Citaten: wijsbegeerte

Citaten 1 t/m 10 van 30.

 • Plato
  Plato
  Grieks filosoof 427 v.C. - 347 v.C.
  Plato
  - +
  +67
  Het begin der wijsbegeerte is verwondering.
 • Johann Wolfgang von Goethe
  Johann Wolfgang von Goethe
  Duits schrijver en dichter 1749-1832
  Johann Wolfgang von Goethe
  - +
  +20
  Nauwkeurig bekeken is alle wijsbegeerte slechts het gewone mensenverstand in onduidelijke taal.
 • Friedrich Nietzsche
  Friedrich Nietzsche
  Duits dichter en filosoof 1844-1900
  Friedrich Nietzsche
  - +
  +10
  De wijsbegeerte is een stelselmatig misbruik van een daartoe uitgevonden terminologie.
 • Epictetus
  Epictetus
  Romeins stoïcijns filosoof 50-130
  Epictetus
  - +
  +10
  Een man zonder enige ervaring met de wijsbegeerte zal altijd anderen aansprakelijk stellen voor zijn tegenslagen, een beginnend filosoof zichzelf, een volleerd wijsgeer echter geen van beide.
 • G. J. P. J. Bolland
  G. J. P. J. Bolland
  Nederlands taalkundige en filosoof 1854-1922
  G. J. P. J. Bolland
  - +
  +8
  De dood is de heer des levens, en de vrees voor die heer is het begin der wijsbegeerte; wat de dood niet heeft gevreesd komt niet tot wijsheid, en wat over die vrees niet heenkomt, even weinig.
  Bron: Spreuken uit de leerzaal van zuivere rede (1912) I, 543
 • A. Schopenhauer
  A. Schopenhauer
  Duits filosoof 1788-1860
  A. Schopenhauer
  - +
  +5
  Tegenstrijdigheden te verenigen is de eigenlijke taak der wijsbegeerte.
 • Fons Jansen
  Fons Jansen
  Nederlands cabaretier 1925 -
  Fons Jansen
  - +
  +4
  Onze dominee is tegen alle begeerte, behalve de wijsbegeerte.
 • Nicolas Chamfort
  Nicolas Chamfort
  Frans schrijver, journalist en toneelschrijver 1741-1794
  Nicolas Chamfort
  - +
  +3
  In de onbevangenheid van een rechtgeaard kind steekt soms een beminnelijke wijsbegeerte.
 • Clem Schouwenaars
  Clem Schouwenaars
  Vlaams dichter 1932
  Clem Schouwenaars
  - +
  +3
  Wijsbegeerte is een groot woord voor wat de gewone mens piekeren noemt.
 • Aristoteles
  Aristoteles
  Grieks filosoof 384 v.C. - 322 v.C.
  Aristoteles
  - +
  +2
  De wijsbegeerte houdt zich niet op met wat een mens gelukkig moet maken.