Citaten door economen

Citaten 11 t/m 20 van 312.

 • John Kenneth Galbraith
  John Kenneth Galbraith
  Amerikaans econoom 1908-2006
  John Kenneth Galbraith
  - +
  +25
  Er bestaat geen ergere beperking van de menselijke vrijheid dan zitten in een systeem met voor iedereen een vast aantal uren werk en een vast inkomen.
 • Karl Marx
  Karl Marx
  Duits econoom en staatsfilosoof 1818-1883
  Karl Marx
  - +
  +20
  De filosofen hebben de wereld slechts verschillend geïnterpreteerd; het komt er op aan haar te veranderen.
  Origineel: Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert; es kömmt drauf an, sie zu verändern.
  Bron: Stellingen over Feuerbach (1845)
 • Milton Friedman
  Milton Friedman
  Amerikaans econoom 1912-2006
  Milton Friedman
  - +
  +20
  Een samenleving die gelijkheid prefereert boven vrijheid zal geen van beiden bereiken.
 • Karl Marx
  Karl Marx
  Duits econoom en staatsfilosoof 1818-1883
  Karl Marx
  - +
  +19
  De filosofen proberen de wereld enkel te begrijpen, maar het komt erop aan haar te veranderen.
  Origineel: Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert; es kommt aber darauf an, sie zu verändern.
  Bron: Stellingen over Feuerbach #11
 • John Stuart Mill
  John Stuart Mill
  Engels econoom 1806-1873
  John Stuart Mill
  - +
  +18
  De enige vrijheid die die naam verdient, is het proberen te verhogen van ons eigen welzijn op onze eigen manier, zolang we niet proberen die van anderen te ontnemen of hun pogingen belemmeren het te verkrijgen.
  Origineel: The only freedom which deserves the name, is that of pursuing our own good in our own way, so long as we do not attempt to deprive others of theirs, or impede their efforts to obtain it.
  Bron: On Liberty (1859) ch.1
 • Karl Marx
  Karl Marx
  Duits econoom en staatsfilosoof 1818-1883
  Karl Marx
  - +
  +18
  Want de beweging, waarin het kapitaal meerwaarde toevoegt, is haar eigen beweging, haar bevruchting met meerwaarde, dus zelfbevruchting. Zij bezit de verborgen kwaliteit waarde voort te brengen omdat zij zelf waarde is. Zij werpt levende jongen of legt althans gouden eieren.
  Origineel: Denn die Bewegung, worin [das Kapital] Mehrwert zusetzt, ist seine eigne Bewegung, seine Verwertung also Selbstverwertung. Er hat die okkulte Qualität erhalten, Wert zu setzen, weil er Wert ist. Er wirft lebendige Junge oder legt wenigstens goldne Eier.
  Bron: Het Kapitaal I, II, 4
 • Karl Marx
  Karl Marx
  Duits econoom en staatsfilosoof 1818-1883
  Karl Marx
  - +
  +16
  Religie is de opium van het volk.
  Origineel: Die Religion ist das Opium des Volkes.
  Bron: Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie
 • Walter Bagehot
  Walter Bagehot
  Engels econoom 1826-1877
  Walter Bagehot
  - +
  +15
  Een man's moeder is zijn pech, maar zijn vrouw is zijn eigen schuld.
  Origineel: A man's mother is his misfortune, but his wife is his fault.
  Bron: The Works Vol I, Memoir
 • Karl Marx
  Karl Marx
  Duits econoom en staatsfilosoof 1818-1883
  Karl Marx
  - +
  +15
  Een spook waart door Europa - het spook van het communisme.
  Origineel: Ein Gespenst geht um in Europa – das Gespenst des Kommunismus.
  Bron: Communistisch Manifest (1848)
 • John Stuart Mill
  John Stuart Mill
  Engels econoom 1806-1873
  John Stuart Mill
  - +
  +15
  Vraag jezelf af of je gelukkig bent, en je houdt op het te zijn.
  Origineel: Ask yourself whether you are happy, and you cease to be so.
  Bron: Autobiography, (1873) Ch. 5, A Crisis in My Mental History. One Stage Onward
Alle economen citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net. (pagina 2)