Citaten door economen

Citaten 21 t/m 30 van 252.

 • Ruud Lubbers
  Ruud Lubbers
  Nederlands econoom en politicus 1939-2018
  Ruud Lubbers
  - +
  +11
  We hebben allemaal één ding gemeen en dat is dat we allemaal een hekel aan de overheid hebben.
 • John Maynard Keynes
  John Maynard Keynes
  Brits econoom 1883-1946
  John Maynard Keynes
  - +
  +10
  De moeilijkheid ligt niet zozeer in het ontwikkelen van nieuwe ideeën maar om te ontsnappen aan de oude.
  Origineel: The difficulty lies not so much in developing new ideas as in escaping from old ones.
  Bron: The General Theory of Employment, Interest and Money (1936) Preface
 • John Stuart Mill
  John Stuart Mill
  Engels econoom 1806-1873
  John Stuart Mill
  - +
  +10
  Ik bedoelde niet dat Conservatieven noodzakelijkerwijs dom zijn, maar de meeste domme mensen zijn wel Conservatief.
  Origineel: I did not mean that Conservatives are generally stupid; I meant, that stupid persons are generally Conservative.
  Bron: Debat in Parlement (31 mei 1866)
 • Karl Marx
  Karl Marx
  Duits econoom en staatsfilosoof 1818-1883
  Karl Marx
  - +
  +9
  Een spook waart door Europa - het spook van het communisme.
  Origineel: Ein Gespenst geht um in Europa – das Gespenst des Kommunismus.
  Bron: Communistisch Manifest (1848)
 • Stephen Leacock
  Stephen Leacock
  Canadees humorist en econoom 1869-1944
  Stephen Leacock
  - +
  +9
  Menige man die verliefd is op een kuiltje in een wang begaat de fout het hele meisje te trouwen.
 • John Stuart Mill
  John Stuart Mill
  Engels econoom 1806-1873
  John Stuart Mill
  - +
  +9
  Vrijheid bestaat uit het doen wat men wenst.
  Origineel: Liberty consists in doing what one desires.
  Bron: On liberty (1859)
 • Pierre Joseph Proudhon
  Pierre Joseph Proudhon
  Frans socioloog en econoom 1809-1865
  Pierre Joseph Proudhon
  - +
  +8
  De democratie is de afschuwelijkste van alle tirannieën; want zij steunt noch op het gezag van een godsdienst, noch op adel van geslacht, noch op de voorrechten van het talent; zij heeft tot grondslag het aantal, en tot masker het woord Volk. Is de monarchie de hamer, die het volk verplettert, de democratie is de bijl die het in stukken hakt.
  Origineel: La démocratie est la tyrannie la plus exécrable de toutes; car elle ne s'appuie ni sur l'autorité d'une religion, ni sur une noblesse de race, ni sur les prérogatives du talent: elle a pour base le nombre, et pour masque le nom du Peuple. Si la monarchie est le marteau qui écrase le peuple, la démocratie est la hache qui le divise.
  Bron: La Démocratie. Voor de volledige tekst zie: michelpeyret.canalblog.com
 • Karl Marx
  Karl Marx
  Duits econoom en staatsfilosoof 1818-1883
  Karl Marx
  - +
  +8
  De oneigenlijkheid van de arbeid blijkt overduidelijk hieruit dat men zodra er geen fysieke of andere dwang meer bestaat de arbeid ontvlucht als de pest.
  Origineel: Ihre Fremdheit tritt darin rein hervor, daß, sobald kein physischer oder sonstiger Zwang existiert, die Arbeit als eine Pest geflohen wird.
  Bron: Parijse manuscripten (1844) Die entfremdete Arbeit. Voor de volledige tekst zie: www.zeno.org
 • Stephen Leacock
  Stephen Leacock
  Canadees humorist en econoom 1869-1944
  Stephen Leacock
  - +
  +7
  Adverteren kan worden omschreven als de wetenschap hoe menselijke intelligentie lang genoeg vast te houden om er genoeg geld uit te halen.
  Origineel: Advertising may be described as the science of arresting the human intelligence long enough to get money from it.
 • Milton Friedman
  Milton Friedman
  Amerikaans econoom 1912-2006
  Milton Friedman
  - +
  +7
  Een samenleving die gelijkheid prefereert boven vrijheid zal geen van beiden bereiken.
Alle economen citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net. (pagina 3)