Citaten: vrijheid

Citaten 81 t/m 90 van 374.

 • Krishnamurti
  Krishnamurti
  In India geboren spiritueel leraar 1895-1986
  Krishnamurti
  - +
  +6
  Als je alle uitvluchten, alle hoop opgeeft - niet in verbittering, niet uit cynisme, maar omdat je met eigen ogen ziet, dat er niets anders is dan vrees en wanhoop, dan beschik je over de vrijheid om te kijken.
 • François Pauwels
  François Pauwels
  Nederlands jurist, schrijver en dichter 1888-1966
  François Pauwels
  - +
  +6
  De eenzaamheid, die kan je alleen als winst beschouwen wanneer je nog jong bent. Dan betekent ze de vrijheid die je nodig hebt om van je jeugd te genieten.
 • Krishnamurti
  Krishnamurti
  In India geboren spiritueel leraar 1895-1986
  Krishnamurti
  - +
  +6
  Een geest die niet vrij is weet niet wat liefde is - ze weet misschien wat genot is en kent daardoor angst, wat niets met liefde te maken heeft. Liefde kan alleen ontstaan als er werkelijke vrijheid van het verleden in de vorm van kennis is.
 • Paulo Coelho
  Paulo Coelho
  Braziliaans schrijver 1947-
  Paulo Coelho
  - +
  +6
  Vrijheid is niet hetzelfde als ongebondenheid. Vrijheid is het vermogen om keuzes te maken en je aan datgene te binden wat het beste voor je is.
 • Robin George Collingwood
  Robin George Collingwood
  Engels filosoof en historicus 1889-1943
  Robin George Collingwood
  - +
  +5
  Echte vrijheid is voorbehouden aan de man die leeft van zijn eigen werk, en in dat werk doet wat hij wil.
  Origineel: Perfect freedom is reserved for the man who lives by his own work, and in that work does what he wants to do.
  Bron: Speculum mentis (1924)
 • Georges Bernanos
  Georges Bernanos
  Frans schrijver en politiek schrijver 1888-1948
  Georges Bernanos
  - +
  +5
  Een wereld die voor de techniek is gewonnen, is voor de vrijheid verloren.
  Origineel: Un monde gagné pour la technique est perdu pour la liberté.
 • Erich Fromm
  Erich Fromm
  Duits - Amerikaans filosoof en psycholoog 1900-1980
  Erich Fromm
  - +
  +5
  Het menselijk leven begint daar, waar het ontbreken van instinctief bepaalde handelingen een zeker punt overschrijdt, waar de aanpassing aan de natuur haar dwingend karakter verliest en het handelingsleven niet langer uitsluitend bepaald wordt door erfelijke gegeven mechanismen. Anders gezegd: menselijk leven en vrijheid zijn van den beginne af onafscheidelijk.
  Bron: Angst voor de vrijheid (1952)
 • Friedrich Sieburg
  Friedrich Sieburg
  Duits journalist en literatuurcriticus 1893-1964
  Friedrich Sieburg
  - +
  +5
  Het volle genot van vrijheid includeert haar misbruik.
  Origineel: Der volle Genuss der Freiheit schliesst ihren Missbrauch mit ein.
 • Gerard Reve
  Gerard Reve
  Nederlandse schrijver en dichter 1923-2006
  Gerard Reve
  - +
  +5
  Hoofdzaak is dat wij zuiverheid betrachten op eigen lichaam en geest, eerbied tonen jegens de Natuur, en lief zijn jegens dieren en vogels, gekooid of in vrijheid, die net als wij, in angstige barensnood, wachten op verlossing.
 • Simon Vestdijk
  Simon Vestdijk
  Nederlands schrijver 1898-1971
  Simon Vestdijk
  - +
  +5
  Lachen is beweging, - de meeste mensen missen de innerlijke vrijheid, de royaliteit en de durf om te lachen, waar dit niet duidelijk voorgeschreven is.
  Bron: Essays in duodecimo (1952)