Citaten van wiens

Citaten 51 t/m 60 van 79.

 • Robertson Davies
  Robertson Davies
  Canadees schrijver en journalist 1913-1995
  Robertson Davies
  - +
   0
  De wereld is vol met mensen wiens idee van een bevredigende toekomst in feite een terugkeer is naar het geïdealiseerde verleden.
  Origineel: The world is full of people whose notion of a satisfactory future is, in fact, a return to the idealized past.
  Bron: A Voice from the Attic (1960)
 • Colin Wilson
  Colin Wilson
  Brits schrijver 1931-2013
  Colin Wilson
  - +
   0
  Een dom iemand is iemand wiens waardes bekrompen zijn.
  Origineel: A stupid person is a person whose values are narrow.
  Bron: The Black Room (1975) p. 57
 • Michel Tournier
  Michel Tournier
  Frans schrijver 1924-2016
  Michel Tournier
  - +
   0
  Een groot schrijver is degene wiens stem wordt gehoord en herkend zodra een van zijn boeken wordt geopend. Hij slaagde erin spreken en schrijven te versmelten.
  Origineel: Un grand auteur est celui dont on entend et reconnaît la voix dès qu'on ouvre l'un de ses livres. Il a réussi à fondre la parole et l'écriture.
  Bron: Le miroir des idées (1994)
 • William Butler Yeats
  William Butler Yeats
  Iers dichter en Nobelprijswinnaar literatuur (1923) 1865-1939
  William Butler Yeats
  - +
   0
  Een heer is een man wiens principes niets te maken hebben met zijn persoonlijke noden en zijn persoonlijk succes.
  Origineel: A gentleman is a man whose principal ideas are not connected with his personal needs and his personal succes.
  Bron: Autobiography
 • Robert Lynd
  Robert Lynd
  Amerikaans socioloog 1892-1970
  Robert Lynd
  - +
   0
  Een mens kan veel akelige dingen vergeven, maar hij kan niet gemakkelijk iemand vergeven wiens conversatie duidelijk saai is.
  Origineel: A man may forgive many wrongs, but he cannot easily forgive anyone who makes it plain that his conversation is tedious.
  Bron: The blue lion
 • George Orwell
  George Orwell
  Engels schrijver (ps. van Eric Blair) 1903-1950
  George Orwell
  - +
   0
  Engeland is misschien het enige grote land wiens intellectuelen zich schamen voor hun eigen nationaliteit.
  Origineel: England is perhaps the only great country whose intellectuals are ashamed of their own nationality.
  Bron: Such, Such Were the Joys (1947) England Your England
 • Enthousiasme is de aard van het leven. Word iemand wiens enthousiasme nooit sterft.
  Origineel: Enthusiasm is the nature of life. Become one whose enthusiasm never dies.
 • Warren Buffett
  Warren Buffett
  Amerikaans investeerder en zakenman 1930-
  Warren Buffett
  - +
   0
  Games worden gewonnen door spelers die zich op het speelveld concentreren - niet door degenen wiens ogen op het scorebord zijn gericht.
  Origineel: Games are won by players who focus on the playing field -- not by those whose eyes are glued to the scoreboard.
 • Martialis
  Martialis
  Romeins schrijver 40-103 n.C.
  Martialis
  - +
   0
  Geef mij maar een jonge wiens zachte huid aan jeugdigheid en niet aan puimsteen is te danken, die me de lust in alle meisjes doet vergaan.
 • Quentin Crisp
  Quentin Crisp
  Brits schrijver en acteur 1908-1999
  Quentin Crisp
  - +
   0
  God, van wiens grondgebied ik mijn ambassadeurs op veertienjarige leeftijd had teruggetrokken. Het was inmiddels duidelijk geworden dat hij nooit iets zou doen wat ik wilde.
  Origineel: God, from whose territory I had withdrawn my ambassadors at the age of fourteen. It had become obvious that he was never going to do a thing I said.
  Bron: The Naked Civil Servant (1968) ch.16
Alle wiens citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net. (pagina 6)