Citaten van voordelen

 • Een van de voordelen van een academische studie is dat zij een jongen toont hoe weinig hij eraan heeft.
 • Kennis bezitten geeft twee voordelen: men oordeelt minder en men oordeelt beter.
 • Een staat is een perfect lichaam van vrije mensen, samen verenigd om gemeenschappelijke rechten en voordelen te genieten.
 • We weten wat de kosten van Europa zijn. Wat zijn de voordelen?
 • Een echte patriot is trots op zijn natie, wil dat die sterk, vreedzaam, voorspoedig en op waarden gebaseerd is. Een patriot weet dat daarvoor eenheid nodig is, openheid, samenwerking met anderen, en ziet de voordelen van afspraken, debat en solidariteit.
 • De ouderdom heeft niet minder voordelen dan de jeugd, ofschoon van ander uiterlijk. Als de zon ondergaat, komen er sterren aan de hemel, die men bij dag niet ziet.
 • Eén van de voordelen van in het buitenland wonen is, dat je bij het televisiekijken de reclame tenminste niet snapt.
 • Een atoomoorlog heeft ook zijn voordelen. Volgens deskundigen zou die maar acht uur duren. 's Avonds zijn we dus terug thuis.
+5

Citaten 1 t/m 10 van 32.

 • Henry Wadsworth Longfellow
  Henry Wadsworth Longfellow
  Amerikaans dichter 1819-1892
  Henry Wadsworth Longfellow
  - +
  +19
  De ouderdom heeft niet minder voordelen dan de jeugd, ofschoon van ander uiterlijk. Als de zon ondergaat, komen er sterren aan de hemel, die men bij dag niet ziet.
 • Woody Allen
  Woody Allen
  Amerikaans filmregisseur en acteur 1935 -
  Woody Allen
  - +
  +15
  Eén van de voordelen van in het buitenland wonen is, dat je bij het televisiekijken de reclame tenminste niet snapt.
 • François-Augustin de Paradis de Moncrif
  François-Augustin de Paradis de Moncrif
  Frans schrijver en dichter 1687-1770
  François-Augustin de Paradis de Moncrif
  - +
  +10
  Kennis bezitten geeft twee voordelen: men oordeelt minder en men oordeelt beter.
  Origineel: Être instruit produit deux avantages; on décide moins, et on décide mieux.
  Bron: Essais sur la nécessité
 • Aristoteles
  Aristoteles
  Grieks filosoof 384 v.C. - 322 v.C.
  Aristoteles
  - +
  +7
  Eén van de grote voordelen van de rijkdom is dat ze je niet meer komen lastig vallen met goede raad.
 • Ralph Waldo Emerson
  Ralph Waldo Emerson
  Amerikaans dichter en filosoof 1803-1882
  Ralph Waldo Emerson
  - +
  +6
  Een van de voordelen van een academische studie is dat zij een jongen toont hoe weinig hij eraan heeft.
 • C. Buddingh'
  C. Buddingh'
  Nederlands dichter en letterkundige 1918-1985
  C. Buddingh'
  - +
  +6
  Het voordeel (of liever: een van de voordelen) van niet-katholiek of niet-protestants-christelijk te zijn opgegroeid, is dat je niet vanaf je vroegste jeugd tot een bepaalde groep hebt behoord - of die groep zelfs opgedrongen hebt gekregen. Voor mij bestaat de bevolking van Nederland gewoon uit Nederlanders - en niet uit katholieken, protestanten en andersdenkenden. 'Denken' betekent, in welke religieuze context ook, trouwens nooit denken, maar juist: niet denken.
 • Zora Neale Hurston
  Zora Neale Hurston
  Afro-Amerikaans schrijfster en antropologe 1891-1960
  Zora Neale Hurston
  - +
  +3
  Ik bid nooit... Ik verwacht niet dat God mij zal uitkiezen en mij voordelen zal geven ten opzichte van mijn medemensen... Het gebed lijkt me een uiting van zwakte en een poging om, door bedrog, de vastgelegde spelregels te vermijden. Ik weiger aan zwakheid toe te geven. Ik ga de uitdaging van verantwoordelijkheid aan.
  Origineel: I do not pray... I do not expect God to single me out and grant me advantages over my fellow men... Prayer seems to me a cry of weakness, and an attempt to avoid, by trickery, the rules of the game as laid down. I do not choose to admit weakness. I accept the challenge of responsibility.
 • Ernst Hohenemser
  Ernst Hohenemser
  Duits aforist en vertaler 1870-1954
  Ernst Hohenemser
  - +
  +3
  Niemand beklaagt zich over de onrechtvaardigheden waaraan hij voordelen heeft.
  Bron: Aphorismen (1918)
 • Jimmy Carter
  Jimmy Carter
  Amerikaans staatsman, 39e President 1924-
  Jimmy Carter
  - +
  +2
  Als je volkomen analfabeet bent en je leeft van een dollar per dag, dan komen de voordelen van de globalisering nooit naar je toe.
  Origineel: If you're totally illiterate and living on one dollar a day, the benefits of globalization never come to you.
 • Julian Huxley
  Julian Huxley
  Brits bioloog en schrijver 1887-1975
  Julian Huxley
  - +
  +2
  Dankzij de wetenschap gaan de kansarmen geloven dat niemand ondervoed of chronisch ziek hoeft te zijn, of dat niemand de voordelen van de technische en praktische toepassingen hoeft te missen. De onrust in de wereld is grotendeels te wijten aan deze nieuwe overtuiging.
  Origineel: Thanks to science, the under-privileged are coming to believe that no one need be underfed or chronically diseased, or deprived of the benefits of its technical and practical applications. The world's unrest is largely due to this new belief.
  Bron: Transhumanism (1957)
Alle voordelen citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net.