Citaten van wiens

 • Hij wiens hart van liefde leeft, zal nimmer sterven.
 • Was het mogelijk at de beste weg om je van jezelf te vergewissen bestond uit het leren kennen en begrijpen van een ander? Iemand wiens leven heel anders was verlopen en een heel andere logica had bezeten dan zijn eigen leven?
 • Een boer is eigenlijk een mechanicien wiens vrouw een boekhouder is.
 • Het is het werk van een onopgevoed mens anderen de schuld te geven wanneer hij zelf de oorzaak van het onheil is; zichzelf verwijten maken is het werk van iemand wiens opvoeding een aanvang genomen heeft; wie noch zichzelf, noch een ander iets verwijt, diens opvoeding is
voltooid.
 • Het is kortzichtig om aan te nemen dat je 'oplossingen' hebt voor mensen aan wiens leven je niet deelneemt en wiens problemen je niet kent.
 • Het leven is een droom wiens dood ons doet ontwaken.
 • Hier ligt iemand wiens naam geschreven werd in water.
 • Zeurpiet: iemand wiens leven is als een open boek…..dat je absoluut niet wil lezen.
 • Een vriend is hij wiens verraad de grootste verrassing veroorzaakt.
 • Hij, wiens gezicht geen licht afgeeft, zal nooit een ster worden.
+7

Citaten 1 t/m 10 van 79.

 • Epictetus
  Epictetus
  Romeins stoïcijns filosoof 50-130
  Epictetus
  - +
  +28
  Het is het werk van een onopgevoed mens anderen de schuld te geven wanneer hij zelf de oorzaak van het onheil is; zichzelf verwijten maken is het werk van iemand wiens opvoeding een aanvang genomen heeft; wie noch zichzelf, noch een ander iets verwijt, diens opvoeding is
  voltooid.
  Bron: Encheiridion 5
 • Joey Adams
  Joey Adams
  Amerikaans columnist en humorist 1911-1999
  Joey Adams
  - +
  +27
  Zeurpiet: iemand wiens leven is als een open boek…..dat je absoluut niet wil lezen.
 • Hafez
  Hafez
  Perzisch dichter en mysticus 1320-1390
  Hafez
  - +
  +26
  Hij wiens hart van liefde leeft, zal nimmer sterven.
 • Albert Camus
  Albert Camus
  Frans schrijver, essayist en Nobelprijswinnaar literatuur (1956) 1913-1960
  Albert Camus
  - +
  +22
  Een intellectueel is iemand wiens geest zichzelf in de gaten houdt.
  Origineel: L'intellectuel est quelqu'un dont le cerveau s'absente lui-même.
  Bron: toegeschreven
 • Madonna
  Madonna
  Amerikaans musicus, zanger en actrice 1958-
  Madonna
  - +
  +20
  Arm is hij wiens geluk afhangt van de toestemming van een ander.
  Origineel: Poor is the man whose pleasures depend on the permission of another.
  Bron: Justify My Love
 • Henry Kissinger
  Henry Kissinger
  Amerikaans politicus 1923-
  Henry Kissinger
  - +
  +13
  Gezegend zijn de mensen wiens leiders het lot in de ogen kunnen kijken zonder te knipperen maar ook zonder te proberen God te willen spelen.
  Origineel: Blessed are the people whose leaders can look destiny in the eye without flinching but also without attempting to play God.
 • Chief Seattle
  Chief Seattle
  Opperhoofd van de Suquamish- en Duwanish-indianen 1780-1866
  Chief Seattle
  - +
  +11
  Nog een paar maanden, een paar winters, en niet een van deze machtige gastheren die ooit dit brede land vulden of die nu in fragmentarische groepjes door deze enorme eenzaamheid zwerven, blijft over om te wenen over de graven van een volk ooit zo krachtig en hoopvol als uw eigen.
  Maar waarom zouden we klagen? Waarom zou ik mopperen over het lot van mijn volk? Stammen bestaan uit individuen en zijn niet beter dan zij. Mensen komen en gaan als de golven van de zee. Een traan, een klaaggeest, een klaagzang, en ze zijn voorgoed verdwenen uit onze verlangende ogen. Zelfs de blanke man, wiens God met hem wandelde en sprak, als vriend onder elkaar, is niet vrijgesteld van deze gemeenschappelijke lotsbestemming.
  Wellicht zijn we uiteindelijk toch broeders. We zullen zien.
  Origineel: A few more moons, a few more winters, and not one of all the mighty hosts that once filled this broad land or that now roam in fragmentary bands through these vast solitudes will remain to weep over the tombs of a people once as powerful and as hopeful as your own. But why should we repine? Why should I murmur at the fate of my people? Tribes are made up of individuals and are no better than they. Men come and go like the waves of the sea. A tear, a tamanamus, a dirge, and they are gone from our longing eyes forever. Even the white man, whose God walked and talked with him, as friend to friend, is not exempt from the common destiny. We may be brothers, after all. We shall see.
  Bron: Toespraak 1854, bij overdracht land aan de blanke kolonisten (tekst helaas controversieel en jaren later opgeschreven)
 • Otto Weiss
  Otto Weiss
  Tsjechisch-Joods schrijver en dichter 1898-1944
  Otto Weiss
  - +
  +10
  Een humorist is iemand wiens vrolijkheid van zijn hart naar zijn hersenen is verhuisd.
 • Boeddha
  Boeddha
  Spirituele leider, geboren als Siddhartha Gautama ca. 450 vC. - ca. 370 vC
  Boeddha
  - +
  +10
  Hij wiens lusten tot rust zijn gekomen, zoals paarden die goed afgericht zijn door degene die hen ment, hij die alle trots heeft afgelegd, die bevrijd is van alle onreinheid, hij die aldus tot volmaaktheid is gekomen, wordt zelfs door de goden benijd.
 • David Lloyd George
  David Lloyd George
  Brits staatsman en premier 1863-1945
  David Lloyd George
  - +
  +7
  Een politicus is iemand met wiens politiek u het niet eens bent; als u het wel met hem eens bent is het een staatsman.
  Origineel: A politician is a person with whose politics you don't agree; if you agree with him he's a statesman.
  Bron: The British System of Government (1965)
Alle wiens citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net.