Citaten van zeden

 • Elke weelde bederft; of de zeden of de smaak.
 • Wilt u weten of een land goed geregeeerd wordt en goed van zeden is? Luister naar zijn muziek.
 • Ik stap af van de voorschriften, van de wet, om te spreken over de zeden en 't gebruik. Ik zeg nu niet meer: christenen, wat hebt ge van de vrouw gemaakt? Ik vraag u, Nederlanders, wat gij daarvan gemaakt hebt?
 • 
Welke wet schrijft voor, uw kinderen naar school te zenden, en hun opvoeding uit te besteden tegen kwartaalhuur? Dat doen de Zeden.
 • Goede wetten komen voort uit slechte zeden.
 • Slechte omgang bederft goede zeden.
+3

Citaten 1 t/m 10 van 30.

 • Confucius
  Confucius
  Chinees filosoof 551 v.C. - 479 v.C.
  Confucius
  - +
  +47
  Wilt u weten of een land goed geregeeerd wordt en goed van zeden is? Luister naar zijn muziek.
 • Voltaire
  Voltaire
  Frans schrijver en filosoof (ps. van François Marie Arouet) 1694-1778
  Voltaire
  - +
  +10
  Iedereen wordt gevormd door zijn eeuw; slechts weinigen verheffen zich boven de zeden van hun tijd.
  Bron: Moeurs des Nations 82
 • Georges van Acker
  Georges van Acker
  Vlaams dichter 1919 -
  Georges van Acker
  - +
  +4
  Slechts boeken bederven de zeden. Wat heeft de zeden dan bedorven voor de mensen konden lezen?
 • Multatuli
  Multatuli
  Nederlands schrijver (ps. van Eduard Douwes Dekker) 1820-1887
  Multatuli
  - +
  +4
  Welke wet gebiedt de verwaarlozing van de opvoeding uwer dochters? Welke, dat ge uw vrouwen maakt tot onbezoldigde huishoudsters? Dat doen de Zeden.
  Bron: Ideeën
 • Multatuli
  Multatuli
  Nederlands schrijver (ps. van Eduard Douwes Dekker) 1820-1887
  Multatuli
  - +
  +3

  Waar staat geschreven dat ge de uwen 'n "geloof" moet opdringen dat gij zelf hebt opgegeven sedert lang? Dat doen de Zeden.
  Bron: Ideeën
 • Erasmus
  Erasmus
  Nederlands humanist en filosoof 1469-1536
  Erasmus
  - +
  +3
  Goede wetten komen voort uit slechte zeden.
  Bron: Lof der Zotheid (1511)
 • Multatuli
  Multatuli
  Nederlands schrijver (ps. van Eduard Douwes Dekker) 1820-1887
  Multatuli
  - +
  +3
  Om zeden en wetten te begrijpen, is 't nuttig zo nauwkeurig mogelijk zich voor te stellen welke omstandigheden die wetten nodig, en die zeden algemeen maakten. 't Is 'n aardige studie, maar meestal leert zij ons dat eigenbelang de drijfveer was van wie die wetten en zeden invoerden of handhaafden.
  Bron: Ideeën
 • Montesquieu
  Montesquieu
  Frans filosoof 1689-1755
  Montesquieu
  - +
  +2
  Men moet niet door middel van wetten doen, wat men door middel van zeden kan doen.
  Origineel: Il ne faut point faire par les lois ce qu'on peut faire par les moeurs.
  Bron: Pensées diverses
 • Emile Durkheim
  Emile Durkheim
  Frans socioloog 1858-1917
  Emile Durkheim
  - +
  +2
  Wanneer de zeden voldoende zijn, zijn wetten niet nodig; wanneer de zeden onvoldoende zijn, zijn wetten niet te handhaven.
  Origineel: Quand les mœurs sont suffisantes, les lois ne sont pas nécessaires ; quand les mœurs sont insuffisantes, les lois sont inapplicables.
  Bron: toegeschreven
 • Montesquieu
  Montesquieu
  Frans filosoof 1689-1755
  Montesquieu
  - +
  +2
  Wil men de zeden en gewoonten veranderen, dan moet men dat niet met wetten trachten te bereiken.
  Origineel: On veut changer les mœurs et les manières, il ne faut pas les changer par les lois.
  Bron: De L'esprit des Lois XIX, XIV
Alle zeden citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net.