Citaten met vrijheid

Citaten 71 t/m 80 van 485.

 • John F. Kennedy
  John F. Kennedy
  Amerikaans politicus en president (35e) 1917-1963
  John F. Kennedy
  - +
  +11
  Wij zullen elke prijs betalen, elke last dragen, aan elk ongemak het hoofd bieden, elke vriend steunen, elke vijand bestrijden, om het voortbestaan en het welslagen van de vrijheid te verzekeren.
  Origineel: We shall pay any price, bear any burden, meet any hardship, support any friend, oppose any foe, in order to assure the survival and the succes of liberty.
  Bron: Inauguratie 20-01-1961. Voor de volledige tekst zie: www.jfklibrary.org
 • Malcolm de Chazal
  Malcolm de Chazal
  Mauritiaans Franstalig schrijver en schilder 1902-1981
  Malcolm de Chazal
  - +
  +10
  De vrijheid om zichzelf te zijn is de hoogste vorm van rechtvaardigheid jegens de anderen.
  Origineel: La liberté d'être soi est la plus haute forme de justice envers les autres.
  Bron: Sens plastique (1948)
 • George Orwell
  George Orwell
  Engels schrijver (ps. van Eric Blair) 1903-1950
  George Orwell
  - +
  +10
  Vrijheid is de vrijheid om te zeggen dat twee plus twee vier is. Als dat wordt verleend, volgt al de rest.
  Origineel: Freedom is the freedom to say that two plus two make four. If that is granted, all else follows.
 • Els Dekker-Nanne
  Els Dekker-Nanne
  Nederlands psychotherapeut
  Els Dekker-Nanne
  - +
  +10
  Vrijheid schuilt in het kennen van je beperkingen.
  Bron: Volkskrant 9 sept. 2000, Interview
 • Nelson Mandela
  Nelson Mandela
  Zuid-Afrikaans advocaat, politicus en anti-apartheidsstrijder 1918-2013
  Nelson Mandela
  - +
  +10
  Zolang armoede bestaat, is er geen echte vrijheid.
  Origineel: While poverty persists, there is no true freedom.
  Bron: Ambassador of Conscience Award Acceptance Speech, 1-11-2006
 • Krishnamurti
  Krishnamurti
  In India geboren spiritueel leraar 1895-1986
  Krishnamurti
  - +
  +9
  Als er vrijheid is, is er energie; als er vrijheid is, kan er niets verkeerd gaan.
 • Voltaire
  Voltaire
  Frans schrijver en filosoof (ps. van François Marie Arouet) 1694-1778
  Voltaire
  - +
  +9
  De vrijheid van de mens is de gezondheid der ziel.
  Origineel: La liberté, dans l'homme, est la santé de l'àme.
  Bron: Correspondance Sur la Liberte
 • Willem van Oranje
  Willem van Oranje
  Nederlands stadhouder 1533-1584
  Willem van Oranje
  - +
  +9
  Ik kan niet goedkeuren dat vorsten over het geweten van hun onderdanen willen heersen en hun de vrijheid van geloof en godsdienst ontnemen.
 • Krishnamurti
  Krishnamurti
  In India geboren spiritueel leraar 1895-1986
  Krishnamurti
  - +
  +9
  Vrij zijn is een geestestoestand - niet vrij zijn van iets, maar het gevoel van vrij zijn, de vrijheid om alles in twijfel te trekken en daarom zo intens, actief en krachtig, dat het elke vorm van afhankelijkheid, slavernij, navolging en aanvaarding overboord gooit.
 • John Stuart Mill
  John Stuart Mill
  Engels econoom 1806-1873
  John Stuart Mill
  - +
  +9
  Vrijheid bestaat uit het doen wat men wenst.
  Origineel: Liberty consists in doing what one desires.
  Bron: On liberty (1859)
Alle vrijheid citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net. (pagina 8)
Sale (NL)Sale (NL)