Citaten van zorgt

 • Vertrouwdheid zorgt voor minachting - en kinderen.
 • Wennen aan een eenvoudig en sober voedingspatroon draagt bij tot de gezondheid. Het zorgt ervoor dat een mens opgewassen is tegen de ontberingen waarmee het leven ons onvermijdelijk confronteert en het maakt dat wij stevig in onze schoenen staan wanneer wij na tijden van gebrek op overvloed stuiten.
 • Een echt groot mens is iemand die ervoor zorgt dat iedereen zich groot voelt.
 • Ajax is een heerlijke club, wanneer je er voor zorgt dat je de leiding hebt, anders is hier niet te werken.
 • Een ware leider legt een besluit niet op, maar zorgt ervoor dat mensen het zichzelf opleggen.
 • Vergeet niet om naar de sterren te kijken en niet naar beneden. Probeer te begrijpen wat je ziet, en vraag je af wat er voor zorgt dat het universum bestaat. Wees nieuwsgierig.
 • Het leven zorgt dat er zorgen zijn: zorgen doorbreken doet de wijn.
 • Verveling zorgt voor een sterkere neiging om te schrijven dan wat dan ook.
 • Het grote geheim dat alle oude mensen delen is dat je echt niet veranderd bent in zeventig of tachtig jaar. Je lichaam verandert, maar je verandert zelf helemaal niet. En dat zorgt natuurlijk voor grote verwarring.
 • De moraal zorgt altijd voor betere burgers dan de wetten.
+7

Citaten 1 t/m 10 van 50.

 • Gilbert Keith Chesterton
  Gilbert Keith Chesterton
  Engels schrijver 1874-1936
  Gilbert Keith Chesterton
  - +
  +43
  Een echt groot mens is iemand die ervoor zorgt dat iedereen zich groot voelt.
  Origineel: The real great man is the man who makes every man feel great.
  Bron: Charles Dickens (1906) ch.1
 • Johan Cruijff
  Johan Cruijff
  Nederlands voetballer en coach 1947-2016
  Johan Cruijff
  - +
  +18
  Ajax is een heerlijke club, wanneer je er voor zorgt dat je de leiding hebt, anders is hier niet te werken.
  Bron: Voetbal International 1987, Ajax terug in Europa
 • Johann Wolfgang von Goethe
  Johann Wolfgang von Goethe
  Duits schrijver en dichter 1749-1832
  Johann Wolfgang von Goethe
  - +
  +17
  Het leven zorgt dat er zorgen zijn: zorgen doorbreken doet de wijn.
  Origineel: Für Sorgen sorgt das liebe Leben Und Sorgenbrecher sind die Reben.
  Bron: Westöstlicher Divan (1819)
 • Nelson Mandela
  Nelson Mandela
  Zuid-Afrikaans advocaat, politicus en anti-apartheidsstrijder 1918-2013
  Nelson Mandela
  - +
  +15
  Een ware leider legt een besluit niet op, maar zorgt ervoor dat mensen het zichzelf opleggen.
 • Stephen Hawking
  Stephen Hawking
  Brits fysicus en cosmoloog 1942-2018
  Stephen Hawking
  - +
  +14
  Vergeet niet om naar de sterren te kijken en niet naar beneden. Probeer te begrijpen wat je ziet, en vraag je af wat er voor zorgt dat het universum bestaat. Wees nieuwsgierig.
  Origineel: So remember to look up at the stars and not down at your feet. Try to make sense of what you see and wonder about what makes the universe exist. Be curious
  Bron: Brief answers to the Big Questions (2018)
 • Ralph Waldo Emerson
  Ralph Waldo Emerson
  Amerikaans dichter en filosoof 1803-1882
  Ralph Waldo Emerson
  - +
  +12
  Wat we het hardste nodig hebben in het leven is iemand die zorgt dat wij doen wat we kunnen.
 • Epicurus
  Epicurus
  Grieks filosoof c.341-270 BC
  Epicurus
  - +
  +12
  Wennen aan een eenvoudig en sober voedingspatroon draagt bij tot de gezondheid. Het zorgt ervoor dat een mens opgewassen is tegen de ontberingen waarmee het leven ons onvermijdelijk confronteert en het maakt dat wij stevig in onze schoenen staan wanneer wij na tijden van gebrek op overvloed stuiten.
 • Aldous Huxley
  Aldous Huxley
  Engels schrijver 1894-1963
  Aldous Huxley
  - +
  +10
  Het goede is datgene wat voor eenheid zorgt. Het kwade is datgene wat voor afgescheidenheid zorgt.
  Origineel: Good is that which makes for unity. Evil is that which makes for separateness.
  Bron: Ends and Means (1937) XV Ethics
 • Jacques-Henri Bernardin de Saint-Pierre
  Jacques-Henri Bernardin de Saint-Pierre
  Frans ingenieur, wereldreiziger, schrijver en filosoof 1737-1814
  Jacques-Henri Bernardin de Saint-Pierre
  - +
  +9
  Eenzaamheid zorgt ervoor dat de mens ten dele terug keert naar het natuurlijk geluk door het sociale ongeluk weg te nemen.
  Origineel: La solitude ramène en partie l'homme au bonheur naturel en éloignant de lui le malheur social.
  Bron: Paul et Virginie (1788)
 • Malcolm X
  Malcolm X
  Amerikaans activist en mensenrechtenverdediger 1925-1965
  Malcolm X
  - +
  +9
  Ik ben een moslim en mijn religie zorgt ervoor dat ik tegen alle vormen van racisme ben. Het weerhoudt me ervan om een man te beoordelen op zijn huidskleur. Het leert me om hem te beoordelen naar zijn daden.
  Origineel: I am a Muslim and my religion makes me be against all forms of racism. It keeps me from judging any man by the color of his skin. It teaches me to judge him by his deeds .
Alle zorgt citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net.