Citaten door economen

Citaten 111 t/m 120 van 267.

 • Karl Marx
  Karl Marx
  Duits econoom en staatsfilosoof 1818-1883
  Karl Marx
  - +
  +1
  De moderne staatsmacht is slechts een comité dat de gemeenschappelijke zaken van de gehele burgerklasse beheert.
  Origineel: Die moderne Staatsgewalt ist nur ein Ausschuß, der die gemeinschaftlichen Geschäfte der ganzen Bourgeoisklasse verwaltet.
  Bron: Communistisch Manifest (1848). Voor de volledige tekst zie: www.marxists.org
 • John Stuart Mill
  John Stuart Mill
  Engels econoom 1806-1873
  John Stuart Mill
  - +
  +1
  De noodlottige neiging der mensen om met het denken over een zaak op te houden zodra ze niet langer twijfelachtig is, is de oorzaak van de helft hunner dwalingen.
  Origineel: The fatal tendency of mankind to leave off thinking about a thing, when it is no longer doubtful, is the cause of half their errors.
  Bron: On Liberty (1859) Ch. II
 • Pierre Joseph Proudhon
  Pierre Joseph Proudhon
  Frans socioloog en econoom 1809-1865
  Pierre Joseph Proudhon
  - +
  +1
  De republiek is een positieve anarchie.
  Origineel: La république est une anarchie positive.
  Bron: La Démocratie (1848)
 • George Elgozy
  George Elgozy
  Frans econoom 1909-1989
  George Elgozy
  - +
  +1
  Democraat: een combinatie van demonisch en autocraat.
  Origineel: Démocrate: Conjonction de démoniaque et d'autocrate.
  Bron: L'esprit des mots ou l'antidictionnaire (1981)
 • Lester C. Thurow
  Lester C. Thurow
  Amerikaans econoom 1938-
  Lester C. Thurow
  - +
  +1
  Een competitieve wereld geeft je twee mogelijkheden. Je kunt verliezen. Of, als je wilt winnen, je kunt veranderen.
  Origineel: A competitive world offers two possibilities. You can lose. Or, if you want to win, you can change.
 • George Elgozy
  George Elgozy
  Frans econoom 1909-1989
  George Elgozy
  - +
  +1
  Een politiek probleem is een economisch of sociaal probleem zonder oplossing.
  Origineel: Un problème politique, c'est un problème économique ou social sans solution.
  Bron: Nos mécontemporains (1970)
 • George Elgozy
  George Elgozy
  Frans econoom 1909-1989
  George Elgozy
  - +
  +1
  Egalitarisme: droom van de armen, nachtmerrie van de rijken.
  Origineel: Egalitarisme: rêve de pauvre, cauchemar de riche.
  Bron: L'esprit des mots ou l'antidictionnaire
 • John Stuart Mill
  John Stuart Mill
  Engels econoom 1806-1873
  John Stuart Mill
  - +
  +1
  Er zijn veel waarheden, waarvan men de volle inhoud niet kan vatten, voordat persoonlijke ervaring ons heeft ingewijd.
  Origineel: There are many truths of which the full meaning cannot be realized until personal experience has brought it home.
  Bron: On Liberty (1859) Ch. 2
 • John Maynard Keynes
  John Maynard Keynes
  Brits econoom 1883-1946
  John Maynard Keynes
  - +
  +1
  Het belang van het geld vloeit voort uit het feit dat het een verband legt tussen het heden en de toekomst.
  Origineel: For the importance of money essentially flows from its being a link between the present and the future.
  Bron: The General Theory of Employment, Interest and Money (1936) The Theory of Prices, p. 268
 • Pierre Joseph Proudhon
  Pierre Joseph Proudhon
  Frans socioloog en econoom 1809-1865
  Pierre Joseph Proudhon
  - +
  +1
  Het gaat niet om het vernietigen van individuele vrijheid, maar om het te socialiseren.
  Origineel: Il ne s'agit pas de tuer la liberté individuelle mais de la socialiser.
  Bron: Système des contradictions économiques
Alle economen citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net. (pagina 12)