Citaten met zowel

Citaten 21 t/m 30 van 93.

 • René Descartes
  René Descartes
  Frans filosoof, wetenschapper 1596-1650
  René Descartes
  - +
  +7
  De grootste geesten zijn tot de grootste ondeugden, zowel als tot de grootste deugden in staat.
  Origineel: Les plus grandes âmes sont capables des plus grands vices aussi bien que des plus grandes vertus.
  Bron: Discours de la methode (1637) 1
 • Joseph Addison
  Joseph Addison
  Engels politicus, schrijver en dichter 1672-1719
  Joseph Addison
  - +
  +7
  Een mens moet zowel stom als harteloos zijn, als hij gelooft dat er geen deugd of waarheid is, maar enkel aan zijn eigen kant.
  Origineel: A man must be both stupid and uncharitable who believes there is no virtue or truth but on his own side.
 • Krishnamurti
  Krishnamurti
  In India geboren spiritueel leraar 1895-1986
  Krishnamurti
  - +
  +7
  Godsdiensten, zowel de heel oude als de moderne, hebben de mensen gebonden aan bepaalde dogma's, verwachtingen en opvattingen die een pasklaar antwoord geven; maar het denken, het intellect, kan geen antwoord geven op de dood; de dood is een feit dat niet omzeild kan worden.
 • Immanuel Kant
  Immanuel Kant
  Duits filosoof 1724-1804
  Immanuel Kant
  - +
  +6
  Het praktische gebod zal dus als volgt zijn: Handel zo dat ge de mensheid, zowel in uw eigen persoon als in die van ieder ander, steeds mede als doel, nooit zuiver als middel gebruikt.
  Origineel: Der praktische Imperativ wird also folgender sein: Handel so, dass du die Menschheit, sowohl in deinen person als in der Person eines jeden andern, jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloss als Mittel brauchest.
  Bron: Grundlegung zur Metaphysik der Sitten (1786)
 • Julius Caesar
  Julius Caesar
  Romeins keizer 101-44 BC
  Julius Caesar
  - +
  +5
  De oppermachtige fortuin brengt, zowel in andere dingen als vooral in de oorlog, door kleine oorzaken grote veranderingen tewee.
  Bron: Commentarii de bello civili 3. 68
 • Anatole France
  Anatole France
  Frans schrijver en Nobelprijswinnaar literatuur (1921) 1844-1924
  Anatole France
  - +
  +5
  De wet verbiedt, in zijn majestatische gelijkheid zowel de rijken als de armen onder bruggen te slapen, in de straten te bedelen en brood te stelen.
  Origineel: La majestueuse égalité des lois, qui interdit au riche comme au pauvre de coucher sous les ponts, de mendier dans les rues et de voler du pain.
  Bron: Le lys rouge (1894) H. 7
 • Johann Wolfgang von Goethe
  Johann Wolfgang von Goethe
  Duits schrijver en dichter 1749-1832
  Johann Wolfgang von Goethe
  - +
  +4
  Iets absurds dat met smaak wordt opgediend roept zowel afkeer als bewondering op.
  Origineel: Das Absurde, mit Geschmack dargestellt, erregt Widerwillen und Bewunderung.
  Bron: Maximen und Reflexionen (1840) Kunst und Altertum 5,3
 • Alan Dershowitz
  Alan Dershowitz
  Amerikaans advocaat en auteur 1938-
  Alan Dershowitz
  - +
  +3
  Ik denk dat fouten de essentie zijn van zowel de wetenschap als wetgeving. Het is onmogelijk om de wetenschappelijke of juridische vooruitgang te begrijpen zonder de belangrijke rol van fouten te begrijpen.
  Origineel: I think mistakes are the essence of science and law. It's impossible to conceive of either scientific progress or legal progress without understanding the important role of being wrong and of mistakes.
 • Eric Burdon
  Eric Burdon
  Engels singer-songwriter 1941-
  Eric Burdon
  - +
  +3
  In ieder van ons zit het zaad van zowel goed als kwaad. Het is een constante strijd welke zal winnen. En de één kan niet bestaan zonder de ander.
  Origineel: Inside each of us, there is the seed of both good and evil. It's a constant struggle as to which one will win. And one cannot exist without the other.
 • Horatius
  Horatius
  Romeins dichter 65 v.C. - 8 v.C.
  Horatius
  - +
  +3
  Koning Rijkdom schenkt zowel geboorte als schoonheid.
  Bron: Epistulae
Alle zowel citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net. (pagina 3)
Sale (NL)Sale (NL)
 
%>