Citaten van wonderen

Citaten 31 t/m 39 van 39.

 • David Gemmell
  David Gemmell
  Brits schrijver en journalist 1948-2006
  David Gemmell
  - +
  +1
  Wonderen zijn slechts gebeurtenissen die precies dan plaatsvinden wanneer ze nodig zijn.
  Origineel: Miracles are merely events that happen just when they are needed.
  Bron: Troy: Shield Of Thunder (2006)
 • Gotthold Ephraim Lessing
  Gotthold Ephraim Lessing
  Duits toneelschrijver 1729-1781
  Gotthold Ephraim Lessing
  - +
   0
  Het grootste wonder is dat de ware, echte wonderen zo gewoon kunnen worden.
  Origineel: Der Wunder höchstes ist, daß uns die wahren, echten Wunder so alltäglich werden können.
  Bron: Nathan der Weise (1779)
 • Wilhelm Raabe
  Wilhelm Raabe
  Duits schrijver 1831-1910
  Wilhelm Raabe
  - +
   0
  Het grote open wereldgeheim ligt voor ons in al zijn schoonheid en heerlijkheid in het licht van de huidige dag. Verheug je dat je op de wereld bent en tot de wonderen behoort.
  Origineel: Das große offene Weltgeheimnis liegt in seiner ganzen Schönheit und Herrlichkeit vor uns im Lichte des eben gegenwärtigen Tages. Freue dich, daß du in der Welt bist und zu den Wundern mitgehörst.
 • Henry Louis Mencken
  Henry Louis Mencken
  Amerikaans journalist en criticus 1880-1956
  Henry Louis Mencken
  - +
   0
  Het plichtsgevoel moge een mens kwellen, het stelt hem ook in staat wonderen ten uitvoer te brengen.
 • Multatuli
  Multatuli
  Nederlands schrijver (ps. van Eduard Douwes Dekker) 1820-1887
  Multatuli
  - +
   0
  Wie aan God gelooft, moet wonderen aannemen, op straffe van inconsequentie. Een God zonderwonderen, d. i. 'n God die niet mag, kan of wil afwijken van de wetten der natuur, is 'n overbodig wezen.
 • Neale Donald Walsch
  Neale Donald Walsch
  Amerikaanse schrijver van spirituele boeken 1943-
  Neale Donald Walsch
  - +
   0
  Wonderen komen zelden voor in het leven van degenen die ze voor onmogelijk houden.
  Origineel: Miracles seldom occur in the lives of those who do not consider them possible.
 • Og Mandino
  Og Mandino
  Amerikaans schrijver (geb. Augustine Og Mandino II) 1923-1996
  Og Mandino
  - +
   0
  Zonder enthousiasme ben je gedoemd tot een middelmatig leven, maar met enthousiasme kun je wonderen verrichten.
  Origineel: Without enthusiasm you are doomed to a life of mediocrity, but with it you can accomplish miracles.
 • Thomas Wolfe
  Thomas Wolfe
  Amerikaans schrijver 1900-1938
  Thomas Wolfe
  - +
  -1
  Amerika - het is een fantastisch land, het enige fantastische land; het is de enige plek waar wonderen niet alleen plaatsvinden, maar waar ze ook voortdurend plaatsvinden.
  Origineel: America - it is a fabulous country, the only fabulous country; it is the only place where miracles not only happen, but where they happen all the time.
  Bron: Of Time and the River (1999) 176
 • Emanuel Wertheimer
  Emanuel Wertheimer
  Duits-Oostenrijks filosoof 1846-1916
  Emanuel Wertheimer
  - +
  -1
  Men twijfelt aan wonderen en gelooft nog steeds in dankbaarheid!
  Origineel: Man zweifelt an Wundern und glaubt noch an Dankbare!
  Bron: Aphorismen, Gedanken und Meinungen (1896)
Alle wonderen citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net. (pagina 4)