Citaten: vrijheid

Citaten 61 t/m 70 van 308.

 • Montesquieu
  Montesquieu
  Frans filosoof 1689-1755
  ajax-loader
  - +
  +9

  Vrijheid is het recht om alles te doen wat de wet toestaat.

  Origineel: La liberté est le droit de faire tout ce que les lois permettent.

  Bron: L'esprit des lois (1748)

 • John F. Kennedy
  John F. Kennedy
  Amerikaans politicus en president (35e) 1917-1963
  ajax-loader
  - +
  +9

  Wij zullen elke prijs betalen, elke last dragen, aan elk ongemak het hoofd bieden, elke vriend steunen, elke vijand bestrijden, om het voortbestaan en het welslagen van de vrijheid te verzekeren.

  Origineel: We shall pay any price, bear any burden, meet any hardship, support any friend, oppose any foe, in order to assure the survival and the succes of liberty.

 • Marie von Ebner-Eschenbach
  Marie von Ebner-Eschenbach
  Oostenrijks schrijfster 1830-1916
  ajax-loader
  - +
  +8

  Tevreden slaven zijn de verbitterdste vijanden van de vrijheid.

  Origineel: Die glückliche Sklaven sind die erbittertsten Feinde der Freiheit.

 • Els Dekker-Nanne
  Els Dekker-Nanne
  Nederlands psychotherapeut
  ajax-loader
  - +
  +8

  Vrijheid schuilt in het kennen van je beperkingen.

  Bron: Interview Volkskrant 9 sept. 2000

 • Albert Camus
  Albert Camus
  Frans schrijver, essayist en Nobelprijswinnaar literatuur (1956) 1913-1960
  ajax-loader
  - +
  +7

  Als de mens er niet in slaagt gerechtigheid en vrijheid te verzoenen, dan slaagt hij nergens in.

  Origineel: Si l'homme échoue à concilier la justice et la libre é, alors il échoue à tout.

  Bron: Carnets

 • Malcolm de Chazal
  Malcolm de Chazal
  Mauritiaans Franstalig schrijver en schilder 1902-1981
  ajax-loader
  - +
  +7

  De vrijheid om zichzelf te zijn is de hoogste vorm van rechtvaardigheid jegens de anderen.

  Origineel: La liberté d'être soi est la plus haute forme de justice envers les autres.

  Bron: Sens plastique (1948)

 • Jean-Paul Sartre
  Jean-Paul Sartre
  Frans schrijver, filosoof en Nobelprijswinnaar literatuur (1964) 1905-1980
  ajax-loader
  - +
  +7

  De vrijheid wordt niet cadeau gedaan; men moet zichzelf veroveren op zijn hartstochten, op zijn geslacht, op zijn klasse en zijn volk en met zichzelf de andere mensen veroveren.

  Origineel: Il n'y a pas de liberté donnée; it faut se conquérir sur les passions, sur la race, sur la classe, sur la nation et conquérir avec soi les autres hommes.

  Bron: Situations (1976)

 • Franklin D. Roosevelt
  Franklin D. Roosevelt
  Amerikaans staatsman en president (26e) 1882-1945
  ajax-loader
  - +
  +7

  Echte individuele vrijheid bestaat niet zonder economische zekerheid en onafhankelijkheid. Mensen die honger lijden en zonder baan zijn, zijn het materiaal waar dictaturen van gemaakt worden.

  Origineel: True individual freedom cannot exist without economic security and independence. People who are hungry and out of a job are the stuff of which dictatorships are made.

 • John Kenneth Galbraith
  John Kenneth Galbraith
  Amerikaans econoom 1908-2006
  ajax-loader
  - +
  +7

  Er bestaat geen ergere beperking van de menselijke vrijheid dan zitten in een systeem met voor iedereen een vast aantal uren werk en een vast inkomen.

 • Erich Fromm
  Erich Fromm
  Duits - Amerikaans filosoof en psycholoog 1900-1980
  ajax-loader
  - +
  +7

  Het menselijk leven begint daar, waar het ontbreken van instinctief bepaalde handelingen een zeker punt overschrijdt, waar de aanpassing aan de natuur haar dwingend karakter verliest en het handelingsleven niet langer uitsluitend bepaald wordt door erfelijke gegeven mechanismen. Anders gezegd: menselijk leven en vrijheid zijn van den beginne af onafscheidelijk.

  Bron: Angst voor de vrijheid (1952)