Citaten door natuurkundigen

Citaten 21 t/m 30 van 661.

 • Albert Einstein
  Albert Einstein
  Duits - Amerikaans natuurkundige 1879-1955
  Albert Einstein
  - +
  +199
  Te midden van de moeilijkheid ligt de mogelijkheid.
  Origineel: In the middle of difficulty lies opportunity.
  Bron: Cosmic Search 1979, no 4. Interview JA Wheeler
 • Albert Einstein
  Albert Einstein
  Duits - Amerikaans natuurkundige 1879-1955
  Albert Einstein
  - +
  +160
  Het probleem vandaag de dag is niet de atoomenergie, maar het hart van de mens.
  Origineel: Das Problem ist heute nicht die Atomenergie, sondern das Herz des Menschen.
 • Albert Einstein
  Albert Einstein
  Duits - Amerikaans natuurkundige 1879-1955
  Albert Einstein
  - +
  +158
  Een vooroordeel is moeilijker te splitsen dan een atoom.
  Origineel: it is more difficult to break a prejudice than an atom.
  Bron: Facts Forum news Volume 4, Issue 7 from 1955
 • Albert Einstein
  Albert Einstein
  Duits - Amerikaans natuurkundige 1879-1955
  Albert Einstein
  - +
  +153
  De werkelijke waarde van een mens kan worden gevonden in de mate waarin hij bevrijding van zijn eigenbelang heeft bereikt.
  Origineel: The true value of a human being is determined primarily by the measure and the sense in which he has attained to liberation from the self.
  Bron: The World As I See It (1949) Good and Evil
 • Albert Einstein
  Albert Einstein
  Duits - Amerikaans natuurkundige 1879-1955
  Albert Einstein
  - +
  +148
  Het meest onbegrijpelijke in de wereld is de inkomstenbelasting.
  Origineel: The hardest thing in the world to understand is the income tax.
  Bron: Time Magazine Brief van Einstein's accountant Leo Mattersdorf
 • Albert Einstein
  Albert Einstein
  Duits - Amerikaans natuurkundige 1879-1955
  Albert Einstein
  - +
  +145
  Wetenschap zonder religie is kreupel, religie zonder wetenschap is blind.
  Origineel: Science without religion is lame. Religion without science is blind.
  Bron: Science and religion (1954)
 • Albert Einstein
  Albert Einstein
  Duits - Amerikaans natuurkundige 1879-1955
  Albert Einstein
  - +
  +125
  Een mens maakt deel uit van het geheel, dat door ons "het universum" genoemd wordt. [...] Onze taak moet zijn dat we onze cirkel van compassie vergroten, zodat alle levende wezens en de gehele natuur in al haar schoonheid erdoor omvat worden.
  Origineel: A human being is a part of the whole, called by us "Universe", a part limited in time and space. [...] Our task must be to free ourselves from this prison by widening our circle of compassion to embrace all living creatures and the whole of nature in its beauty.
  Bron: Brief 12-02-1950
 • Albert Einstein
  Albert Einstein
  Duits - Amerikaans natuurkundige 1879-1955
  Albert Einstein
  - +
  +124
  Vrede kan niet bewaard worden door middel van strijdkracht. Het kan alleen bereikt worden door middel van ons verstand.
  Origineel: Peace cannot be kept by force. It can only be achieved by understanding.
  Bron: Toespraak New History Society (14 December 1930)
 • Galileo Galilei
  Galileo Galilei
  Italiaans natuurkundige 1564-1642
  Galileo Galilei
  - +
  +119
  Je kan een mens niets leren; je kan hem alleen helpen het zelf te ontdekken in zichzelf.
  Origineel: Non puoi insegnare qualcosa ad un uomo. Lo puoi solo aiutare a scoprirla dentro di sé.
  Bron: toegeschreven
 • Albert Einstein
  Albert Einstein
  Duits - Amerikaans natuurkundige 1879-1955
  Albert Einstein
  - +
  +117
  Probeer niet om een succesvol mens te worden, probeer liever om een waardevol mens te worden.
  Origineel: Try to become not a man of success but try rather to become a man of value.
  Bron: Life Magazine Mei 1955, William Miller
Alle natuurkundigen citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net. (pagina 3)