hebben, komen hun verschillen het scherpst tot uiting.
  Origineel: C'est dans ce que les hommes ont de plus commun qu'ils se différentient le plus.
  Bron: Aujourd'hui
 • William Ellery Channing
  William Ellery Channing
  Amerikaans minister 1780-1842
  William Ellery Channing
  - +
   0
  Weinigen zijn volkomen rechtvaardig jegens hen, van wie ze verschillen.
 • Julien de Valckenaere
  Julien de Valckenaere
  Vlaams aforismenschrijver 1898-1958
  Julien de Valckenaere
  - +
   0
  Wij gelijken allen daarin op elkaar, dat wij in elk detail verschillen.
 • Huang Po
  Huang Po
  Chinees Zen meester ? - 849
  Huang Po
  - +
   0
  Zolang je geest gehoorzaamt aan de geringste gedachtenbeweging, verkeer je in de dwaling dat onwetend zijn en verlicht zijn van elkaar verschillen.
Alle verschillen citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net. (pagina 4)