Citaten: volkomen

Citaten 1 t/m 10 van 95.

 • Oscar Wilde
  Oscar Wilde
  Iers schrijver 1854-1900
  ajax-loader
  - +
  +85

  Alle kunst is volkomen nutteloos.

  Origineel: All art is quite useless.

  Bron: The Picture of Dorian Gray (1891) Preface

 • Lao-Tse
  Lao-Tse
  Chinees filosoof +/- 600 v.C.
  ajax-loader
  - +
  +17

  Streef naar volkomen leegheid. Handhaaf volstrekte stilte.

 • Machiavelli
  Machiavelli
  Florentijns staatsfilosoof 1469-1527
  ajax-loader
  - +
  +14

  De mensen hebben zelden de moed om volkomen goed of volkomen slecht te zijn.

 • A. Schopenhauer
  A. Schopenhauer
  Duits filosoof 1788-1860
  ajax-loader
  - +
  +12

  Hoe meer een mens tot volkomen ernst in staat is, des te hartelijker kan hij lachen.

 • C. J. Wijnaendts Francken
  C. J. Wijnaendts Francken
  Nederlands letterkundige en filosoof 1863-1944
  ajax-loader
  - +
  +11

  Beter liefde verloren dan haar nooit bezeten te hebben; ongelukkige liefde is nog te verkiezen boven een volkomen liefdeloos leven.

 • Lao-Tse
  Lao-Tse
  Chinees filosoof +/- 600 v.C.
  ajax-loader
  - +
  +9

  Wie volkomen integer is, is als een kind met een gezonde blos.

 • Marc Callewaert
  Marc Callewaert
  Vlaams criticus en schrijver 1927 -
  ajax-loader
  - +
  +8

  Onlangs zag ik in de trein een man die een boek las. Verder was hij volkomen normaal.

 • Lord Chesterfield
  Lord Chesterfield
  Engels staatsman en schrijver 1694–1773
  ajax-loader
  - +
  +7

  Ware beleefdheid is volkomen gemakkelijkheid van beweging en vrijheid. Zij bestaat eenvoudig hierin, dat men anderen behandelt zoals men zelf gaarne behandeld wordt.

  Origineel: True politeness is perfect ease and freedom. It simply consists in treating others just as you love to be treated yourself.

 • Leo Tolstoj
  Leo Tolstoj
  Russisch schrijver, filosoof en politiek denker 1828-1910
  ajax-loader
  - +
  +6

  De hoofdbeginselen van het waarachtige Christendom bestaan in de innige verwantschap van alle mensen met God, in de gelijkheid en volkomen verbroedering onderling en in de vervanging van het geweld door ootmoed en liefde.

 • Seneca
  Seneca
  Romeins filosoof, staatsman en toneelschrijver 5 v.C. - 65 n.C.
  ajax-loader
  - +
  +6

  Het leven op zichzelf is niets gewichtigs: ook alle dieren leven. Maar eervol, wijs en moedig sterven, dat is iets waarlijk groots. Met volkomen gemoedsrust van hier te scheiden, als eenmaal onvermijdelijk ons laatste uur nadert, daarin ligt iets verheven