Citaten: door economen

Citaten 41 t/m 50 van 181.

 • Richard Whately
  Richard Whately
  Engels logicus, theoloog en econoom 1787-1863
  ajax-loader
  - +
  +3

  Het is dwaasheid te verwachten dat mensen alles doen wat men rederlijkerwijs van hen verwacht.

  Origineel: It is a folly to expect men to do all that they may reasonably be expected to do.

  Bron: Apophthegms

 • Karl Marx
  Karl Marx
  Duits econoom en staatsfilosoof 1818-1883
  ajax-loader
  - +
  +3

  Het komt er niet op aan de wereld te begrijpen, het komt erop aan haar te veranderen.

 • Milton Friedman
  Milton Friedman
  Amerikaans econoom 1912-2006
  ajax-loader
  - +
  +3

  Ik geloof dat onze huidige ernstige toestand bestaat omdat we geleidelijk staatsorganen hebben ontwikkeld waarin de bevolking in feite geen stem heeft.

 • Max Weber
  Max Weber
  Duits econoom, geschiedkundige en socioloog 1864-1920
  ajax-loader
  - +
  +3

  Men leert het karakter van de mensen kennen door op te merken, waarover zij lachen en niet lachen.

  Bron: Demokritos.

 • John Kenneth Galbraith
  John Kenneth Galbraith
  Amerikaans econoom 1908-2006
  ajax-loader
  - +
  +3

  Onder het kapitalisme worden mensen uitgebuit door mensen. Onder het communisme is het net andersom.

  Origineel: Under capitalism, man exploits man. Under communism, it’s just the opposite

 • Karl Marx
  Karl Marx
  Duits econoom en staatsfilosoof 1818-1883
  ajax-loader
  - +
  +3

  Religie is opium van het volk.

 • Karl Marx
  Karl Marx
  Duits econoom en staatsfilosoof 1818-1883
  ajax-loader
  - +
  +2

  Alle grote wereld-historische feiten en personages komen tweemaal voor... de ene keer als tragedie, de andere keer als klucht.

  Origineel: Alle großen weltgeschichtlichen Tatsachen und Personen sich sozusagen zweimal ereignen.... das eine Mal als Tragödie, das andere Mal als Farce.

  Bron: Der 18te Brumaire des Louis Napoleon (1852) S. 115

 • Karl William Kapp
  Karl William Kapp
  Duits-Amerikaans econoom 1910-1976
  ajax-loader
  - +
  +2

  Als er in 1872 een computer had bestaan, zou die waarschijnlijk hebben voorspeld dat er in onze tijd zo veel voertuigen op de weg zouden zijn dat de verwijdering van de paardemest een vrijwel onoplosbaar probleem zou zijn gaan vormen.

  Origineel: If there had been a computer in 1872 it would have predicted that by now there would be so many horse-drawn vehicles that the entire surface of the earth would be ten feet deep in horse manure.

 • John Maynard Keynes
  John Maynard Keynes
  Brits econoom 1883-1946
  ajax-loader
  - +
  +2

  Als mijn informatie verandert, verander ik mijn conclusies. Wat doe jij?

  Origineel: When my information changes, I alter my conclusions. What do you do?

 • John Kenneth Galbraith
  John Kenneth Galbraith
  Amerikaans econoom 1908-2006
  ajax-loader
  - +
  +2

  De economie wetenschap is uiterst nuttig als een vorm van werkgelegenheid voor economen.

  Origineel: Economics is extremely useful as a form of employment for economists.