Citaten van wetenschappers

 • Deze dure onzin over de 'opwarming van de aarde' moet stoppen. Onze planeet is ijskoud, er zijn record lage temperaturen en onze wetenschappers zitten vast in het ijs.
 • Wetenschappers hebben het gen ontdekt dat verlegenheid veroorzaakt. Ze zouden het al jaren eerder hebben ontdekt, maar het verstopte zich achter een aantal andere genen.
 • Vandaag de dag zeggen en schrijven veel wetenschappers meer dan ze weten; vroeger wisten sommigen meer dan ze schreven.

Citaten 1 t/m 10 van 18.

 • Wolfgang Eschker
  Wolfgang Eschker
  Duits schrijver en aforist 1941-
  Wolfgang Eschker
  - +
  +52
  Wetenschappers die hun wijsheid alleen uit boeken hebben moet men op de boekenplank zetten.
  Origineel: Wissenschaftler, die ihr Wissen nur aus Büchern haben, sollte man ins Regal stellen.
 • Stephen Hawking
  Stephen Hawking
  Brits fysicus en cosmoloog 1942-2018
  Stephen Hawking
  - +
  +7
  Als wetenschappers stappen we op de schouders van de wetenschap, bouwen voort op werk dat voor ons is gedaan - met als doel een nieuwe generatie jonge wetenschappers te inspireren om door te gaan wanneer we er niet meer zijn.
  Origineel: As scientists, we step on the shoulders of science, building on the work that has come before us - aiming to inspire a new generation of young scientists to continue once we are gone.
  Bron: Toespraak bij World Science Festival gala, Lincoln Center, 2010. Voor de volledige tekst zie: phys.org
 • Samuel IJsseling
  Samuel IJsseling
  Nederlands filosoof 1932-2015
  Samuel IJsseling
  - +
  +7
  Kinderen imiteren hun ouders, studenten hun docenten en de meeste wetenschappers andere wetenschappers.
 • Matthias Claudius
  Matthias Claudius
  Duits dichter 1740-1815
  Matthias Claudius
  - +
  +5
  Vandaag de dag zeggen en schrijven veel wetenschappers meer dan ze weten; vroeger wisten sommigen meer dan ze schreven.
  Origineel: Heutigentags sagen and schreiben viele Gelehrte mehr als sie wissen; in den alten Zeiten wussten einiger mehr als sie schrieben.
 • Lev Kopelev
  Lev Kopelev
  Russisch germanist, schrijver en dissident 1912-1997
  Lev Kopelev
  - +
  +4
  Totalitaire staatsmachten kunnen literatoren, wetenschappers en kunstenaars gevangen zetten, martelen, doden. Maar ze zijn niet in staat een cultuur naar hun smaak te laten ontstaan.
  Origineel: Totalitäre Staatsmachte können Literaten, Kunstier und Wissenschaftler verhaften, quälen, umbringen. Aber die können nicht eine Kultur nach ihrem Geschmack entstehen lassen.
 • Isaac Asimov
  Isaac Asimov
  Amerikaans auteur en scheikundige 1920-1992
  Isaac Asimov
  - +
  +1
  Het is niet zozeer dat ik er vertrouwen in heb dat wetenschappers gelijk hebben, maar meer dat ik er zo veel vertrouwen in heb dat niet-wetenschappers ongelijk hebben.
  Origineel: It is not so much that I have confidence in scientists being right, but that I have so much in nonscientists being wrong.
 • Heinrich Heine
  Heinrich Heine
  Duits dichter 1797-1856
  Heinrich Heine
  - +
  +1
  Jonge wetenschappers houden er graag privé-hypothesen op na.
  Origineel: Ein junger Gelehrter hat gern seine Privat-hypothese.
  Bron: Reisebilder 1824-1828
 • Alan Alda
  Alan Alda
  Amerikaans acteur, schrijver en activist (ps. van Alphonso Joseph d'Abruzzo) 1936-
  Alan Alda
  - +
  +1
  Kinderen zijn van nature wetenschappers.
  Origineel: Kids are natural scientists.
 • Jonathan Katz
  Jonathan Katz
  Amerikaans komiek en acteur 1946-
  Jonathan Katz
  - +
  +1
  Wetenschappers hebben het gen ontdekt dat verlegenheid veroorzaakt. Ze zouden het al jaren eerder hebben ontdekt, maar het verstopte zich achter een aantal andere genen.
  Origineel: Scientists have found the gene for shyness. They would have found it years ago, but it was hiding behind a couple of other genes.
 • Richard Dawkins
  Richard Dawkins
  Brits etholoog, evolutiebioloog en populair-wetenschappelijk schrijver. 1941-
  Richard Dawkins
  - +
  +1
  Wij gaan dood, en dat maakt ons tot de gelukkigen. De meeste mensen zullen nooit sterven omdat ze nooit zullen worden geboren. De mogelijke mensen die hier in mijn plaats hadden kunnen zijn, maar die nooit het daglicht zullen zien, overtreffen de zandkorrels van Arabië. Tot die ongeboren geesten behoren beslist grotere dichters dan Keats, grotere wetenschappers dan Newton. We weten dit omdat het aantal mogelijke mensen dat door ons DNA wordt toegestaan zo enorm veel groter is dan het aantal echte mensen. En het resultaat van deze verbijsterend kleine kansen is dat het u en ik zijn, in al onze alledaagsheid, die hier zijn.
  Origineel: We are going to die, and that makes us the lucky ones. Most people are never going to die because they are never going to be born. The potential people who could have been here in my place but who will in fact never see the light of day outnumber the sand grains of Arabia. Certainly those unborn ghosts include greater poets than Keats, scientists greater than Newton. We know this because the set of possible people allowed by our DNA so massively outnumbers the set of actual people. In the teeth of these stupefying odds it is you and I, in our ordinariness, that are here.
  Bron: Unweaving the Rainbow (1998) ch.1
Alle wetenschappers citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net.