Citaten met zedelijke

Citaten 1 t/m 10 van 17.

 • Friedrich Nietzsche
  Friedrich Nietzsche
  Duits dichter en filosoof 1844-1900
  Friedrich Nietzsche
  - +
  +5
  Ook de priester weet net zo goed als iedereen dat er geen 'god' meer bestaat, geen 'zondaar', geen 'verlosser' - dat 'vrije wil', 'zedelijke wereldorde' leugens zijn - de ernst, de grondige zelfoverwinning van de geest veroorlooft niemand meer hier geen benul van te hebben.
  Origineel: Auch der Priester weiß, es so gut, wie jedermann weiß, dass es keinen „Gott“ mehr gibt, keinen „Sünder“, keinen „Erlöser“ - dass „freier Wille“, „sittliche Weltordnung“ Lügen sind: - der Ernst, die tiefe Selbstüberwindung des Geistes erlaubt niemandem mehr, hierüber nicht zu wissen.
  Bron: De antichrist #38
 • C. J. Wijnaendts Francken
  C. J. Wijnaendts Francken
  Nederlands letterkundige en filosoof 1863-1944
  C. J. Wijnaendts Francken
  - +
  +2
  Zedelijke verontwaardiging kan voortspruiten uit jaloezie.
 • Henry Thomas Buckle
  Henry Thomas Buckle
  Engels historicus 1821-1862
  Henry Thomas Buckle
  - +
  +1
  De vooruitgang der mensheid is alleen wetenschappelijk; een zedelijke vooruitgang der individuen is niet te bewijzen.
 • P.H. Ritter Jr
  P.H. Ritter Jr
  Nederlands letterkundige, criticus, schrijver en journalist 1882-1962
  P.H. Ritter Jr
  - +
  +1
  Een gezond en sterk lichaam is van grote invloed op de vaardigheid van de wil. Zie hier de zedelijke betekenis van de gymnastiek.
 • Samuel Smiles
  Samuel Smiles
  Schots romanschrijver 1812-1904
  Samuel Smiles
  - +
  +1
  Het bewonderen van een edel karakter verheft de geest en maakt hem vrij van de slavernij van het eigen Ik, een der grootste struikelblokken op de weg van de zedelijke vooruitgang.
 • Wilhelm von Humboldt
  Wilhelm von Humboldt
  Duits taalwetenschapper, filosoof en politicus 1767-1835
  Wilhelm von Humboldt
  - +
  +1
  In alles, zowel in het godsdienstige als in het zedelijke, is dit het werkelijk onderscheidende karakter van het Christendom, dat het de muren, die voordien de volkeren als verschillende soorten van schepsels scheidden, heeft geslecht, een einde gemaakt aan de waan, als zou er een door de Godheid bevoorrechte natie bestaan, en een algemene band van naastenplicht en naastenliefde om alle mensen heeft gestrengeld.
  Origineel: Es ist überhaupt in allem, im Religiösen und Moralischen, der wahrhaft unterscheidende Charakter des Christentums, die Scheidewände, die vorher die Völker wie Gattungen verschiedener Geschöpfe trennten, hinweggeräunit, den Dünkel, als gäbe es eine von der Gottheit bevorrechtete Nation, genommen, und ein allgemeines Band der Nächstenpflicht und Nächstenliebe um alle Menschen geschlungen zu haben.
  Bron: Briefe an eine Freundin 6 dec. 1826
 • C. J. Wijnaendts Francken
  C. J. Wijnaendts Francken
  Nederlands letterkundige en filosoof 1863-1944
  C. J. Wijnaendts Francken
  - +
  +1
  Zelfbeheersing is de hoogste vorm van zedelijke vrijheid.
 • Stefan Zweig
  Stefan Zweig
  Oostenrijkse schrijver en journalist 1881-1942
  Stefan Zweig
  - +
   0
  Als geleerde twijfelde Erasmus nimmer aan de onderwijsbaarheid en leerbaarheid van het zedelijke.
  Origineel: Als büchergläubiger Gelehrter zweifelte Erasmus niemals an der vollkommenen Lehrbarkeit und Erlernbarkeit des Sittlichen.
  Bron: Triomf en Tragiek van Erasmus van Rotterdam p.7
 • Anna Brownell Jameson
  Anna Brownell Jameson
  Brits schrijfster 1794-1860
  Anna Brownell Jameson
  - +
   0
  De plicht is het cement van het gebouw van de zedelijke wereldorde. Neemt de plicht weg en alles staat op losse schroeven.
 • C. J. Wijnaendts Francken
  C. J. Wijnaendts Francken
  Nederlands letterkundige en filosoof 1863-1944
  C. J. Wijnaendts Francken
  - +
   0
  De zedelijke zelfbevrediging, welke de vrucht is van rechtschapen gedrag, ligt niet in het al of niet bereiken van zeker doel, maar in de ijver waarmede men naar die bereiking streeft; zij is onafhankelijk van het feitelijk bereikt resultaat.
  Bron: Sociale Ethiek
Alle zedelijke citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net.
Sale (NL)Sale (NL)