Citaten: voorwaarde

Citaten 21 t/m 30 van 43.

 • Ernest Renan
  Ernest Renan
  Frans schrijver en criticus 1823-1892
  Ernest Renan
  - +
   0
  De eerste voorwaarde voor de geestelijke ontwikkeling is zijn vrijheid.
  Origineel: La première condition du développement de l'esprit, c'est sa liberté.
  Bron: Souvenirs d'enfance et de jeunesse (1883) Préface
 • George Bernard Shaw
  George Bernard Shaw
  Iers-Engels schrijver, criticus en Nobelprijswinnaar literatuur (1925) 1856-1950
  George Bernard Shaw
  - +
   0
  De eerste voorwaarde voor vooruitgang is het verwijderen van censuur.
  Origineel: The first condition of progress is the removal of censorship.
 • Milton Friedman
  Milton Friedman
  Amerikaans econoom 1912-2006
  Milton Friedman
  - +
   0
  De geschiedenis suggereert dat kapitalisme een noodzakelijke voorwaarde is voor politieke vrijheid.
  Origineel: History suggests only that capitalism is a necessary condition for political freedom
  Bron: Capitalism and Freedom (1962) Ch. 1
 • Aldous Huxley
  Aldous Huxley
  Engels schrijver 1894-1963
  Aldous Huxley
  - +
   0
  De voorwaarde om te worden vergeven is zelfverloochening. De trotse man geeft de voorkeur aan zelfverwijt, hoe pijnlijk ook - omdat het verwijtende zelf niet wordt verlaten; het blijft intact.
  Origineel: The condition of being forgiven is self-abandonment. The proud man prefers self-reproach, however painful --because the reproached self isn't abandoned; it remains intact.
 • Michail Bakoenin
  Michail Bakoenin
  Russisch schrijver en grondlegger van het anarchisme 1814-1876
  Michail Bakoenin
  - +
   0
  Door hartstochtelijke liefde voor de menselijke vrijheid bezield, die ik als de volstrekte voorwaarde beschouw van al wat wij in het menselijke bewonderen en hoogachten, keer ik het gezegde van Voltaire om en zeg ik: als God bestond, moest men hem afschaffen.
  Bron: God en de Staat
 • Edsger Wybe Dijkstra
  Edsger Wybe Dijkstra
  Nederlandse wiskundige en informaticus 1930-2002
  Edsger Wybe Dijkstra
  - +
   0
  Eenvoud is een voorwaarde voor betrouwbaarheid.
  Origineel: Simplicity is prerequisite for reliability.
  Bron: How do we tell truths that might hurt? (1975)
 • George Bernard Shaw
  George Bernard Shaw
  Iers-Engels schrijver, criticus en Nobelprijswinnaar literatuur (1925) 1856-1950
  George Bernard Shaw
  - +
   0
  Er was maar één deugd, strijdlust; slechts één ondeugd, pacifisme. Dat is een essentiële voorwaarde voor oorlog.
  Origineel: There was only one virtue, pugnacity; only one vice, pacifism. That is an essential condition of war.
 • Julien de Valckenaere
  Julien de Valckenaere
  Vlaams aforismenschrijver 1898-1958
  Julien de Valckenaere
  - +
   0
  Expert: iemand die zich mag vergissen wat de hoofdzaak betreft op voorwaarde dat de details onbetwistbaar juist zijn.
 • Kofi Annan
  Kofi Annan
  Ghanees diplomaat en 7e secretaris-generaal van de VN 1938-
  Kofi Annan
  - +
   0
  Gendergelijkheid is meer dan een doel op zich. Het is een voorwaarde om de uitdaging aan te gaan om armoede te verminderen, duurzame ontwikkeling te bevorderen en goed bestuur op te bouwen.
  Origineel: Gender equality is more than a goal in itself. It is a precondition for meeting the challenge of reducing poverty, promoting sustainable development and building good governance.
 • André Gide
  André Gide
  Frans schrijver en Nobelprijswinnaar literatuur (1947) 1869-1951
  André Gide
  - +
   0
  Het is goed de helling te volgen op voorwaarde dat deze bergopwaarts is.
  Origineel: Il est bon de suivre sa pente pourvu que ce soit en montant.
  Bron: Les faux-monnayeurs (1925)