Citaten van waargenomen

 • Het maakt niet uit hoeveel witte zwanen we hebben waargenomen, het rechtvaardigt nog niet de conclusie dat alle zwanen wit zijn.
 • Of u iets kunt observeren of niet hangt af van de theorie die u gebruikt. Het is de theorie die bepaalt wat kan worden waargenomen.

Citaten 1 t/m 10 van 13.

 • Albert Einstein
  Albert Einstein
  Duits - Amerikaans natuurkundige 1879-1955
  Albert Einstein
  - +
  +8
  Of u iets kunt observeren of niet hangt af van de theorie die u gebruikt. Het is de theorie die bepaalt wat kan worden waargenomen.
  Origineel: Ob Sie etwas beobachten können oder nicht, hängt von der Theorie ab, die Sie verwenden. Es ist die Theorie, die entscheidet, was beobachtet werden kann.
  Bron: Uitspraak tijdens Heisenberg's college in 1926 over kwantum mechanica
 • Multatuli
  Multatuli
  Nederlands schrijver (ps. van Eduard Douwes Dekker) 1820-1887
  Multatuli
  - +
  +4
  Ik heb in veel opzichten eerbied voor Jezus, maar volstrekt niet voor 't zogenaamde christendom. Er zijn door Jezus dingen gezegd, die ik geloof -- schoon ik ze niet geloof omdat hij 't zeide, maar in 't christendom zelf geloof ik niet. Ik ontken 't bestaan van dat christendom. Ik heb 't nooit ontmoet, nooit waargenomen, en ben overtuigd dat Jezus, op aarde terugkomende, heel verwonderd wezen zou te horen dat men zich naar hem noemde.
  Bron: Ideeën
 • Karl Popper
  Karl Popper
  Oostenrijks-Brits wetenschapsfilosoof 1902-1994
  Karl Popper
  - +
  +2
  Het maakt niet uit hoeveel witte zwanen we hebben waargenomen, het rechtvaardigt nog niet de conclusie dat alle zwanen wit zijn.
  Origineel: No matter how many instances of white swans we may have observed, this does not justify the conclusion that all swans are white.
  Bron: The Logic of Scientific Discovery (1959)
 • Werner Heisenberg
  Werner Heisenberg
  Duits natuurkundige, grondlegger kwantummechanica 1901-1976
  Werner Heisenberg
  - +
  +2
  Wij kunnen niet iets waarnemen zonder het waargenomen verschijnsel te verstoren.
  Origineel: Wir können nicht beobachten, ohne das zu beobachtende Phänomen zu stören.
  Bron: Der Teil und das Ganze s.126
 • Hermann Hesse
  Hermann Hesse
  Duits-Zwitsers schrijver, dichter en Nobelprijswinnaar literatuur (1946) 1877-1962
  Hermann Hesse
  - +
  +1
  De burger beschouwt alleen die dingen als een realiteit die door iedereen of althans door velen op soortgelijke manier worden waargenomen.
  Origineel: Wirklich nennt der Bürger nur die Dinge, die von allen oder doch von vielen ähnlich wahrgenommen werden.
  Bron: Klingsors letzter Sommr
 • Henri-Louis Bergson
  Henri-Louis Bergson
  Frans filosoof en Nobelprijswinnaar Literatuur (1927) 1859-1941
  Henri-Louis Bergson
  - +
  +1
  Voorspellen is in de toekomst projecteren wat men in het verleden heeft waargenomen.
  Origineel: Prévoir consiste à projeter dans l'avenir ce qu'on a perçu dans le passé.
 • De opdracht is niet zozeer om te zien wat niemand hiervoor ooit heeft waargenomen, maar na te denken over datgene wat men allemaal kan waarnemen, maar waar tot nu toe nog niet goed over is nagedacht.
  Origineel: Daher ist die Aufgabe nicht sowohl, zu sehen, was noch keiner gesehen hat, als bei dem, was jeder sieht, zu denken, was noch keiner gedacht hat
  Bron: Parerga and Paralipomena (1862) II, 116
 • William Blake
  William Blake
  Engels dichter, tekenaar en kunstschilder 1757-1827
  William Blake
  - +
   0
  De verlangens van de mens worden beperkt door zijn waarnemingen; niemand kan verlangen naar wat hij niet heeft waargenomen.
  Origineel: Mans desires are limited by his perceptions; none can desire what he has not perceived.
  Bron: The Complete Poetry and Prose of William Blake
 • Bessie Head
  Bessie Head
  - +
   0
  Een discipline die ik heb waargenomen, is een houding van liefde en eerbied voor mensen.
  Origineel: A discipline I have observed is an attitude of love and reverence to people.
 • Pat Barker
  Pat Barker
  Britse schrijfster en historicus 1943-
  Pat Barker
  - +
   0
  Het leven van een ander, van buitenaf waargenomen, heeft altijd een vorm en definitie die het eigen leven mist.
  Origineel: Another person's life, observed from the outside, always has a shape and definition that one's own life lacks.
  Bron: The Ghost Road (1995)
Alle waargenomen citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net.