Citaten: voorwaarde

Citaten 21 t/m 30 van 41.

 • Milton Friedman
  Milton Friedman
  Amerikaans econoom 1912-2006
  Milton Friedman
  - +
   0
  De geschiedenis suggereert dat kapitalisme een noodzakelijke voorwaarde is voor politieke vrijheid.
  Origineel: History suggests only that capitalism is a necessary condition for political freedom
  Bron: Capitalism and Freedom (1962) Ch. 1
 • Aldous Huxley
  Aldous Huxley
  Engels schrijver 1894-1963
  Aldous Huxley
  - +
   0
  De voorwaarde om te worden vergeven is zelfverloochening. De trotse man geeft de voorkeur aan zelfverwijt, hoe pijnlijk ook - omdat het verwijtende zelf niet wordt verlaten; het blijft intact.
  Origineel: The condition of being forgiven is self-abandonment. The proud man prefers self-reproach, however painful --because the reproached self isn't abandoned; it remains intact.
 • Michail Bakoenin
  Michail Bakoenin
  Russisch schrijver en grondlegger van het anarchisme 1814-1876
  Michail Bakoenin
  - +
   0
  Door hartstochtelijke liefde voor de menselijke vrijheid bezield, die ik als de volstrekte voorwaarde beschouw van al wat wij in het menselijke bewonderen en hoogachten, keer ik het gezegde van Voltaire om en zeg ik: als God bestond, moest men hem afschaffen.
  Bron: God en de Staat
 • Edsger Wybe Dijkstra
  Edsger Wybe Dijkstra
  Nederlandse wiskundige en informaticus 1930-2002
  Edsger Wybe Dijkstra
  - +
   0
  Eenvoud is een voorwaarde voor betrouwbaarheid.
  Origineel: Simplicity is prerequisite for reliability.
  Bron: How do we tell truths that might hurt? (1975)
 • George Bernard Shaw
  George Bernard Shaw
  Iers-Engels schrijver, criticus en Nobelprijswinnaar literatuur (1925) 1856-1950
  George Bernard Shaw
  - +
   0
  Er was maar één deugd, strijdlust; slechts één ondeugd, pacifisme. Dat is een essentiële voorwaarde voor oorlog.
  Origineel: There was only one virtue, pugnacity; only one vice, pacifism. That is an essential condition of war.
 • Julien de Valckenaere
  Julien de Valckenaere
  Vlaams aforismenschrijver 1898-1958
  Julien de Valckenaere
  - +
   0
  Expert: iemand die zich mag vergissen wat de hoofdzaak betreft op voorwaarde dat de details onbetwistbaar juist zijn.
 • André Gide
  André Gide
  Frans schrijver en Nobelprijswinnaar literatuur (1947) 1869-1951
  André Gide
  - +
   0
  Het is goed de helling te volgen op voorwaarde dat deze bergopwaarts is.
  Origineel: Il est bon de suivre sa pente pourvu que ce soit en montant.
  Bron: Les faux-monnayeurs (1925)
 • Jozsef Eötvös
  Jozsef Eötvös
  Hongaars schrijver en staatsman 1813-1871
  Jozsef Eötvös
  - +
   0
  Het is verbazend hoeveel moeite wij ons geven om anderen van iets te overtuigen en hoe weinig moeite om voor onszelf krachtige overtuigingen deelachtig te worden, alsof niet daarin de eerste voorwaarde bestond voor onze tevredenheid.
 • Gore Vidal
  Gore Vidal
  Amerikaans schrijver en criticus 1925-2012
  Gore Vidal
  - +
   0
  Ik begon mijn leven als een absolute monarchist, op voorwaarde natuurlijk dat ik de monarch zal zijn.
  Origineel: I began life as an absolute monarchist - on condition, of course, that I be that monarch.
 • Alfred de Musset
  Alfred de Musset
  Frans schrijver 1810-1857
  Alfred de Musset
  - +
   0
  Je kunt het laatste woord hebben bij een vrouw, op voorwaarde dat het ja is.
  Origineel: On peut avoir le dernier mot avec une femme, à la condition que ce soit oui.