Citaten met zowel

Citaten 41 t/m 50 van 93.

 • Inayat Khan
  Inayat Khan
  Indiaas musicus, schrijver en filosoof 1882-1927
  Inayat Khan
  - +
  +1
  De verlichte ziel vindt haar weg door de duisternis, zowel innerlijk als uiterlijk.
 • Ton Lemaire
  Ton Lemaire
  Nederlandse schrijver en antropoloog 1941-
  Ton Lemaire
  - +
  +1
  Elke reflectie op iets veronderstelt zowel een voorafgaande vertrouwdheid met de zaak als een zekere mate van vervreemding.
  Bron: De tederheid (1968)
 • Francois de la Rochefoucauld
  Francois de la Rochefoucauld
  Frans schrijver 1613-1680
  Francois de la Rochefoucauld
  - +
  +1
  Er zijn zowel helden in het kwade als in het goede.
  Origineel: Il y a des héros en mal comme en bien.
  Bron: Maximes et Réflexions morales (1665) #185
 • Gerrit Komrij
  Gerrit Komrij
  Nederlands schrijver 1944-2012
  Gerrit Komrij
  - +
  +1
  Geen persoon hoeft de schrijver te bedenken of ik herken me erin — ik maak hem los van de pagina’s, vul er mijn kameleontische huid mee en ga op stap, weg van het boek. Ik lijk sprekend op zowel de hoogmoedige als de nederige, op de pennelikker als de avonturier, op de dwaas als op de wijze.
  Bron: Humeuren en temperamenten (1989)
 • Lord George Byron
  Lord George Byron
  Engels dichter 1788-1824
  Lord George Byron
  - +
  +1
  Goddelijke tabak! die van oost tot west het werk van de zeeman zowel als de rust van de Turk opvrolijkt.
  Bron: The Island 11, 19
 • Max Stirner
  Max Stirner
  Duits filosoof (ps. van Johan C. Schmidt) 1806-1856
  Max Stirner
  - +
  +1
  Ik ben zowel schepper als schepsel in één.
  Origineel: Ich bin Schöpfer und Geschöpf in Einem.
  Bron: Der Einzige und sein Eigentum (1844)
 • Wilhelm von Humboldt
  Wilhelm von Humboldt
  Duits taalwetenschapper, filosoof en politicus 1767-1835
  Wilhelm von Humboldt
  - +
  +1
  In alles, zowel in het godsdienstige als in het zedelijke, is dit het werkelijk onderscheidende karakter van het Christendom, dat het de muren, die voordien de volkeren als verschillende soorten van schepsels scheidden, heeft geslecht, een einde gemaakt aan de waan, als zou er een door de Godheid bevoorrechte natie bestaan, en een algemene band van naastenplicht en naastenliefde om alle mensen heeft gestrengeld.
  Origineel: Es ist überhaupt in allem, im Religiösen und Moralischen, der wahrhaft unterscheidende Charakter des Christentums, die Scheidewände, die vorher die Völker wie Gattungen verschiedener Geschöpfe trennten, hinweggeräunit, den Dünkel, als gäbe es eine von der Gottheit bevorrechtete Nation, genommen, und ein allgemeines Band der Nächstenpflicht und Nächstenliebe um alle Menschen geschlungen zu haben.
  Bron: Briefe an eine Freundin 6 dec. 1826
 • Amos Oz
  Amos Oz
  Israëlisch schrijver 1939-2018
  Amos Oz
  - +
  +1
  In het leven van zowel individuen als volken breken de ergste conflicten vaak uit tussen twee vervolgden.
  Bron: Een verhaal van liefde en duisternis (2002)
 • Aristoteles
  Aristoteles
  Grieks filosoof 384 v.C. - 322 v.C.
  Aristoteles
  - +
  +1
  Vaak was ik alleen met mijn ziel. Ik trad als zuivere substantie mijn ware zelf binnen, en wendde mij af van al het uiterlijke naar wat innerlijk is. Ik werd zuiver weten, zowel de wetende als de gewetene. Hoe verwonderd was ik schoonheid en pracht in mijn eigen zelf te aanschouwen en te herkennen dat ik een deel van de verheven Goddelijke Wereld ben, begiftigd zelfs met scheppend leven! In deze ontdekking van het zelf, werd ik boven de wereld van de zintuigen uitgetild, zelfs boven de geestenwereld, tot aan het Goddelijke, waar ik een zo prachtig Licht gewaar werd dat geen mond dit zou kunnen uitdrukken of geen oor verstaan.
 • Horatius
  Horatius
  Romeins dichter 65 v.C. - 8 v.C.
  Horatius
  - +
  +1
  Volgens een voor allen gelijke wet treft het noodlot aanzienlijken, zowel als geringen.
  Bron: Oden 3, 1, 14
Alle zowel citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net. (pagina 5)
Sale (NL)Sale (NL)
 
%>