Citaten: wijsheid

Citaten 61 t/m 70 van 309.

 • Jean Cocteau
  Jean Cocteau
  Frans schrijver 1889-1963
  Jean Cocteau
  - +
  +19
  De uiterste grens van wijsheid wordt door het publiek dwaasheid genoemd.
  Origineel: L'extrême limite de la sagesse, voilà ce que le public baptise folie.
 • Sir Roger L'Estrange
  Sir Roger L'Estrange
  Engels journalist 1616-1704
  Sir Roger L'Estrange
  - +
  +19
  Het kan misschien dienen als troost dat, in al onze rampspoed en onheil, hij die iets verliest en er wijsheid uit put, een winnaar is.
  Origineel: It may serve as a comfort to us, in all our calamities and afflictions, that he that loses anything and gets wisdom by it is a gainer by the loss.
 • Heraclitus
  Heraclitus
  Grieks filosoof 540 v.C. - 480 v.C.
  Heraclitus
  - +
  +19
  Veelweterij brengt geen wijsheid.
 • Laurence Sterne
  Laurence Sterne
  Brits auteur 1713-1768
  Laurence Sterne
  - +
  +18
  De eenzaamheid is de beste voedster der wijsheid.
 • Henry David Thoreau
  Henry David Thoreau
  Amerikaans schrijver 1817-1862
  Henry David Thoreau
  - +
  +18
  Een filosoof zijn is niet louter het hebben van subtiele gedachten, maar het zo van wijsheid houden, dat men leeft zoals zij voorschrijft.
 • Julien de Valckenaere
  Julien de Valckenaere
  Vlaams aforismenschrijver 1898-1958
  Julien de Valckenaere
  - +
  +18
  Een leven vol wijsheid maar zonder liefde, is als een zon waaraan een wereld ontbreekt om in haar licht en warmte te gedijen.
 • Hugo de Groot
  Hugo de Groot
  Nederlands rechtsgeleerde en schrijver 1583-1645
  Hugo de Groot
  - +
  +18
  In het niet weten van sommige dingen ligt een groot stuk wijsheid.
  Origineel: Nestire quaedam magna pars sapientiae est.
  Bron: Epigrammata 1, 16
 • Seneca
  Seneca
  Romeins filosoof, staatsman en toneelschrijver 5 v.C. - 65 n.C.
  Seneca
  - +
  +18
  Wijsheid is een beetje minder treuren om het verleden, een beetje minder hopen op de toekomst, en een beetje meer het heden liefhebben.
 • Friedrich Nietzsche
  Friedrich Nietzsche
  Duits dichter en filosoof 1844-1900
  Friedrich Nietzsche
  - +
  +17
  Wie diep in de wereld heeft gezien, kan wel raden welke wijsheid erin ligt dat de mensen oppervlakkig zijn; het is hun instinct tot zelfbehoud, dat ze vluchtig leert zijn, lichtvaardig en vals.
 • Plato
  Plato
  Grieks filosoof 427 v.C. - 347 v.C.
  Plato
  - +
  +16
  Alle kennis, wanneer deze losstaat van rechtvaardigheid en deugd, is slechts sluwheid, geen wijsheid.